7.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 202/399


Člen 29

Pravica dostopa do služb za posredovanje zaposlitev

Vsakdo ima pravico brezplačnega dostopa do služb za posredovanje zaposlitev.