7.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 202/394


Člen 2

Pravica do življenja

1.   Vsakdo ima pravico do življenja.

2.   Nihče ne sme biti obsojen na smrtno kazen ali usmrčen.