7.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 202/135


Člen 195

1.   Unija dopolnjuje dejavnost držav članic na področju turizma, zlasti s spodbujanjem konkurenčnosti podjetij Unije na tem področju.

V ta namen so cilji dejavnosti Unije:

(a)

spodbujanje ustvarjanja okolja, ki je naklonjeno razvoju podjetij na tem področju;

(b)

spodbujanje sodelovanja med državami članicami, zlasti z izmenjavo dobre prakse.

2.   Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku določita posebne ukrepe v dopolnitev ukrepov držav članic za doseganje ciljev iz tega člena, pri čemer je izključena kakršna koli harmonizacija zakonov in drugih predpisov držav članic.