7.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 202/71


Člen 62

(prejšnji člen 55 PES)

Določbe členov 51 do 54 se uporabljajo za zadeve, ki jih obravnava to poglavje.