7.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 202/51


Člen 3

1.   Unija ima izključno pristojnost na naslednjih področjih:

(a)

carinska unija,

(b)

določitev pravil o konkurenci, potrebnih za delovanje notranjega trga,

(c)

monetarna politika držav članic, katerih valuta je euro,

(d)

ohranjanje morskih bioloških virov v okviru skupne ribiške politike,

(e)

skupna trgovinska politika.

2.   Unija ima tudi izključno pristojnost za sklenitev mednarodnega sporazuma, kadar je ta sklenitev predvidena v zakonodajnem aktu Unije ali je potrebna, da se Uniji omogoči izvajanje njene notranje pristojnosti, ali kolikor lahko vpliva na skupna pravila ali spremeni njihovo področje uporabe.