26.10.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 326/1


PREČIŠČENA RAZLIČICA POGODBE O EVROPSKI UNIJI

NASLOV V

SPLOŠNE DOLOČBE O ZUNANJEM DELOVANJU UNIJE IN POSEBNE DOLOČBE O SKUPNI ZUNANJI IN VARNOSTNI POLITIKI

POGLAVJE 2

POSEBNE DOLOČBE O SKUPNI ZUNANJI IN VARNOSTNI POLITIKI

ODDELEK 1

SKUPNE DOLOČBE

Člen 25

(prejšnji člen 12 PEU)

Unija vodi skupno zunanjo in varnostno politiko z:

a)

določitvijo splošnih smernic;

b)

sprejemanjem sklepov o določitvi:

i)

ukrepov, ki naj jih izvaja Unija;

ii)

stališč, ki naj jih sprejme Unija;

iii)

podrobnosti izvajanja sklepov iz točk i) in ii);

in

c)

krepitvijo rednega sodelovanja med državami članicami pri vodenju njihove politike.