26.10.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 326/1


PREČIŠČENA RAZLIČICA POGODBE O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE

PRVI DEL

NAČELA

NASLOV I

VRSTE IN PODROČJA PRISTOJNOSTI UNIJE

Člen 4

1.   Unija si deli pristojnost z državami članicami, če ji Pogodbi dodeljujeta pristojnost, ki se ne nanaša na področja iz členov 3 in 6.

2.   Deljena pristojnost med Unijo in državami članicami velja za naslednja glavna področja:

a)

notranji trg,

b)

socialno politiko glede vidikov, opredeljenih v tej pogodbi,

c)

ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo,

d)

kmetijstvo in ribištvo, razen ohranjanja morskih bioloških virov,

e)

okolje,

f)

varstvo potrošnikov,

g)

promet,

h)

vseevropska omrežja,

i)

energijo,

j)

območje svobode, varnosti in pravice,

k)

skupno skrb za varnost na področju javnega zdravja glede vidikov, opredeljenih v tej pogodbi.

3.   Na področjih raziskav, tehnološkega razvoja in vesolja ima Unija pristojnost ukrepanja, zlasti za opredelitev in izvajanje programov, ne da bi izvajanje te pristojnosti oviralo države članice pri izvajanju njihovih pristojnosti.

4.   Na področjih razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ima Unija pristojnost ukrepanja in vodenja skupne politike, ne da bi izvajanje te pristojnosti oviralo države članice pri izvajanju njihovih pristojnosti.