26.10.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 326/1


PREČIŠČENA RAZLIČICA POGODBE O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE

PRVI DEL

NAČELA

NASLOV I

VRSTE IN PODROČJA PRISTOJNOSTI UNIJE

Člen 3

1.   Unija ima izključno pristojnost na naslednjih področjih:

a)

carinska unija,

b)

določitev pravil o konkurenci, potrebnih za delovanje notranjega trga,

c)

monetarna politika držav članic, katerih valuta je euro,

d)

ohranjanje morskih bioloških virov v okviru skupne ribiške politike,

e)

skupna trgovinska politika.

2.   Unija ima tudi izključno pristojnost za sklenitev mednarodnega sporazuma, kadar je ta sklenitev predvidena v zakonodajnem aktu Unije ali je potrebna, da se Uniji omogoči izvajanje njene notranje pristojnosti, ali kolikor lahko vpliva na skupna pravila ali spremeni njihovo področje uporabe.