12008M012

Prečiščena različica Pogodbe o Evropski uniji - NASLOV II: DOLOČBE O DEMOKRATIČNIH NAČELIH - Člen 12

Uradni list 115 , 09/05/2008 str. 0021 - 0021


Člen 12

Nacionalni parlamenti dejavno prispevajo k dobremu delovanju Unije, tako da:

a) jih institucije Unije obveščajo in jim predložijo osnutke zakonodajnih aktov Unije v skladu s Protokolom o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji;

b) skrbijo za spoštovanje načela subsidiarnosti v skladu s postopki iz Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti;

c) v okviru območja svobode, varnosti in pravice sodelujejo v mehanizmih ocenjevanja izvajanja politik Unije na tem področju v skladu s členom 61c Pogodbe o delovanju Evropske unije ter so vključeni v politični nadzor Europola in ocenjevanje dejavnosti Eurojusta v skladu s členoma 69g in 69d navedene pogodbe;

d) sodelujejo v postopkih za spremembo Pogodb v skladu s členom 48 te pogodbe;

e) so obveščeni o prošnjah za pristop k Uniji v skladu s členom 49 te pogodbe;

f) so udeleženi pri medparlamentarnem sodelovanju med nacionalnimi parlamenti in z Evropskim parlamentom v skladu s Protokolom o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji.

--------------------------------------------------