12008E267

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije - ŠESTI DEL: DOLOČBE O INSTITUCIJAH IN PRORAČUNU - NASLOV I: DOLOČBE O INSTITUCIJAH - Poglavje 1: Institucije - Oddelek 5: Sodišče Evropske unije - Člen 267 (prejšnji člen 234 PES)

Uradni list 115 , 09/05/2008 str. 0164 - 0164


Člen 267

(prejšnji člen 234 PES)

Sodišče je pristojno za predhodno odločanje o vprašanjih glede:

(a) razlage Pogodb;

(b) veljavnosti in razlage aktov institucij, organov, uradov ali agencij Unije;

Kadar se takšno vprašanje postavi kateremu koli sodišču države članice in če to sodišče meni, da je treba glede vprašanja sprejeti odločitev, ki mu bo omogočila izreči sodbo, lahko to vprašanje predloži v odločanje Sodišču.

Kadar je takšno vprašanje postavljeno v postopku, ki teče pred sodiščem države članice, zoper odločitev katerega po nacionalnem pravu ni pravnega sredstva, je to sodišče dolžno predložiti zadevo Sodišču.

Kadar je takšno vprašanje postavljeno v postopku, ki teče pred sodiščem države članice glede osebe, ki ji je odvzeta prostost, Sodišče odloča v najkrajšem možnem roku.

--------------------------------------------------