12008E258

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije - ŠESTI DEL: DOLOČBE O INSTITUCIJAH IN PRORAČUNU - NASLOV I: DOLOČBE O INSTITUCIJAH - Poglavje 1: Institucije - Oddelek 5: Sodišče Evropske unije - Člen 258 (prejšnji člen 226 PES)

Uradni list 115 , 09/05/2008 str. 0160 - 0160


Člen 258

(prejšnji člen 226 PES)

Če Komisija meni, da katera od držav članic ni izpolnila neke obveznosti iz Pogodb, poda o zadevi obrazloženo mnenje, potem ko je tej državi omogočila, da predloži svoje pripombe.

Če zadevna država ne ravna v skladu z mnenjem v roku, ki ga določi Komisija, lahko slednja zadevo predloži Sodišču.

--------------------------------------------------