12008E025

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije - DRUGI DEL: NEDISKRIMINACIJA IN DRŽAVLJANSTVO UNIJE - Člen 25 (prejšnji člen 22 PES)

Uradni list 115 , 09/05/2008 str. 0058 - 0058


Člen 25

(prejšnji člen 22 PES)

Komisija poroča o uporabi določb tega dela Evropskemu parlamentu, Svetu in Ekonomsko-socialnemu odboru vsaka tri leta. V tem poročilu mora biti upoštevan razvoj Unije.

Na tej podlagi in brez poseganja v druge določbe Pogodb lahko Svet po posebnem zakonodajnem postopku in po odobritvi Evropskega parlamenta soglasno sprejme določbe za dopolnitev pravic iz člena 20(2). Te določbe začnejo veljati, ko jih države članice potrdijo v skladu s svojimi ustavnimi pravili.

--------------------------------------------------