12006E285

Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti (Prečiščena različica) - Šesti del - Splošne in končne določbe - Člen 285

Uradni list C 321 E , 29/12/2006 str. 0171 - 0171
Uradni list C 325 , 24/12/2002 str. 0147 - prečiščeno besedilo
Uradni list C 340 , 10/11/1997 str. 0294 - prečiščeno besedilo


Člen 285

1. Brez poseganja v člen 5 Protokola o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke sprejme Svet v skladu s postopkom iz člena 251 ukrepe za pripravo statistike, kadar je to potrebno za izvajanje dejavnosti Skupnosti.

2. Priprava statistike Skupnosti mora biti nepristranska, zanesljiva, objektivna, znanstveno neodvisna, stroškovno učinkovita in zagotavljati zaupnost statističnih podatkov; priprava ne sme pretirano obremeniti gospodarskih subjektov.

--------------------------------------------------