12006E080

Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti (Prečiščena različica) - Tretji del - Politike Skupnosti - NASLOV V - Prevoz - Člen 80

Uradni list C 321 E , 29/12/2006 str. 0073 - 0073
Uradni list C 325 , 24/12/2002 str. 0064 - prečiščeno besedilo
Uradni list C 340 , 10/11/1997 str. 0207 - prečiščeno besedilo
Uradni list C 224 , 31/08/1992 str. 0028 - prečiščeno besedilo
(Pogodba EGS – uradna objava ni na voljo)


Člen 80

1. Določbe tega naslova se uporabljajo za prevoz v železniškem in cestnem prometu ter po celinskih plovnih poteh.

2. Svet lahko s kvalificirano večino odloči, ali, v kolikšnem obsegu in po kakšnem postopku je treba sprejeti ustrezne predpise za pomorski in zračni promet.

Uporabljajo se postopkovne določbe člena 71.

--------------------------------------------------