12006E055

Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti (Prečiščena različica) - Tretji del - Politike Skupnosti - NASLOV III - Prosti pretok oseb, stroitev in kapitala . - Poglavje 3 - Storitve - Člen 55

Uradni list C 321 E , 29/12/2006 str. 0063 - 0063
Uradni list C 325 , 24/12/2002 str. 0056 - prečiščeno besedilo
Uradni list C 340 , 10/11/1997 str. 0198 - prečiščeno besedilo
Uradni list C 224 , 31/08/1992 str. 0024 - prečiščeno besedilo
(Pogodba EGS – uradna objava ni na voljo)


Člen 55

Določbe členov 45 do 48 se uporabljajo za zadeve, ki jih obravnava to poglavje.

--------------------------------------------------