12006E/APP/03

Prilagoditve ustanovitvenih pogod po pristopu republike Bolgarije in Romunije k Evropski Uniji - III. Protokol o statutu Sodišča

Uradni list C 321 E , 29/12/2006 str. 0329 - 0329


PRILAGODITVE USTANOVITVENIH POGOD PO PRISTOPU REPUBLIKE BOLGARIJE IN ROMUNIJE K EVROPSKI UNIJI

Po uveljavitvi Pogodbe o pristopu Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji bodo spremenjeni naslednji členi, kot je navedeno spodaj:

III. PROTOKOL O STATUTU SODIŠČA

1. V členu 9 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

"Ko se vsaka tri leta izvede delna zamenjava sodnikov, se izmenično zamenja štirinajst in trinajst sodnikov.".

2. Člen 48 se nadomesti z naslednjim:

"Sodišče prve stopnje ima sedemindvajset sodnikov.".

--------------------------------------------------