12006E/APP/02

Prilagoditve ustanovitvenih pogod po pristopu republike Bolgarije in Romunije k Evropski Uniji - II. Pogodba o ustanovitvi Evropske Skupnosti

Uradni list C 321 E , 29/12/2006 str. 0327 - 0329


PRILAGODITVE USTANOVITVENIH POGOD PO PRISTOPU REPUBLIKE BOLGARIJE IN ROMUNIJE K EVROPSKI UNIJI

Po uveljavitvi Pogodbe o pristopu Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji bodo spremenjeni naslednji členi, kot je navedeno spodaj:

II. POGODBA O USTANOVITVI EVROPSKE SKUPNOSTI

1. Zadnji stavek člena 57(1) se nadomesti z naslednjim:

"Glede omejitev, ki veljajo v nacionalnem pravu v Bolgariji, Estoniji in na Madžarskem, je ustrezni datum 31. december 1999.".

2. Drugi odstavek člena 189 se nadomesti z naslednjim:

"Število članov Evropskega parlamenta ne sme preseči 736.".

3. Z veljavnostjo od začetka mandatne dobe 2009-2014 se prvi pododstavek člena 190(2) nadomesti z naslednjim:

"2. Število predstavnikov, ki se izvolijo v posamezni državi članici, je naslednje:

Belgija | 22 |

Bolgarija | 17 |

Češka | 22 |

Danska | 13 |

Nemčija | 99 |

Estonija | 6 |

Grčija | 22 |

Španija | 50 |

Francija | 72 |

Irska | 12 |

Italija | 72 |

Ciper | 6 |

Latvija | 8 |

Litva | 12 |

Luksemburg | 6 |

Madžarska | 22 |

Malta | 5 |

Nizozemska | 25 |

Avstrija | 17 |

Poljska | 50 |

Portugalska | 22 |

Romunija | 33 |

Slovenija | 7 |

Slovaška | 13 |

Finska | 13 |

Švedska | 18 |

Združeno kraljestvo | 72." |

4. V členu 205(2) se prvi pododstavek dopolni z naslednjim:

"Bolgarija | 10 |

Romunija | 14.". |

5. V členu 205(2) se drugi in tretji pododstavek nadomestita z naslednjim:

"Kadar ta pogodba zahteva, da se odločitve Sveta sprejmejo na predlog Komisije, je za njihovo sprejetje potrebnih najmanj 255 glasov za, ki jih odda večina članov.

V drugih primerih je za sprejetje odločitev Sveta potrebnih najmanj 255 glasov za, ki jih odda najmanj dve tretjini članov.".

6. V členu 258, se drugi pododstavek dopolni z naslednjim:

"Bolgarija | 12 |

Romunija | 15.". |

7. V členu 263 se tretji pododstavek dopolni z naslednjim:

"Bolgarija | 12 |

Romunija | 15.". |

8. V členu 299(1) se na seznam držav članic dodata Republika Bolgarija in Romunija.

9. V členu 314 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

"V skladu s pristopnimi pogodbami so verodostojne tudi različice te pogodbe v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, grškem, irskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku.".

--------------------------------------------------