12003TN11/APP/CUradni list C 227 E , 23/09/2003 str. 0762 - 0762
Uradni list L 236 , 23/09/2003 str. 0874 - 0874


Dodatek C

iz Priloge XI, Poglavja 4, Oddelka B, Pododdelka I, točke 2 [*]

Seznam obratov z neopremljenimi kletkami, za katere velja prehodna ureditev (Direktiva 1999/74/ES, člen 5(1)(4) in člen 5(1)(5))

DOBRO POČUTJE ŽIVALI

Št. | Ime obrata | Dovoljenje št. | Število kokoši nesnic |

1 | Gauci M'Louise | PBLM051 | (11000) velja le za kletke, ki izpolnjujejo pogoje iz prehodnega ukrepa |

2 | Micallef Paul | PBLM064 | 8000 |

3 | Vella Samuel | PBLM079 | 9500 |

4 | Mifsud Jude | PBLM065 | 7100 |

5 | Zammit Francis | PBLM081 | 500 |

6 | Camilleri Anna | PLM007 | 2200 |

7 | Vella Joseph | PLG018 | 2670 |

8 | Busuttil | PBLM024 | (6000) velja le za kletke nameščene v letu 2000, ki izpolnjujejo pogoje iz prehodnega ukrepa |

9 | Gatt Victor | PLG008 | 12200 |

10 | Grech Saviour | PBLM053 | 1698 |

11 | Lumach Co Ltd | PLM016 | 15000 |

12 | Vella Kalcidon | PLM024 | 9000 |

[*] Za besedilo Priloge XI glej UL L 236, 23.9.2003, str. 859.

--------------------------------------------------