02020R1017 — SL — 14.07.2020 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1017

z dne 13. julija 2020

o določitvi zgornjih mej proračuna za leto 2020 za nekatere sheme neposrednih podpor iz Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

(UL L 225 14.7.2020, str. 1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1424 z dne 8. oktobra 2020

  L 328

4

9.10.2020
▼B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1017

z dne 13. julija 2020

o določitvi zgornjih mej proračuna za leto 2020 za nekatere sheme neposrednih podpor iz Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in SvetaČlen 1

1.  Letne nacionalne zgornje meje za leto 2020 za shemo osnovnega plačila iz člena 22(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013 so določene v točki I Priloge k tej uredbi.

2.  Letne nacionalne zgornje meje za leto 2020 za shemo enotnega plačila na površino iz člena 36(4) Uredbe (EU) št. 1307/2013 so določene v točki II Priloge k tej uredbi.

3.  Letne nacionalne zgornje meje za leto 2020 za prerazporeditveno plačilo iz člena 42(2) Uredbe (EU) št. 1307/2013 so določene v točki III Priloge k tej uredbi.

4.  Letne nacionalne zgornje meje za leto 2020 za plačilo za kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje, iz člena 47(3) Uredbe (EU) št. 1307/2013 so določene v točki IV Priloge k tej uredbi.

5.  Letne nacionalne zgornje meje za leto 2020 za plačilo za območja z naravnimi omejitvami iz člena 49(2) Uredbe (EU) št. 1307/2013 so določene v točki V Priloge k tej uredbi.

6.  Letne nacionalne zgornje meje za leto 2020 za plačilo za mlade kmete iz člena 51(4) Uredbe (EU) št. 1307/2013 so določene v točki VI Priloge k tej uredbi.

7.  Najvišji zneski za leto 2020 za plačilo za mlade kmete iz člena 51(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013 so določeni v točki VII Priloge k tej uredbi.

8.  Letne nacionalne zgornje meje za leto 2020 za prostovoljno vezano podporo iz člena 53(7) Uredbe (EU) št. 1307/2013 so določene v točki VIII Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA

I.    Letne nacionalne zgornje meje za shemo osnovnega plačila iz člena 22(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013(v tisoč EUR)

Koledarsko leto

2020

▼M1

Belgija

225 124

Danska

522 054

▼B

Nemčija

2 941 232

Irska

825 611

Grčija

1 091 170

Španija

2 845 377

Francija

3 025 958

▼M1

Hrvaška

157 075

▼B

Italija

2 118 140

▼M1

Luksemburg

24 004

▼B

Malta

650

Nizozemska

459 920

Avstrija

470 383

▼M1

Portugalska

290 208

▼B

Slovenija

75 223

Finska

262 840

Švedska

399 568

II.    Letne nacionalne zgornje meje za shemo enotnega plačila na površino iz člena 36(4) Uredbe (EU) št. 1307/2013(v tisoč EUR)

Koledarsko leto

2020

▼M1

Bolgarija

412 836

▼B

Češka

478 299

Estonija

110 920

Ciper

29 643

Latvija

160 460

Litva

200 349

Madžarska

727 048

Poljska

1 553 589

Romunija

974 939

Slovaška

221 593

III.    Letne nacionalne zgornje meje za prerazporeditveno plačilo iz člena 42(2) Uredbe (EU) št. 1307/2013(v tisoč EUR)

Koledarsko leto

2020

Belgija

46 100

▼M1

Bolgarija

60 844

▼B

Nemčija

330 210

Francija

687 718

▼M1

Hrvaška

34 828

▼B

Litva

77 554

Poljska

281 452

▼M1

Portugalska

55 320

▼B

Romunija

104 163

IV.    Letne nacionalne zgornje meje za plačilo za kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje, iz člena 47(3) Uredbe (EU) št. 1307/2013(v tisoč EUR)

Koledarsko leto

2020

▼M1

Belgija

151 580

Bolgarija

260 016

▼B

Češka

261 843

Danska

245 627

Nemčija

1 415 187

Estonija

50 810

Irska

363 320

Grčija

550 385

Španija

1 468 030

Francija

2 063 154

▼M1

Hrvaška

104 484

▼B

Italija

1 111 301

Ciper

14 593

Latvija

90 826

Litva

155 108

▼M1

Luksemburg

10 583

▼B

Madžarska

399 476

Malta

1 573

Nizozemska

198 261

Avstrija

207 521

Poljska

1 017 297

▼M1

Portugalska

205 307

▼B

Romunija

570 959

Slovenija

40 283

Slovaška

118 316

Finska

157 389

Švedska

209 930

V.    Letne nacionalne zgornje meje za plačilo za območja z naravnimi omejitvami iz člena 49(2) Uredbe (EU) št. 1307/2013(v tisoč EUR)

Koledarsko leto

2020

Danska

2 657

Slovenija

2 122

VI.    Letne nacionalne zgornje meje za plačilo za mlade kmete iz člena 51(4) Uredbe (EU) št. 1307/2013(v tisoč EUR)

Koledarsko leto

2020

▼M1

Belgija

9 563

Bolgarija

3 016

▼B

Češka

1 746

Danska

15 556

Nemčija

47 173

Estonija

1 321

Irska

24 221

Grčija

36 692

Španija

97 869

Francija

68 772

▼M1

Hrvaška

6 966

▼B

Italija

74 087

Ciper

686

Latvija

6 055

Litva

6 463

▼M1

Luksemburg

529

▼B

Madžarska

5 326

Malta

21

Nizozemska

13 217

Avstrija

13 835

Poljska

33 910

▼M1

Portugalska

13 687

▼B

Romunija

20 547

Slovenija

2 014

Slovaška

1 706

Finska

5 246

Švedska

13 995

VII.    Najvišji zneski za plačilo za mlade kmete iz člena 51(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013(v tisoč EUR)

Koledarsko leto

2020

▼M1

Belgija

10 105

Bolgarija

17 334

▼B

Češka

17 456

Danska

16 375

Nemčija

94 346

Estonija

3 387

Irska

24 221

Grčija

36 692

Španija

97 869

Francija

137 544

▼M1

Hrvaška

6 966

▼B

Italija

74 087

Ciper

973

Latvija

6 055

Litva

10 341

▼M1

Luksemburg

706

▼B

Madžarska

26 632

Malta

105

Nizozemska

13 217

Avstrija

13 835

Poljska

67 820

▼M1

Portugalska

13 687

▼B

Romunija

38 064

Slovenija

2 686

Slovaška

7 888

Finska

10 493

Švedska

13 995

VIII.    Letne nacionalne zgornje meje za prostovoljno vezano podporo iz člena 53(7) Uredbe (EU) št. 1307/2013(v tisoč EUR)

Koledarsko leto

2020

▼M1

Belgija

83 510

Bolgarija

130 008

▼B

Češka

130 921

▼M1

Danska

32 863

▼B

Estonija

6 315

Irska

3 000

Grčija

182 056

Španija

584 919

Francija

1 031 577

▼M1

Hrvaška

52 242

▼B

Italija

478 600

Ciper

3 891

Latvija

45 413

Litva

77 554

Luksemburg

160

Madžarska

199 738

Malta

3 000

Nizozemska

3 350

Avstrija

14 526

Poljska

504 743

▼M1

Portugalska

134 204

▼B

Romunija

272 554

Slovenija

17 456

Slovaška

59 120

Finska

102 828

Švedska

90 970