02019R2197 — SL — 27.12.2019 — 000.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

▼C1

UREDBA SVETA (EU) 2019/2197

z dne 19. decembra 2019

o spremembi Uredbe (EU) št. 1387/2013 o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske in industrijske proizvode

▼B

(UL L 335 27.12.2019, str. 1)


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 053, 25.2.2020, str.  4 (2019/2197)
▼B

▼C1

UREDBA SVETA (EU) 2019/2197

z dne 19. decembra 2019

o spremembi Uredbe (EU) št. 1387/2013 o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske in industrijske proizvodeČlen 1

Priloga k Uredbi (EU) št. 1387/2013 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGASerijska številka

Oznaka KN

TARIC

Opis proizvoda

Stopnja avtonomne dajatve

Dodatna enota

Datum, predviden za obvezni pregled

0.6748

ex 0709 59 10

10

Sveže ali ohlajene lisičke, namenjene za drugo predelavo, razen za preprosto prepakiranje za prodajo na drobno (1) (2)

0 %

31.12.2020

0.3348

ex 0710 21 00

10

Stročji grah vrste Pisum sativum, podvrste Hortense axiphium, zamrznjen, debeline ne več kot 6 mm, ki se uporablja skupaj s stroki v proizvodnji pripravljenih jedi (1) (2)

0 %

31.12.2023

0.3349

ex 0710 80 95

50

Bambusovi poganjki, zamrznjeni, ki niso pripravljeni za prodajo na drobno

0 %

31.12.2023

0.2829

ex 0711 59 00

11

Gobe, razen gob iz rodu Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum in Tricholoma, začasno konzervirane v slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje, vendar takšne neprimerne za takojšnjo porabo, za potrebe konzervne industrije (2)

0 %

31.12.2021

0.2463

ex 0712 32 00

ex 0712 33 00

ex 0712 39 00

10

10

31

Gobe, razen gob iz rodu Agaricus, sušene, cele ali v prepoznavnih rezinah ali kosih, namenjene za drugo predelavo, razen za preprosto prepakiranje za prodajo na drobno (1) (2)

0 %

31.12.2023

0.3347

ex 0804 10 00

30

Dateljni, sveži ali suhi, za proizvodnjo proizvodov živilske industrije in industrije pijač (razen pakiranja) (2)

0 %

31.12.2023

0.2411

0811 90 50

0811 90 70

 

Sadje iz rodu Vaccinium, nekuhano ali kuhano v vreli vodi ali sopari, zamrznjeno, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil

0 %

31.12.2023

ex 0811 90 95

70

0.3228

ex 0811 90 95

20

Robide sorte Boysen, zamrznjene, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja, ki niso namenjene za prodajo na drobno

0 %

31.12.2023

0.2409

ex 0811 90 95

30

Ananas (Ananas comosus), v kosih, zamrznjen

0 %

31.12.2023

0.2408

ex 0811 90 95

40

Šipek, nekuhan ali kuhan v vreli vodi ali sopari, zamrznjen, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil

0 %

31.12.2023

0.2864

 (*1)ex 1511 90 19

ex 1511 90 91

ex 1513 11 10

ex 1513 19 30

ex 1513 21 10

ex 1513 29 30

20

20

20

20

20

20

Palmovo olje, olje kokosovega oreha (kopre), olje iz palmovih jeder (koščic) za proizvodnjo:

— industrijskih monokarboksilnih maščobnih kislin iz tarifne podštevilke 3823 19 10 ,

— metilnih estrov maščobnih kislin iz tarifnih številk 2915 ali 2916,

— maščobnih alkoholov iz tarifnih podštevilk 2905 17 , 2905 19 in 3823 70 , ki se uporabljajo za proizvodnjo kozmetike, izdelkov za pranje ali farmacevtskih izdelkov,

— maščobnih alkoholov iz tarifne podštevilke 2905 16 , čistih ali mešanih, ki se uporabljajo za proizvodnjo kozmetike, izdelkov za pranje ali farmacevtskih izdelkov,

— stearinske kisline iz tarifne podštevilke 3823 11 00 ,

— izdelkov iz tarifne številke 3401 ali

— maščobnih kislin visoke čistosti iz tarifne številke 2915 (2)

0 %

31.12.2020

0.6789

ex 1512 19 10

10

Rafinirano olje iz semen žafranike (CAS RN 8001-23-8) za uporabo pri proizvodnji:

— konjugirane linolne kisline iz tarifne številke 3823 ali

— etilnih oziroma metilnih estrov linolne kisline iz tarifne številke 2916 (2)

0 %

31.12.2020

0.3341

ex 1515 90 99

92

Rastlinsko olje, rafinirano, ki vsebuje 35 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % arahidonske kisline ali 35 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % dokozaheksanojske kisline

0 %

31.12.2023

0.7686

1516 20 10

 

Hidrogenirano ricinusovo olje, tako imenovani „opalni vosek“

0 %

31.12.2023

0.4708

 (*1)ex 1516 20 96

20

Jojoba olje, hidrogenirano in interesterificirano, ki ni nadalje kemično modificirano niti obdelano s postopkom teksturizacije

0 %

31.12.2024

0.4080

ex 1517 90 99

10

Rastlinsko olje, rafinirano, ki vsebuje 25 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % arahidonske kisline ali 12 mas. % ali več, vendar ne več kot 65 mas. % dokozaheksanojske kisline, in standardizirano s sončničnim oljem z visoko vsebnostjo oleinske kisline (HOSO)

0 %

31.12.2021

0.6182

ex 1901 90 99

ex 2106 90 98

39

45

Preparat v prahu, ki vsebuje:

— najmanj 15 mas. % in največ 35 mas. % maltodekstrina, pridobljenega iz pšenice,

— najmanj 15 mas. % in največ 35 mas. % sirotke (mlečnega seruma),

— najmanj 10 mas. % in največ 30 mas. % rafiniranega, beljenega, razdišavljenega in nehidrogeniziranega sončničnega olja,

— najmanj 10 mas. % in največ 30 mas. % mešanega, staranega sira, posušenega z razprševanjem,

— najmanj 5 mas. % in največ 15 mas. % pinjenca, in

— najmanj 0,1 mas. % in največ 10 mas. % natrijevega kazeinata, dinatrijevega fosfata, mlečne kisline

0 %

31.12.2023

0.2423

ex 1902 30 10

ex 1903 00 00

10

20

Prosojni rezanci, narezani na kose, dobljeni iz fižola (Vigna radiata (L.) Wilczek), ki niso pripravljeni za prodajo na drobno

0 %

31.12.2023

0.2866

ex 2005 91 00

10

Bambusovi vršički, pripravljeni ali konzervirani, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 5 kg

0 %

31.12.2023

0.5884

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

ex 2007 99 93

83

93

10

Koncentrat mangovega pireja, dobljen s toplotno obdelavo:

— iz rodu Mangifera spp.,

— z vsebnostjo sladkorja do vključno 30 mas. %,

za uporabo v proizvodnji živilske industrije in industrije pijač (2)

6 % (3)

31.12.2022

0.5875

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

84

94

Koncentrat pireja papaje, dobljen s toplotno obdelavo:

— iz rodu Carica spp.,

— z vsebnostjo sladkorja 13 mas. % ali več, vendar ne več kot 30 mas. %,

za uporabo v proizvodnji živilske industrije in industrije pijač (2)

7.8 % (3)

31.12.2022

0.5867

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

85

95

Koncentrat pireja guave, dobljen s toplotno obdelavo:

— iz rodu Psidium spp.,

— z vsebnostjo sladkorja 13 mas. % ali več, vendar ne več kot 30 mas. %,

za uporabo v proizvodnji živilske industrije in industrije pijač (2)

6 % (3)

31.12.2022

0.4716

ex 2008 93 91

20

Sladkane suhe brusnice, razen pakiranja v smislu predelave, za proizvodnjo proizvodov v živilsko-predelovalni industriji (4)

0 %

31.12.2022

0.5004

ex 2008 99 48

94

Mangov pire:

— ne iz koncentrata,

— iz rodu Mangifera,

— z Brix vrednostjo 14 ali več, vendar ne več kot 20

za uporabo v proizvodnji proizvodov industrije pijač (2)

6 %

31.12.2020

0.4709

 (*1)ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

30

40

Pire iz neosemenjenih robid sorte Boysen brez dodanega alkohola, ki vsebuje dodan sladkor ali ne

0 %

31.12.2020

0.5587

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

70

11

Blanširani listi vinske trte roda Karakishmish v slanici, ki:

— vsebuje več kot 6 mas. % koncentracije soli,

— vsebuje 0,1 mas. % ali več, vendar ne več kot 1,4 mas. % kislosti, izražene kot monohidrat citronske kisline, in

— ne vsebuje natrijevega benzoata ali ga vsebuje, vendar ne več kot 2 000 mg/kg, v skladu s standardom CODEX STAN 192-1995

za pripravo listov vinske trte, polnjenih z rižem (2)

0 %

31.12.2022

0.6723

ex 2008 99 91

20

Kitajski vodni kostanj (Eleocharis dulcis ali Eleocharis tuberosa) olupljen, opran, blanširan, ohlajen in posamezno hitro zamrznjen za pripravo izdelkov v prehrambni industriji, namenjen za drugo predelavo, razen za preprosto prepakiranje za prodajo na drobno (1) (2)

0 % (3)

31.12.2020

0.7767

 (*1)ex 2008 99 99

35

Zamrznjena pulpa iz jagod acai:

— hidrirana in pasterizirana,

— ločena od pečk z dodajanjem vode,

— z Brix vrednostjo najmanj 6 ter

— vsebnostjo sladkorja, manjšo od 5,6 %

0 %

31.12.2024

0.4992

ex 2009 41 92

ex 2009 41 99

20

70

Ananasov sok:

— ne iz koncentrata,

— iz rodu Ananas,

— z Brix vrednostjo 11 ali več, vendar ne več kot 16,

za uporabo v proizvodnji pijač (2)

8 %

31.12.2020

0.4664

 (*1)ex 2009 49 30

91

Ananasov sok, razen v prahu:

— z brix vrednostjo 20 ali več, vendar ne več kot 67,

— z vrednostjo več kot 30 EUR za 100 kg neto mase,

— ki vsebuje dodan sladkor

za uporabo v proizvodnji proizvodov živilske industrije ali industrije pijač (2)

0 %

31.12.2024

0.4623

 (*1)ex 2009 81 31

10

Koncentrat soka iz brusnic:

— z brix vrednostjo 40 ali več, vendar ne več kot 66,

— v izvirni embalaži, ki vsebuje 50 litrov ali več

0 %

l

31.12.2024

0.6356

 (*1)ex 2009 89 73

ex 2009 89 73

11

13

Sok iz pasijonke in koncentrat soka iz pasijonke, zamrznjen ali ne:

— z vrednostjobrix 13,7 ali več, toda ne več kot 55,

— vrednosti več kot 30 EUR na 100 kg neto teže,

— v izvirni embalaži po 50 litrov ali več ter

— z dodanim sladkorjem

za uporabo v proizvodnji izdelkov živilske industrije (2)

0 %

l

31.12.2024

0.4159

 (*1)ex 2009 89 79

20

Zamrznjeni koncentrat soka iz robide sorte Boysen z Brix vrednostjo 61 ali več, vendar ne več kot 67, v izvirni embalaži, ki vsebuje 50 litrov ali več

0 %

l

31.12.2021

0.6050

 (*1)ex 2009 89 79

30

Zamrznjeni koncentrat soka antilske češnje (Acerola):

— z vrednostjo Brix več kot 48, vendar ne več kot 67,

— v izvirni embalaži, ki vsebuje 50 litrov ali več

0 %

l

31.12.2023

0.5206

ex 2009 89 79

85

Koncentrat soka acai jagod:

— vrste Euterpe oleracea,

— zamrznjen,

— nesladkan,

— ne v prahu,

— z Brix vrednostjo 23 ali več, vendar ne več kot 32,

v izvirnih pakiranjih z vsebino 10 kg ali več

0 %

31.12.2021

0.6365

 (*1)ex 2009 89 97

ex 2009 89 97

21

29

Sok iz pasijonke in koncentrat soka iz pasijonke, zamrznjen ali ne:

— z vrednostjo brix 10 ali več, toda ne več kot 13,7,

— vrednosti več kot 30 EUR na 100 kg neto teže,

— v izvirni embalaži po 50 litrov ali več ter

— brez dodanega sladkorja

za uporabo v proizvodnji izdelkov živilske industrije (2)

0 %

l

31.12.2024

0.4157

 (*1)ex 2009 89 99

96

Kokosova voda

— nefermentirana,

— brez dodanega alkohola ali sladkorja in

— v izvirni embalaži, ki vsebuje 20 litrov ali več (1)

0 %

l

31.12.2021

0.6152

ex 2106 10 20

20

Sojin beljakovinski koncentrat z vsebnostjo beljakovin kot suhe snovi najmanj 65 mas. % in največ 90 mas. %, v prahu ali v teksturirani obliki

0 %

31.12.2023

0.3340

ex 2106 10 20

30

Pripravek na osnovi beljakovinskega izolata iz soje, ki vsebuje 6,6 mas. % ali več, vendar ne več kot 8,6 mas. % kalcijevega fosfata

0 %

31.12.2023

0.5208

ex 2106 90 92

45

Preparat z vsebnostjo:

— več kot 30 mas. %, vendar ne več kot 35 mas. % izvlečka sladkega korena,

— več kot 65 mas. %, vendar ne več kot 70 mas. % trikaprilina,

ki standardno vsebuje 3 mas. % ali več, vendar ne več kot 4 mas. % glabridina

0 %

31.12.2021

0.7284

ex 2106 90 92

50

Hidrolizat beljakovin kazeina, ki vsebuje:

— 20 mas. % ali več, vendar ne več kot 70 mas. % prostih aminokislin, in

— peptone, pri čemer jih ima več kot 90 mas. % molekularno maso ne več kot 2 000 Da

0 %

31.12.2022

0.7435

ex 2106 90 98

47

Preparat z vsebnostjo vlage 1 ali več, vendar ne več kot 4 %, in z vsebnostjo:

— 15 ali več, vendar ne več kot 35 mas. % pinjenca,

— 20 mas. % (± 10 mas. %) laktoze,

— 20 mas. % (± 10 mas. %) koncentrata proteinov iz sirotke,

— 15 mas. % (± 10 mas. %) sira „cheddar“,

— 3 mas. % (± 2 mas. %) soli,

— 0,1 ali več, vendar ne več kot 10 mas. % mlečne kisline E270,

— 0,1 ali več, vendar ne več kot 10 mas. % arabskega gumija E414

za uporabo v proizvodnji hrane in pijač (2)

0 %

31.12.2022

0.5246

ex 2519 90 10

10

Taljeni magnezijev oksid s čistoto 94 mas. % ali več

0 %

31.12.2021

0.6330

 (*1)ex 2707 50 00

ex 2707 99 80

20

10

Mešanica izomerov ksilenola in izomerov etil fenola s skupno vsebnostjo ksilenola najmanj 62 mas. % in največ 95 mas. %

0 %

31.12.2024

0.6168

ex 2707 99 99

10

Težka in srednja olja, pri katerih vsebnost aromatskih spojin presega vsebnost nearomatskih spojin in ki se uporabljajo kot rafinerijske surovine, kjer bodo obdelane v enem od procesov, opisanih v dodatni opombi 5 k poglavju 27 (2)

0 %

31.12.2023

0.7823

 (*1)ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

30

50

Katalitsko hidroizomerizirano in razvoskano bazno olje hidrogeniranih, visoko izoprafiniranih ogljikovodikov, ki vsebujejo:

— 90 mas. % ali več nasičenih ogljikovodikov in

— ne vsebujejo več kot 0,03 mas. % žvepla,

in z

— indeksom viskoznosti 80 ali več, vendar manj kot 120, in

kinematično viskoznostjo manj kot 5,0 ali več kot 13,0 cSt pri 100 °C

0 %

31.12.2023

0.7822

 (*1)ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

40

60

Katalitsko hidroizomerizirano in razvoskano bazno olje hidrogeniranih, visoko izoprafiniranih ogljikovodikov, ki vsebujejo:

— 90 mas. % ali več nasičenih ogljikovodikov in

— ne vsebujejo več kot 0,03 mas. % žvepla,

z indeksom viskoznosti 120 ali več

0 %

31.12.2024

0.6495

 (*1)ex 2710 19 99

20

Katalitsko razvoskano bazično olje, sintetizirano iz plinastih ogljikovodikov, čemur sledi proces pretvorbe težkih parafinov (HPC), ki:

— vsebuje največ 1 mg/kg žvepla;

— vsebuje več kot 99 mas. % nasičenih ogljikovodikov;

— vsebuje več kot 75 mas. % n- in izoparafinskih ogljikovodikov z dolžino ogljikove verige 18 ali več, vendar največ 50; ter

— ima kinematično viskoznost večjo od 6,5 mm2/s pri 40°C ali

— ima kinematično viskoznost večjo od 11 mm2/s pri 40°C, z indeksom viskoznosti 120 ali več

0 %

31.12.2024

0.7393

ex 2712 90 99

10

Mešanica 1-alkenov (alfa-olefinov) (CAS RN 131459-42-2), ki vsebuje 80 mas. % ali več 1-alkenov z ogljikovo verigo, dolgo najmanj 24 in največ 64 atomov ki vsebuje več kot 72 mas. % 1-alkenov z več kot 28 atomi ogljika

0 %

31.12.2022

0.4531

ex 2804 50 90

40

Telur (CAS RN 13494-80-9), s čistoto 99,99 mas. % ali več, vendar ne več kot 99,999 mas. %, na podlagi nečistot kovin, izmerjenih z ICP analizo

0 %

31.12.2023

0.6036

2804 70 00

 

Fosfor

0 %

31.12.2023

0.6658

ex 2805 12 00

10

Kalcij s čistoto 98 mas. % ali več, v obliki prahu ali žice (CAS RN 7440-70-2)

0 %

31.12.2020

0.5609

ex 2805 19 90

20

Litijeva kovina (CAS RN 7439-93-2) s čistoto 98,8 mas. % ali več

0 %

31.12.2022

0.2559

ex 2805 30 10

10

Zlitina cerija in drugih redkih zemeljskih kovin, ki vsebuje 47 mas. % ali več cerija

0 %

31.12.2023

0.4979

2805 30 20

2805 30 30

2805 30 40

 

Redke zemeljske kovine, skandij in itrij, s čistoto 95 mas. % ali več

0 %

31.12.2020

0.7769

 (*1)ex 2809 20 00

10

Vodna raztopina fosforjeve kisline (CAS RN 7664-38-2), ki vsebuje 85 mas. % ali več fosforjeve kisline

0 %

31.12.2024

0.3338

ex 2811 19 80

10

Sulfamidna kislina (CAS RN 5329-14-6)

0 %

31.12.2023

0.5418

ex 2811 19 80

20

Vodikov jodid (CAS RN 10034-85-2)

0 %

31.12.2021

0.2407

ex 2811 22 00

10

Silicijev dioksid (CAS RN 7631-86-9) v obliki prahu, namenjen za uporabo v proizvodnji kolon za visoko ločljivo tekočinsko kromatografijo (HPLC) in kartuš „cartridge“ za pripravo vzorcev (2)

0 %

31.12.2023

0.6836

ex 2811 22 00

15

Amorfni silicijev dioksid (CAS RN 60676-86-0)

— v obliki praška

— čistosti 99,0 mas. % ali več

— povprečne velikosti zrnc 0,7 μm ali več, vendar manj kot 2,1 μm

— pri čemer ima 70 % delcev premer največ 3 μm

0 %

31.12.2020

0.7292

ex 2811 29 90

10

Telurjev dioksid (CAS RN 7446-07-3)

0 %

31.12.2022

0.3308

ex 2812 90 00

10

Dušikov trifluorid (CAS RN 7783-54-2)

0 %

31.12.2023

0.5747

ex 2816 40 00

10

Barijev hidroksid (CAS RN 17194-00-2)

0 %

31.12.2022

0.7594

ex 2818 10 11

10

Sol-gel korund (CAS RN 1302-74-5), ki vsebuje 99,6 mas % ali več aluminijevega oksida, z mikrokristalno strukturo, v obliki paličic z aspektnim razmerjem 1,3 ali več, vendar ne več kot 6,0

0 %

31.12.2023

0.5110

ex 2818 10 91

20

Sintirani korund z mikrokristalno strukturo, ki sestoji predvsem iz α-aluminijevega oksida (CAS RN 1344-28-1), vsebuje pa tudi magnezijev aluminat (CAS RN 12068-51-8) in redke zemlje – aluminate itrija, lantana in neodima (izračunane kot okside) – v naslednjih masnih deležih:

— 94 mas. % ali več, vendar manj kot 98,5 mas. % aluminijevega oksida

— 2 % (±1,5 %) magnezijevega aluminata,

— 1 % (±0,6 %) itrijevega oksida,

ter

— 2 % (±1,2 %) lantanovega oksida ali

— 2 % (±1,2 %) lantanovega oksida in neodimovega oksida,

pri katerem manj kot 50 % skupne mase predstavljajo delci s premerom več kot 10 mm

0 %

31.12.2020

0.4640

 (*1)ex 2818 20 00

10

Aktiviran aluminijev oksid s specifično površino vsaj 350 m2/g

0 %

31.12.2024

0.6837

ex 2818 30 00

20

Aluminijev hidroksid (CAS RN 21645-51-2)

— v obliki praška

— čistote 99,5 mas. % ali več

— s točko razgraditve pri 263 °C ali več

— z velikostjo delcev 4 μm (±1 μm)

— s skupno vsebnostjo Na2O največ 0,06 mas. %

0 %

31.12.2020

0.3306

ex 2818 30 00

30

Aluminijev oksihidroksid v obliki bemita ali psevdo-bemita (CAS RN 1318-23-6)

0 %

31.12.2023

0.5369

ex 2819 90 90

10

Dikromov trioksid (CAS RN 1308-38-9) za uporabo v metalurgiji (2)

0 %

31.12.2021

0.5752

ex 2823 00 00

10

Titanov dioksid (CAS RN 13463-67-7):

— čistote 99,9 mas. % ali več

— s povprečno velikostjo zrn 0,7 μm ali več, vendar ne več kot 2,1 μm

0 %

31.12.2022

0.5576

ex 2825 10 00

10

Hidroksilamonijev klorid (CAS RN 5470-11-1)

0 %

31.12.2022

0.3800

2825 30 00

 

Vanadijevi oksidi in hidroksidi

0 %

31.12.2021

0.3303

ex 2825 50 00

20

Bakrov (I ali II) oksid, ki vsebuje 78 mas. % ali več bakra in ne več kot 0,03 mas. % klorida

0 %

31.12.2023

0.6819

ex 2825 50 00

30

Bakrov (II) oksid (CAS RN 1317-38-0) z velikostjo delcev največ 100 nm

0 %

31.12.2020

0.5555

ex 2825 60 00

10

Cirkonijev dioksid (CAS RN 1314-23-4)

0 %

31.12.2022

0.6980

ex 2825 70 00

10

Molibdenov trioksid (CAS RN 1313-27-5)

0 %

31.12.2021

0.7193

ex 2825 70 00

20

Molibdenova kislina (CAS RN 7782-91-4)

0 %

31.12.2021

0.5055

ex 2826 19 90

10

Volframov heksafluorid (CAS RN 7783-82-6) s čistoto 99,9 mas. % ali več

0 %

31.12.2020

0.5498

 (*1)ex 2826 90 80

10

Litijev heksafluorofosfat (1-) (CAS RN 21324-40-3)

2.7 %

31.12.2020

0.2865

ex 2827 39 85

10

Bakrov monoklorid (CAS RN 7758-89-6) s čistoto 96 mas. % ali več, vendar ne več kot 99 mas. %

0 %

31.12.2023

0.4180

ex 2827 39 85

20

Antimonov pentaklorid (CAS RN 7647-18-9) s čistoto 99 mas. % ali več

0 %

31.12.2021

0.6143

ex 2827 39 85

40

Barijev klorid dihidrat (CAS RN 10326-27-9)

0 %

31.12.2023

0.4423

ex 2827 49 90

10

Hidriran cirkonijev diklorid oksid (CAS RN 7699-43-6)

0 %

31.12.2023

0.6463

 (*1)ex 2827 60 00

10

Natrijev jodid (CAS RN 7681-82-5)

0 %

31.12.2024

0.7596

ex 2828 10 00

10

Kalcijev hipoklorit (CAS RN 7778-54-3) z vsebnostjo aktivnega klora 65 % ali več

0 %

31.12.2023

0.3302

ex 2830 10 00

10

Dinatrijev tetrasulfid (CAS RN 12034-39-8), ki vsebuje 38 mas. % ali manj natrija, računano na suho maso

0 %

31.12.2023

0.3859

ex 2833 29 80

20

Manganov sulfat monohidrat (CAS RN 10034-96-5)

0 %

31.12.2023

0.5090

ex 2833 29 80

30

Cirkonijev sulfat (CAS RN 14644-61-2)

0 %

31.12.2020

0.4338

ex 2835 10 00

10

Natrijev hipofosfit monohidrat (CAS RN 10039-56-2)

0 %

31.12.2022

0.6144

ex 2835 10 00

20

Natrijev hipofosfit (CAS RN 7681-53-0)

0 %

31.12.2023

0.7452

ex 2835 10 00

30

Aluminijev fosfinat (CAS RN 7784-22-7)

0 %

31.12.2023

0.2524

ex 2836 91 00

20

Litijev karbonat, ki vsebuje eno ali več od naslednjih nečistoč, v podanih koncentracijah:

— 2 mg/kg ali več arzena;

— 200 mg/kg ali več kalcija;

— 200 mg/kg ali več klorida;

— 20 mg/kg ali več železa;

— 150 mg/kg ali več magnezija;

— 20 mg/kg ali več težkih kovin;

— 300 mg/kg ali več kalija;

— 300 mg/kg ali več natrija,

— 200 mg/kg ali več sulfatov,

določenih z metodami, ki so opisane v Evropski farmakopeji

0 %

31.12.2023

0.2863

ex 2836 99 17

30

Cirkonijev (IV) bazični karbonat (CAS RN 57219-64-4 ali 37356-18-6) s čistoto 96 mas. % ali več

0 %

31.12.2023

0.3300

ex 2837 19 00

20

Bakrov cianid (CAS RN 544-92-3)

0 %

31.12.2023

0.4078

ex 2837 20 00

10

Tetranatrijev heksacianoferat (II) (CAS RN 13601-19-9)

0 %

31.12.2021

0.4339

ex 2839 19 00

10

Dinatrijev disilikat (CAS RN 13870-28-5)

0 %

31.12.2022

0.2861

ex 2839 90 00

20

Kalcijev silikat (CAS RN 1344-95-2)

0 %

31.12.2023

0.6632

ex 2840 20 90

10

Cinkov borat (CAS RN 12767-90-7)

0 %

31.12.2020

0.7288

 (*1)ex 2841 50 00

10

Kalijev dikromat (CAS RN 7778-50-9)

0 %

30.06.2020

0.6142

ex 2841 70 00

10

Diamonijev tetraoksomolibdat(2-) (CAS RN 13106-76-8)

0 %

31.12.2023

0.6482

 (*1)ex 2841 70 00

30

Heksamonijev heptamolibdat, brezvodni (CAS RN 12027-67-7) ali kot tetrahidrat (CAS RN 12054-85-2)

0 %

31.12.2024

0.6981

ex 2841 70 00

40

Diamonijev dimolibdat (CAS RN 27546-07-2)

0 %

31.12.2021

0.4323

ex 2841 80 00

10

Diamonijev volframat (amonijev paravolframat) (CAS RN 11120-25-5)

0 %

31.12.2022

0.7301

ex 2841 90 30

10

Kalijev metavanadat (CAS RN 13769-43-2)

0 %

31.12.2022

0.4222

 (*1)ex 2841 90 85

10

Litij-kobaltov(III) oksid (CAS RN 12190-79-3) z vsebnostjo kobalta vsaj 59 mas. %

2.7 %

31.12.2020

0.5936

ex 2841 90 85

20

Kalij-titanov oksid (CAS RN 12056-51-8) v prahu s čistoto 99 mas. % ali več

0 %

31.12.2023

0.4416

ex 2842 10 00

10

Sintetični beta zeolit v prahu

0 %

31.12.2023

0.4588

 (*1)ex 2842 10 00

20

Sintetični habazit zeolit v prahu

0 %

31.12.2024

0.7097

ex 2842 10 00

40

Aluminosilikat (CAS RN 1318-02-1) z zeolitno strukturo aluminofosfata-osemnajst (AEI) za uporabo pri proizvodnji katalitičnih pripravkov (2)

0 %

31.12.2021

0.7397

ex 2842 10 00

50

Fluorflogopit (CAS RN 12003-38-2)

0 %

31.12.2022

0.4642

 (*1)ex 2842 90 10

10

Natrijev selenat (CAS RN 13410-01-0)

0 %

31.12.2024

0.7400

ex 2842 90 80

30

Aluminij-trititanov dodekaklorid (CAS RN 12003-13-3)

0 %

31.12.2022

0.3295

2845 10 00

 

Težka voda (devterijev oksid) (Euratom) (CAS RN 7789-20-0)

0 %

31.12.2023

0.3297

2845 90 10

 

Devterij in njegove spojine; vodik in njegove spojine; obogaten z devterijem; mešanice in raztopine, ki vsebujejo te proizvode (Euratom)

0 %

31.12.2023

0.4189

ex 2845 90 90

10

Helij-3 (CAS RN 14762-55-1)

0 %

31.12.2021

0.4191

ex 2845 90 90

20

Voda, obogatena z 95 mas. % ali več kisika-18 (CAS RN 14314-42-2)

0 %

31.12.2023

0.4190

ex 2845 90 90

30

(13C)Ogljikov monoksid (CAS RN 1641-69-6)

0 %

31.12.2021

0.2859

ex 2846 10 00

ex 3824 99 96

10

53

Koncentrat redkih zemljin, ki vsebuje 60 mas. % ali več, vendar ne več kot 95 mas. % oksidov redkih zemljin in ne več kot 1 mas. % cirkonijevega oksida, aluminijevega oksida ali železovega oksida, z izgubo pri sežigu 5 mas. % ali več

0 %

31.12.2023

0.3296

ex 2846 10 00

20

Dicerijev trikarbonat (CAS RN 537-01-9), hidriran ali ne

0 %

31.12.2023

0.3420

ex 2846 10 00

30

Cerijev lantanov karbonat, hidriran ali ne

0 %

31.12.2023

0.3227

2846 90 10

2846 90 20

2846 90 30

2846 90 90

 

Anorganske ali organske spojine redkih zemeljskih kovin, itrija ali skandija ali iz mešanic teh kovin, razen tistih iz tarifne podštevilke 2846 10 00

0 %

31.12.2023

0.3418

ex 2850 00 20

10

Silan (CAS RN 7803-62-5)

0 %

31.12.2023

0.3419

 (*1)ex 2850 00 20

20

Arzin (CAS RN 7784-42-1)

0 %

30.06.2020

0.4332

ex 2850 00 20

30

Titanov nitrid (CAS RN 25583-20-4) z velikostjo delcev ne več kot 250 nm

0 %

31.12.2022

0.5497

ex 2850 00 20

40

Germanijev tetrahidrid (CAS RN 7782-65-2)

0 %

31.12.2021

0.7302

ex 2850 00 20

60

Disilan (CAS RN 1590-87-0)

0 %

31.12.2022

0.7555

ex 2850 00 20

70

Kubični borov nitrid (CAS RN 10043-11-5)

0 %

31.12.2023

0.4492

ex 2850 00 60

10

Natrijev azid (CAS RN 26628-22-8)

0 %

31.12.2023

0.3421

ex 2853 90 90

20

Fosfin (CAS RN 7803-51-2)

0 %

31.12.2023

0.7289

ex 2903 39 19

20

5-bromopent-1-en (CAS RN 1119-51-3)

0 %

31.12.2022

0.6633

2903 39 21

 

Difluorometan (CAS RN 75-10-5)

0 %

31.12.2020

0.6007

 (*1)ex 2903 39 24

10

Pentafluoroetan (CAS RN 354-33-6)

0 %

31.12.2024

0.3674

 (*1)ex 2903 39 26

10

Surovina 1,1,1,2-tetrafluoroetan (CAS RN 811-97-2) za proizvodnjo farmacevtske kakovosti, ki ustreza naslednjim zahtevam:

— ne več kot 600 mas. ppm R 134 (1,1,2,2-tetrafluoroetan),

— ne več kot 5 mas. ppm R 143a (1,1,1-trifluoroetan),

— ne več kot 2 mas. ppm R 125 (pentafluoroetan),

— ne več kot 100 mas. ppm R124 (1-kloro- 1,2,2,2-tetrafluoroetan),

— ne več kot 30 mas. ppm R114 (1,2-diklorotetrafluoroetan),

— ne več kot 50 mas. ppm R114a (1,1-diklorotetrafluoroetan),

— ne več kot 250 mas. ppm R133a (1-kloro- 2,2,2-trifluoroetan),

— ne več kot 2 mas. ppm R22 (klorodifluorometan),

— ne več kot 2 mas. ppm R115 (kloropentafluoroetan),

— ne več kot 2 mas. ppm R12 (diklorodifluorometan),

— ne več kot 20 mas. ppm R40 (metil klorid),

— ne več kot 20 mas. ppm R245cb (1,1,1,2,2-pentafluoropropan),

— ne več kot 20 mas. ppm R12B1 (klorodifluorobromometan),

— ne več kot 20 mas. ppm R32 (difluorometan),

— ne več kot 15 mas. ppm R31 (klorofluorometan),

— ne več kot 10 mas. ppm R152a (1,1-difluoroetan),

— ne več kot 20 mas. ppm 1131 (1-kloro- 2 fluoroetilen),

— ne več kot 20 mas. ppm 1122 (1-kloro- 2,2-difluoroetilen),

— ne več kot 3 mas. ppm 1234yf (2,3,3,3-tetrafluoropropen),

— ne več kot 3 mas. ppm 1243zf (3,3,3 trifluoropropen),

— ne več kot 3 mas. ppm 1122a (1-kloro- 1,2-difluoroetilen),

— ne več kot 4,5 mas. ppm 1234yf+1122a+1243zf (2,3,3,3-tetrafluoropropen, +1-kloro- 1,2-difluoroetilen +3,3,3-trifluoropropen),

— ne več kot 3 mas. ppm katere koli posamezne nedoločene/neznane kemikalije,

— ne več kot 10 mas. ppm vseh nedoločenih/neznanih kemikalij skupaj,

— ne več kot 10 mas. ppm vode,

— z vsebnostjo kislin ne več kot 0,1 mas. ppm,

— brez halogenidov,

— ne več kot 0,01 vol. % snovi z visokim vreliščem,

— brez vonja (brez neprijetnega vonja)

Za nadaljnje rafiniranje do stopnje za vdihavanje HFC 134a (CAS RN 811-97-2) proizvodnja v skladu z DPP (dobra proizvodna praksa) za uporabo v proizvodnji medicinskih aerosolov, katerih vsebina se vbrizga v ustno in nosno votlino in/ali dihalne poti (2)

0 %

31.12.2024

0.2542

ex 2903 39 27

10

1,1,1,3,3-Pentafluoropropan (CAS RN 460-73-1)

0 %

31.12.2023

0.2854

ex 2903 39 28

10

Ogljikov tretrafluorid (tetrafluorometan) (CAS RN 75-73-0)

0 %

31.12.2023

0.2852

ex 2903 39 28

20

Perfluoroetan (CAS RN 76-16-4)

0 %

31.12.2023

0.6077

ex 2903 39 29

10

1H-perfluoroheksan (CAS RN 355-37-3)

0 %

31.12.2023

0.5803

2903 39 31

 

2,3,3,3-tetrafluoroprop-1-en (2,3,3,3-tetrafluoropropen) (CAS RN 754-12-1)

0 %

31.12.2022

0.4517

ex 2903 39 35

20

Trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-en (Trans-1,3,3,3-tetrafluoropropen) (CAS RN 29118-24-9)

0 %

31.12.2023

0.5472

ex 2903 39 39

10

Petrofluor(4-metil-2-penten) (CAS RN 84650-68-0)

0 %

31.12.2021

0.6076

ex 2903 39 39

20

(Perfluorobutil)etilen (CAS RN 19430-93-4)

0 %

31.12.2023

0.4066

ex 2903 39 39

30

Heksafluoropropen (CAS RN 116-15-4)

0 %

31.12.2021

0.7324

ex 2903 39 39

40

1,1,2,3,4,4-heksafluorobuta-1,3-dien (CAS RN 685-63-2)

0 %

31.12.2022

0.6610

ex 2903 74 00

10

2-Kloro-1,1-difluoroetan (CAS RN 338-65-8)

0 %

31.12.2020

0.3675

ex 2903 77 60

10

1,1,1-Triklorotrifluoroetan (CAS RN 354-58-5)

0 %

31.12.2023

0.5212

ex 2903 77 90

10

Klorotrifluoroetilen (CAS RN 79-38-9)

0 %

31.12.2021

0.7513

ex 2903 78 00

10

Oktafluoro-1,4-dijodobutan (CAS RN 375-50-8)

0 %

31.12.2023

0.7755

 (*1)ex 2903 78 00

20

Trifluorojodometan (CAS RN 2314-97-8)

0 %

31.12.2024

0.6485

 (*1)ex 2903 79 30

10

Trans-1-kloro-3,3,3-trifluoropropen (CAS RN 102687-65-0)

0 %

31.12.2024

0.2583

 (*1)ex 2903 89 80

10

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodekakloropentaciklo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-7,15-dien (CAS RN 13560-89-9)

0 %

30.06.2020

0.5504

 (*1)ex 2903 89 80

40

Heksabromociklododekan

0 %

30.06.2020

0.5765

ex 2903 89 80

50

Klorociklopentan (CAS RN 930-28-9)

0 %

31.12.2022

0.7304

ex 2903 89 80

60

Oktafluorociklobutan (CAS RN 115-25-3)

0 %

31.12.2022

0.6611

ex 2903 99 80

15

4-Bromo-2-kloro-1-fluorobenzen (CAS RN 60811-21-4)

0 %

31.12.2020

0.3410

ex 2903 99 80

20

1,2-bis(pentabromofenil)etan (CAS RN 84852-53-9)

0 %

31.12.2023

0.3411

ex 2903 99 80

40

2,6-diklorotoluen (CAS RN 118-69-4), s čistoto 99 mas. % ali več, in ki vsebuje:

— 0,001 mg/kg ali manj tetraklorodibenzodioksina,

— 0,001 mg/kg ali manj tetraklorodibenzifurana in,

— 0,2 mg/kg ali manj tetraklorobifenila

0 %

31.12.2023

0.4529

ex 2903 99 80

50

Fluorobenzen (CAS RN 462-06-6)

0 %

31.12.2023

0.7351

ex 2903 99 80

60

1,1'-metandiilbis(4-fluorobenzen) (CAS RN 457-68-1)

0 %

31.12.2022

0.6235

 (*1)ex 2903 99 80

75

3-Kloro-alfa,alfa,alfa-trifluorotoluen (CAS RN 98-15-7)

0 %

31.12.2024

0.5917

ex 2903 99 80

80

1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzen (CAS RN 138526-69-9)

0 %

31.12.2023

0.3407

 (*1)ex 2904 10 00

30

Natrijev p-stirensulfonat (CAS RN 2695-37-6)

0 %

31.12.2024

0.4686

 (*1)ex 2904 10 00

50

Natrijev 2-metilprop-2-en-1-sulfonat (CAS RN 1561-92-8)

0 %

31.12.2024

0.3409

ex 2904 20 00

10

Nitrometan (CAS RN 75-52-5)

0 %

31.12.2020

0.3391

ex 2904 20 00

20

Nitroetan (CAS RN 79-24-3)

0 %

31.12.2020

0.3408

ex 2904 20 00

30

1-Nitropropan (CAS RN 108-03-2)

0 %

31.12.2020

0.3390

 (*1)ex 2904 20 00

40

2-Nitropropan (CAS RN 79-46-9)

0 %

31.12.2024

0.2972

 (*1)ex 2904 91 00

10

Trikloronitrometan (CAS RN 76-06-2), za proizvodnjo izdelkov iz tarifne podštevilke 3808 92  (2)

0 %

30.06.2020

0.2526

 (*1)ex 2904 99 00

20

1-Kloro-2,4-dinitrobenzen (CAS RN 97-00-7)

0 %

31.12.2024

0.6612

ex 2904 99 00

25

Difluorometansulfonil klorid (CAS RN 1512-30-7)

0 %

31.12.2020

0.3388

 (*1)ex 2904 99 00

30

Tozil klorid (CAS RN 98-59-9)

0 %

31.12.2024

0.6613

ex 2904 99 00

35

1-Fluoro-4-nitrobenzen (CAS RN 350-46-9)

0 %

31.12.2020

0.5745

ex 2904 99 00

40

4-Klorobenzensulfonil klorid (CAS RN 98-60-2)

0 %

31.12.2022

0.7507

ex 2904 99 00

45

2-nitrobenzensulfonil klorid (CAS RN 1694-92-4)

0 %

31.12.2023

0.6001

ex 2904 99 00

50

Etansulfonil klorid (CAS RN 594-44-5)

0 %

31.12.2023

0.6407

 (*1)ex 2904 99 00

60

4,4'-Dinitrostilben-2,2'-disulfonska kislina (CAS RN 128-42-7)

0 %

31.12.2024

0.6270

 (*1)ex 2904 99 00

70

1-Kloro-4-nitrobenzen (CAS RN 100-00-5)

0 %

31.12.2024

0.6560

 (*1)ex 2904 99 00

80

1-Kloro-2-nitrobenzen (CAS RN 88-73-3)

0 %

31.12.2024

0.6186

ex 2905 11 00

10

Metanol (CAS RN 67-56-1) s čistostjo, enako ali večjo od 99,85 mas. %.

0 %

31.12.2023

0.7069

ex 2905 11 00

ex 2905 19 00

20

35

Metil metansulfonat (CAS RN 66-27-3)

0 %

31.12.2021

0.2967

ex 2905 19 00

11

Kalijev terc-butanolat (CAS RN 865-47-4), v obliki raztopine v tetrahidrofuranu ali ne, v skladu z opombo 1e) k poglavju 29 KN

0 %

31.12.2023

0.6118

ex 2905 19 00

20

Butiltitanat monohidrat, homopolimer (CAS RN 162303-51-7)

0 %

31.12.2023

0.6119

ex 2905 19 00

25

Tetra-(2-etilheksil)titanat (CAS RN 1070-10-6)

0 %

31.12.2023

0.3384

ex 2905 19 00

30

2,6-Dimetilheptan-4-ol (CAS RN 108-82-7)

0 %

31.12.2023

0.4793

 (*1)ex 2905 19 00

40

2,6-Dimetilheptan-2-ol (CAS RN 13254-34-7)

0 %

31.12.2024

0.5534

ex 2905 19 00

70

Titanov tetrabutanolat (CAS RN 5593-70-4)

0 %

31.12.2022

0.5533

ex 2905 19 00

80

Titanov tetraizopropoksid (CAS RN 546-68-9)

0 %

31.12.2022

0.6002

ex 2905 19 00

85

Titanijev tetraetanolat (CAS RN 3087-36-3)

0 %

31.12.2023

0.6464

 (*1)ex 2905 22 00

10

Linalol (CAS RN 78-70-6), ki vsebuje 90,7 mas. % ali več (3R)-(-)-linalola (CAS RN 126-91-0)

0 %

31.12.2024

0.7114

ex 2905 22 00

20

3,7-dimetilokt-6-en-1-ol (CAS RN 106-22-9)

0 %

31.12.2021

0.7388

ex 2905 29 90

10

Cis-heks-3-en-1-ol (CAS RN 928-96-1)

0 %

31.12.2022

0.7674

ex 2905 32 00

10

(2S)-propan-1,2-diol (CAS RN 4254-15-3)

0 %

31.12.2023

0.4934

ex 2905 39 95

10

Propan-1,3-diol (CAS RN 504-63-2)

0 %

31.12.2020

0.5249

ex 2905 39 95

20

Butan-1,2-diol (CAS RN 584-03-2)

0 %

31.12.2022

0.5255

ex 2905 39 95

30

2,4,7,9-Tetrametil-4,7-dekanediol (CAS RN 17913-76-7)

0 %

31.12.2021

0.5847

ex 2905 39 95

40

Dekan-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)

0 %

31.12.2022

0.5908

ex 2905 39 95

50

2-Metil-2-propilpropan-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)

0 %

31.12.2023

0.7701

 (*1)ex 2905 39 95

60

Dodekan-1,12-diol (CAS RN 5675-51-4)

0 %

31.12.2024

0.6724

ex 2905 49 00

10

Etilidintrimetanol (CAS RN 77-85-0)

0 %

31.12.2020

0.4624

 (*1)ex 2905 59 98

20

2,2,2-Trifluoroetanol (CAS RN 75-89-8)

0 %

31.12.2024

0.3378

ex 2906 19 00

10

Cikloheksa-1,4-ilendimetanol (CAS RN 105-08-8)

0 %

31.12.2023

0.3380

ex 2906 19 00

20

4,4’-Izopropilidendicikloheksanol (CAS RN 80-04-6)

0 %

31.12.2023

0.6257

 (*1)ex 2906 19 00

50

4-terc-Butilcikloheksanol (CAS RN 98-52-2)

0 %

31.12.2024

0.3681

ex 2906 29 00

20

1-Hidroksimetil-4-metil-2,3,5,6-tetrafluorobenzen (CAS RN 79538-03-7)

0 %

31.12.2023

0.5855

ex 2906 29 00

30

2-Feniletanol (CAS RN 60-12-8)

0 %

31.12.2022

0.6757

ex 2906 29 00

40

2-Bromo-5-jodo-benzenmetanol (CAS RN 946525-30-0)

0 %

31.12.2020

0.7373

ex 2906 29 00

50

2,2'-(m-fenilen)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)

0 %

31.12.2022

0.7806

 (*1)ex 2906 29 00

60

3-[3-(trifluorometil)fenil]propan-1-ol (CAS RN 78573-45-2)

0 %

31.12.2024

0.6329

 (*1)ex 2907 12 00

20

Mešanica meta-krezola (CAS RN 108-39-4) in para-krezola (CAS RN 106-44-5) s čistoto 99 mas. % ali več

0 %

31.12.2024

0.6559

 (*1)ex 2907 12 00

30

p-Krezol (CAS RN 106-44-5)

0 %

31.12.2024

0.5216

ex 2907 15 90

10

2-Naftol (CAS RN 135-19-3)

0 %

31.12.2021

0.6256

 (*1)ex 2907 19 10

10

2,6-Ksilenol (CAS RN 576-26-1)

0 %

31.12.2024

0.4480

ex 2907 19 90

20

Bifenil-4-ol (CAS RN 92-69-3)

0 %

31.12.2023

0.7753

 (*1)ex 2907 19 90

30

2-metil-5-(propan-2-il)fenol (CAS RN 499-75-2)

0 %

31.12.2024

0.3372

ex 2907 21 00

10

Rezorcinol (CAS RN 108-46-3)

0 %

31.12.2023

0.6026

ex 2907 29 00

15

6,6'-Di-tert-butil-4,4'-butilidenedi-m-krezol (CAS RN 85-60-9)

0 %

31.12.2023

0.3369

ex 2907 29 00

20

4,4'-(3,3,5-trimetilcikloheksiliden)difenol (CAS RN 129188-99-4)

0 %

31.12.2023

0.6454

 (*1)ex 2907 29 00

25

4-Hidroksibenzil alkohol (CAS RN 623-05-2)

0 %

31.12.2024

0.3367

ex 2907 29 00

30

4, 4',4"-Etilidintrifenol (CAS RN 27955-94-8)

0 %

31.12.2023

0.5432

ex 2907 29 00

45

2-Metilhidrokinon (CAS RN 95-71-6)

0 %

31.12.2021

0.3368

ex 2907 29 00

50

6,6',6"-tricikloheksil-4,4',4"-butan-1,1,3-triiltrii(m-kreozol) (CAS RN 111850-25-0)

0 %

31.12.2023

0.6558

 (*1)ex 2907 29 00

65

2,2'-Metilenbis(6-cikloheksil-p-krezol) (CAS RN 4066-02-8)

0 %

31.12.2024

0.2584

ex 2907 29 00

70

2,2’,2”,6,6’,6”-Heksa-terc-butil-α,α’,α’’-(mezitilen-2,4,6-triil)tri-p-krezol (CAS RN 1709-70-2)

0 %

31.12.2023

0.7402

ex 2907 29 00

75

Bifenil-4,4'-diol (CAS RN 92-88-6)

0 %

31.12.2023

0.3848

ex 2907 29 00

85

Fluoroglucinol, hidriran ali ne

0 %

31.12.2023

0.5903

ex 2908 19 00

10

Pentafluorofenol (CAS RN 771-61-9)

0 %

31.12.2023

0.5914

ex 2908 19 00

20

4,4'-(Perfluoroizopropiliden)difenol (CAS RN 1478-61-1)

0 %

31.12.2023

0.6260

 (*1)ex 2908 19 00

30

4-Klorofenol (CAS RN 106-48-9)

0 %

31.12.2024

0.6782

ex 2908 19 00

40

3,4,5-Trifluorofenol (CAS RN 99627-05-1)

0 %

31.12.2020

0.6915

ex 2908 19 00

50

4-Fluorofenol (CAS RN 371-41-5)

0 %

31.12.2020

0.7720

 (*1)ex 2908 19 00

60

2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-izopropilidendifenol (CAS RN 79-94-7)

0 %

31.12.2024

0.3361

ex 2909 19 90

20

Bis(2-kloretil) eter (CAS RN 111-44-4)

0 %

31.12.2023

0.3359

ex 2909 19 90

30

Mešanica izomerov nonaflourobutil metil etra ali nonaflourobutil etil etra, s čistoto 99 mas. % ali več

0 %

31.12.2023

0.4035

ex 2909 19 90

50

3-Etoksi-perfluoro-2-metilheksan (CAS RN 297730-93-9)

0 %

31.12.2021

0.5407

ex 2909 20 00

10

8-Metoksicedran (CAS RN 19870-74-7)

0 %

31.12.2021

0.5503

ex 2909 30 38

20

1,1’-Propan-2,2-diilbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoksi)benzen] (CAS RN 21850-44-2)

0 %

31.12.2021

0.6649

ex 2909 30 38

30

1,1'-(1-Metiletiliden)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-metilpropoksi)]-benzen (CAS RN 97416-84-7)

0 %

31.12.2020

0.7454

ex 2909 30 38

40

4-benziloksibromobenzen (CAS RN 6793-92-6)

0 %

31.12.2023

0.4710

 (*1)ex 2909 30 90

10

2-(Fenilmetoksi)naftalen (CAS RN 613-62-7)

0 %

31.12.2024

0.7176

ex 2909 30 90

15

{[(2,2-dimetilbut-3-yn-1-il)oksi]metil}benzen (CAS RN 1092536-54-3)

0 %

31.12.2021

0.4711

 (*1)ex 2909 30 90

20

1,2-Bis(3-metil-fenoksi)etan (CAS RN 54914-85-1)

0 %

31.12.2024

0.7115

 (*1)ex 2909 30 90

25

1,2-difenoksietan (CAS RN 104-66-5) v obliki praška ali kot vodna disperzija s 30 ali več odstotnim masnim deležem 1,2-difenoksietana, vendar ne več kot 60 %

0 %

31.12.2021

0.5117

ex 2909 30 90

30

3,4,5-Trimetoksitoluen (CAS RN 6443-69-2)

0 %

31.12.2020

0.7580

ex 2909 30 90

35

1-kloro-2-(4-etoksibenzil)-4-jodobenzen (CAS RN 1103738-29-9)

0 %

31.12.2023

0.6614

ex 2909 30 90

40

1-Kloro-2,5-dimetoksibenzen (CAS RN 2100-42-7)

0 %

31.12.2020

0.6783

ex 2909 30 90

50

1-Etoksi-2,3-difluorobenzen (CAS RN 121219-07-6)

0 %

31.12.2020

0.6784

ex 2909 30 90

60

1-Butoksi-2,3-difluorobenzen (CAS RN 136239-66-2)

0 %

31.12.2020

0.6994

ex 2909 30 90

70

O,O,O-1,3,5-trimetilresorcinol (CAS RN 621-23-8)

0 %

31.12.2021

0.7079

ex 2909 30 90

80

Oksifluorfen (ISO) (CAS RN 42874-03-3) s čistoto 97 mas. % ali več

0 %

31.12.2021

0.7706

 (*1)ex 2909 44 00

10

2-propoksietanol (CAS RN 2807-30-9)

0 %

31.12.2024

0.6927

ex 2909 49 80

10

1-Propoksipropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)

0 %

31.12.2020

0.3484

ex 2909 50 00

10

4-(2-metoksietil)fenol (CAS RN 56718-71-9)

0 %

31.12.2023

0.4911

ex 2909 50 00

20

Ubikinol (CAS RN 992-78-9)

0 %

31.12.2020

0.3682

ex 2909 60 00

10

Bis(α,α-dimetilbenzil) peroksid (CAS RN 80-43-3)

0 %

31.12.2023

0.6489

 (*1)ex 2909 60 00

30

3,6,9-Trietil-3,6,9-trimetil-1,4,7-triperoksonan (CAS RN 24748-23-0), raztopljen v izoparafinskih ogljikovodikih

0 %

31.12.2024

0.7744

 (*1)ex 2910 90 00

10

2-[(2-metoksifenoksi)metil]oksiran (CAS RN 2210-74-4)

0 %

31.12.2024

0.5940

ex 2910 90 00

15

1,2-Epoksicikloheksan (CAS RN 286-20-4)

0 %

31.12.2023

0.7672

ex 2910 90 00

25

Feniloksiran (CAS RN 96-09-3)

0 %

31.12.2023

0.2649

ex 2910 90 00

30

2,3-Epoksipropan-1-ol (glicidol) (CAS RN 556-52-5)

0 %

31.12.2023

0.6660

ex 2910 90 00

50

2,3-Epoksipropil fenileter (CAS RN 122-60-1)

0 %

31.12.2020

0.4361

ex 2910 90 00

80

Alil glicidil eter (CAS RN 106-92-3)

0 %

31.12.2021

0.6785

ex 2911 00 00

10

Etoksi-2,2-difluoroetanol (CAS RN 148992-43-2)

0 %

31.12.2020

0.7116

ex 2912 19 00

10

Undecanal (CAS RN 112-44-7)

0 %

31.12.2021

0.6968

ex 2912 29 00

15

2,6,6-trimetilcikloheksenkarbaldehid (zmes alfa in beta izomerov) (CAS RN 52844-21-0)

0 %

31.12.2021

0.6967

ex 2912 29 00

25

Mešanica izomerov, ki vsebujejo:

— 85 (± 10) mas. % 4-izobutil-2-metilbenzaldehida (CAS RN 73206-60-7)

— 15 (± 10) mas. % 2-izobutil-4-metilbenzaldehida (CAS RN 68102-28-3)

0 %

31.12.2021

0.7314

ex 2912 29 00

35

Cinamaldehid (CAS RN 104-55-2)

0 %

31.12.2022

0.7405

ex 2912 29 00

45

p-fenilbenzaldehid (CAS RN 3218-36-8)

0 %

31.12.2022

0.5755

ex 2912 29 00

50

4-Izobutilbenzaldehid (CAS RN 40150-98-9)

0 %

31.12.2023

0.7612

ex 2912 29 00

55

Cikloheks-3-en-1-karbaldehid (CAS RN 100-50-5)

0 %

31.12.2023

0.6072

ex 2912 29 00

70

4-tert-Butilbenzaldehid (CAS RN 939-97-9)

0 %

31.12.2023

0.6073

ex 2912 29 00

80

4-Izopropilbenzaldehid (CAS RN 122-03-2)

0 %

31.12.2023

0.3479

ex 2912 49 00

10

3-Fenoksibenzaldehid (CAS RN 39515-51-0)

0 %

31.12.2023

0.5732

ex 2912 49 00

20

4-Hidroksibenzaldehid (CAS RN 123-08-0)

0 %

31.12.2022

0.5135

ex 2912 49 00

30

Salicilaldehid (CAS RN 90-02-8)

0 %

31.12.2020

0.6678

ex 2912 49 00

40

3-Hidroksi-p-anisaldehid (CAS RN 621-59-0)

0 %

31.12.2020

0.7353

ex 2912 49 00

50

2,6-dihidroksibenzaldehid (CAS RN 387-46-2)

0 %

31.12.2022

0.7712

 (*1)ex 2913 00 00

10

2-nitrobenzaldehid (CAS RN 552-89-6)

0 %

31.12.2024

0.4228

ex 2914 19 90

20

Heptan-2-on (CAS RN 110-43-0)

0 %

31.12.2022

0.4274

ex 2914 19 90

30

3-Metilbutanon (CAS RN 563-80-4)

0 %

31.12.2022

0.4275

ex 2914 19 90

40

Pentan-2-on (CAS RN 107-87-9)

0 %

31.12.2022

0.7554

ex 2914 19 90

60

Cinkov acetilacetonat (CAS RN 14024-63-6)

0 %

31.12.2023

0.7568

ex 2914 29 00

15

estr-5(10)-en-3,17-dion (CAS RN 3962-66-1)

0 %

31.12.2023

0.3475

ex 2914 29 00

20

Cikloheksadek-8-enon (CAS RN 3100-36–5)

0 %

31.12.2023

0.7450

ex 2914 29 00

25

Cikloheks-2-enon (CAS RN 930-68-7)

0 %

31.12.2023

0.4933

ex 2914 29 00

30

(R)-p-menta-1(6),8-dien-2-on (CAS RN 6485-40-1)

0 %

31.12.2020

0.3480

ex 2914 29 00

40

Kafra

0 %

31.12.2023

0.5389

ex 2914 29 00

50

trans-β-Damascone (CAS RN 23726-91-2)

0 %

31.12.2021

0.7422

ex 2914 29 00

70

2-sek-butilcikloheksanon (CAS RN 14765-30-1)

0 %

31.12.2022

0.7389

ex 2914 29 00

80

1-(cedr-8-en-9-il)etanon (CAS RN 32388-55-9)

0 %

31.12.2022

0.6265

 (*1)ex 2914 39 00

15

2,6-Dimetil-1-indanon (CAS RN 66309-83-9)

0 %

31.12.2024

0.6447

 (*1)ex 2914 39 00

25

1,3-Difenilpropan-1,3-dion (CAS RN 120-46-7)

0 %

31.12.2024

0.4227

ex 2914 39 00

30

Benzofenon (CAS RN 119-61-9)

0 %

31.12.2022

0.4429

ex 2914 39 00

50

4-Fenilbenzofenon (CAS RN 2128-93-0)

0 %

31.12.2023

0.4428

ex 2914 39 00

60

4-Metilbenzofenon (CAS RN 134-84-9)

0 %

31.12.2023

0.5739

ex 2914 39 00

70

Benzil (CAS RN 134-81-6)

0 %

31.12.2022

0.5535

ex 2914 39 00

80

4'-Metilacetofenon (CAS RN 122-00-9)

0 %

31.12.2022

0.4932

ex 2914 50 00

20

3’-Hidroksiacetofenon (CAS RN 121-71-1)

0 %

31.12.2020

0.5943

ex 2914 50 00

25

4'-Metoksiacetofenon (CAS RN 100-06-1)

0 %

31.12.2023

0.7797

 (*1)ex 2914 50 00

35

2-hidroksi-1-[4-[4-(2-hidroksi-2-metilpropionil)fenoksi]fenil]-2-metilpropan-1-on (CAS RN 71868-15-0)

0 %

31.12.2024

0.5904

ex 2914 50 00

36

2,7-Dihidroksi-9-fluorenon (CAS RN 42523-29-5)

0 %

31.12.2023

0.5435

ex 2914 50 00

40

4-(4-Hidroksifenil)butan-2-on (CAS RN 5471-51-2)

0 %

31.12.2021

0.5809

ex 2914 50 00

45

3,4-Dihidroksibenzofenon (CAS RN 10425-11-3)

0 %

31.12.2022

0.4235

ex 2914 50 00

60

2,2-Dimetoksi-2-fenilacetofenon (CAS RN 24650-42-8)

0 %

31.12.2022

0.6591

ex 2914 50 00

65

3-Metoksiacetofenon (CAS RN 586-37-8)

0 %

31.12.2020

0.6762

ex 2914 50 00

75

7-Hidroksi-3,4-dihidro-1(2H)-naftalenon (CAS RN 22009-38-7)

0 %

31.12.2020

0.4385

ex 2914 50 00

80

2’,6’-Dihidroksiacetofenon (CAS RN 699-83-2)

0 %

31.12.2023

0.7075

ex 2914 50 00

85

4,4‘-dihidroksibenzofenon (CAS RN 611-99-4)

0 %

31.12.2021

0.2647

ex 2914 69 80

10

2-Etilantrakinon (CAS RN 84-51-5)

0 %

31.12.2023

0.2643

ex 2914 69 80

30

1,4-Dihidroksiantrakinon (CAS RN 81-64-1)

0 %

31.12.2023

0.5430

ex 2914 69 80

40

p-Benzokinon (CAS RN 106-51-4)

0 %

31.12.2021

0.6481

 (*1)ex 2914 69 80

50

Reakcijska zmes 2-(1,2-dimetilpropil)antrakinona (CAS RN 68892-28-4) in 2-(1,1-dimetilpropil)antrakinona (CAS RN 32588-54-8)

0 %

31.12.2024

0.6592

ex 2914 79 00

15

1-(4-Metilfenil)-4,4,4-trifluorobutan-1,3-dion (CAS RN 720-94-5)

0 %

31.12.2020

0.7736

 (*1)ex 2914 79 00

18

2-kloro-1-ciklopropiletanon (CAS RN 7379-14-8)

0 %

31.12.2024

0.5782

ex 2914 79 00

20

2,4'-Difluorobenzofenon (CAS RN 342-25-6)

0 %

31.12.2022

0.7732

 (*1)ex 2914 79 00

23

5-kloro-2-hidroksibenzofenon (CAS RN 85-19-8)

0 %

31.12.2024

0.6596

ex 2914 79 00

25

1-(7-Bromo-9,9-difluoro-9H-fluoren-2-il)-2-kloroetanon (CAS RN 1378387-81-5)

0 %

31.12.2020

0.7751

 (*1)ex 2914 79 00

27

(2-kloro-5-jodo-fenil)-(4-fluoro-fenil)-metanon (CAS RN 915095-86-2)

0 %

31.12.2024

0.7467

ex 2914 79 00

30

5-metoksi-1-[4-(trifluorometil)fenil]pentan-1-on (CAS RN 61718-80-7)

0 %

31.12.2023

0.7442

ex 2914 79 00

35

1-[4-(benziloksi)fenil]-2-bromopropan-1-on (CAS RN 35081-45-9)

0 %

31.12.2023

0.3474

ex 2914 79 00

40

Perfluoro(2-metilpentan-3-on) (CAS RN 756-13-8)

0 %

31.12.2023

0.2640

ex 2914 79 00

50

3′-Kloropropiofenon (CAS RN 34841-35-5)

0 %

31.12.2023

0.4948

ex 2914 79 00

60

4’-tert-Butil-2’,6’-dimetil-3’,5’-dinitroacetofenon (CAS RN 81-14-1)

0 %

31.12.2020

0.7072

ex 2914 79 00

65

1,4-bis(4-fluorobenzoil) benzen (CAS RN 68418-51-9)

0 %

31.12.2021

0.5237

ex 2914 79 00

70

4-Kloro-4’-hidroksibenzofenon (CAS RN 42019-78-3)

0 %

31.12.2021

0.7082

ex 2914 79 00

75

4,4’-difluorobenzofenon (CAS RN 345-92-6)

0 %

31.12.2021

0.6120

ex 2914 79 00

80

Tetraklor-p-benzokinon (CAS RN 118-75-2)

0 %

31.12.2023

0.7214

ex 2915 12 00

10

Vodna raztopina, ki vsebuje 60 ali več odstotni masni delež cezijevega formata, vendar ne več kot 84 % (CAS RN 3495-36-1)

0 %

31.12.2021

0.7433

ex 2915 39 00

10

Cis-3-heksenil acetat (CAS RN 3681-71-8)

0 %

31.12.2022

0.6155

ex 2915 39 00

25

2-Metillcikloheksil acetat (CAS RN 5726-19-2)

0 %

31.12.2023

0.7423

ex 2915 39 00

30

4-terc-butilcikloheksil acetat (CAS RN 32210-23-4)

0 %

31.12.2022

0.2957

ex 2915 39 00

40

terc-Butil acetat (CAS RN 540-88-5)

0 %

31.12.2023

0.5119

ex 2915 39 00

60

Dodec-8-enil acetat (CAS RN 28079-04-1)

0 %

31.12.2020

0.5121

ex 2915 39 00

65

Dodeka-7,9-dienil acetat (CAS RN 54364-62-4)

0 %

31.12.2020

0.5120

ex 2915 39 00

70

Dodec-9-enil acetat (CAS RN 16974-11-1)

0 %

31.12.2020

0.5289

ex 2915 39 00

75

Izobornil acetat (CAS RN 125-12-2)

0 %

31.12.2021

0.5301

ex 2915 39 00

80

1-Feniletil acetat (CAS RN 93-92-5)

0 %

31.12.2021

0.5909

ex 2915 39 00

85

2-tert-Butilcikloheksil acetat (CAS RN 88-41-5)

0 %

31.12.2023

0.5858

ex 2915 60 19

10

Etil butirat (CAS RN 105-54-4)

0 %

31.12.2022

0.7540

ex 2915 70 40

10

Metil palmitat (CAS RN 112-39-0)

0 %

31.12.2023

0.7541

ex 2915 90 30

10

Metil lavrat (CAS RN 111-82-0)

0 %

31.12.2020

0.7407

ex 2915 90 70

20

Metil (R)-2-fluoropropionat (CAS RN 146805-74-5)

0 %

31.12.2022

0.7542

ex 2915 90 70

25

Metil oktanoat (CAS RN 111-11-5), metil dekanoat (CAS RN 110-42-9) ali metil miristat (CAS RN 124-10-7)

0 %

31.12.2023

0.5767

ex 2915 90 70

30

3,3-Dimetilbutiril klorid (CAS RN 7065-46-5)

0 %

31.12.2022

0.5536

ex 2915 90 70

35

2,2-dimetilbutanoil klorid (CAS RN 5856-77-9)

0 %

31.12.2023

0.6255

 (*1)ex 2915 90 70

45

Trimetil ortoformat (CAS RN 149-73-5)

0 %

31.12.2024

0.4791

 (*1)ex 2915 90 70

50

Alil heptanoat (CAS RN 142-19-8)

0 %

31.12.2024

0.6003

ex 2915 90 70

55

Trietil ortoformat (CAS RN 122-51-0)

0 %

31.12.2023

0.4954

ex 2915 90 70

60

Etil-6,8-diklorooktanoat (CAS RN 1070-64-0)

0 %

31.12.2020

0.6914

ex 2915 90 70

65

2-Etil-2-metil butanojska kislina (CAS RN 19889-37-3)

0 %

31.12.2020

0.5217

ex 2915 90 70

80

Etil difluoroacetat (CAS RN 454-31-9)

0 %

31.12.2021

0.2585

ex 2916 12 00

10

2-terc-Butil-6-(3-terc-butil-2-hidroksi-5-metilbenzil)-4-metilfenil akrilat (CAS RN 61167-58-6)

0 %

31.12.2023

0.3977

ex 2916 12 00

40

2,4-Di-terc-pentil-6-[1-(3,5-di-terc-pentil-2-hidroksifenil)etil]fenilakrilat (CAS RN 123968-25-2)

0 %

31.12.2023

0.5808

ex 2916 12 00

70

2- (2-Viniloksietoksi) etil akrilat (CAS RN 86273-46-3)

0 %

31.12.2022

0.3468

ex 2916 13 00

20

Cinkov dimetakrilat, v obliki prahu (CAS RN 13189-00-9)

0 %

31.12.2023

0.3466

ex 2916 13 00

30

Cinkov monometakrilat v prahu (CAS RN 63451-47-8), ki vsebuje ali ne ne več kot 17 mas. % proizvodnih nečistot

0 %

31.12.2020

0.2638

ex 2916 14 00

10

2,3-Epoksipropil metakrilat (CAS RN 106-91-2)

0 %

31.12.2023

0.6190

ex 2916 14 00

20

Etil metakrilat (CAS RN 97-63-2)

0 %

31.12.2023

0.2951

ex 2916 19 95

20

Metil 3,3-dimetilpent-4-enoat (CAS RN 63721-05-1)

0 %

31.12.2023

0.5991

ex 2916 19 95

40

Sorbinska kislina (CAS RN 110-44-1) za uporabo pri proizvodnji živalske krme (2)

0 %

31.12.2023

0.6238

 (*1)ex 2916 19 95

50

Metil 2-fluoroakrilat (CAS RN 2343-89-7)

0 %

31.12.2024

0.7023

ex 2916 20 00

15

Transflutrin (ISO) (CAS RN 118712-89-3)

0 %

31.12.2021

0.7437

ex 2916 20 00

20

Zmes (1S,2R,6R,7R)- in (1R,2R,6R,7S)-izomerov etil triciklo[5.2.1.0(2,6)]dekan-2-karboksilata (CAS RN 80657-64-3 in 80623-07-0)

0 %

31.12.2022

0.3463

ex 2916 20 00

50

Etil 2,2-dimetil-3-(2-metilpropenil)ciklopropankarboksilat (CAS RN 97-41-6)

0 %

31.12.2023

0.4931

ex 2916 20 00

60

3-Cikloheksilpropanojska kislina (CAS RN 701-97-3)

0 %

31.12.2020

0.7531

ex 2916 20 00

70

Ciklopropankarbonil klorid (CAS RN 4023-34-1)

0 %

31.12.2023

0.5421

ex 2916 31 00

10

Benzil benzoat (CAS RN 120-51-4)

0 %

31.12.2021

0.6248

 (*1)ex 2916 39 90

13

3,5-Dinitrobenzojska kislina (CAS RN 99-34-3)

0 %

31.12.2024

0.5214

ex 2916 39 90

15

2-Kloro-5-nitrobenzojska kislina (CAS RN 2516-96-3)

0 %

31.12.2021

0.2636

ex 2916 39 90

20

3,5-Diklorobenzoil klorid (CAS RN 2905-62-6)

0 %

31.12.2023

0.6557

 (*1)ex 2916 39 90

23

(2,4,6-Trimetilfenil)acetil klorid (CAS RN 52629-46-6)

0 %

31.12.2024

0.4951

ex 2916 39 90

25

2-Metil-3-(4-fluorofenil)-propionil klorid (CAS RN 1017183-70-8)

0 %

31.12.2021

0.4930

ex 2916 39 90

30

2,4,6-Trimetilbenzoil klorid (CAS RN 938-18-1)

0 %

31.12.2020

0.7187

ex 2916 39 90

33

Metil 4'-(bromometil)bifenil-2-karboksilat (CAS RN 114772-38-2)

0 %

31.12.2021

0.5944

ex 2916 39 90

35

Metil 4-tert-butilbenzoat (CAS RN 26537-19-9)

0 %

31.12.2023

0.6794

ex 2916 39 90

41

4-Bromo-2,6-difluorobenzoil klorid (CAS RN 497181-19-8)

0 %

31.12.2020

0.7734

 (*1)ex 2916 39 90

43

2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-2-metilpropanojska kislina (CAS RN 289686-70-0)

0 %

31.12.2024

0.6121

ex 2916 39 90

48

3-Fluorobenzoil klorid (CAS RN 1711-07-5)

0 %

31.12.2023

0.2634

ex 2916 39 90

50

3,5-Dimetilbenzoil klorid (CAS RN 6613-44-1)

0 %

31.12.2023

0.6755

ex 2916 39 90

51

3-Kloro-2-fluorobenzojska kislina (CAS RN 161957-55-7)

0 %

31.12.2020

0.6661

ex 2916 39 90

53

5-Jodo-2-metilbenzojska kislina (CAS RN 54811-38-0)

0 %

31.12.2020

0.4238

ex 2916 39 90

55

4-terc-Butilbenzojska kislina (CAS RN 98-73-7 )

0 %

31.12.2022

0.7678

ex 2916 39 90

57

2-fenilprop-2-enojska kislina (CAS RN 492-38-6)

0 %

31.12.2023

0.6803

ex 2916 39 90

61

2-Fenilmaslena kislina (CAS RN 90-27-7)

0 %

31.12.2020

0.3462

ex 2916 39 90

70

Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1)

0 %

31.12.2023

0.7117

ex 2916 39 90

73

(2,4-diklorofenil)acetil klorid (CAS RN 53056-20-5)

0 %

31.12.2021

0.5541

ex 2916 39 90

75

m-Toluidinska kislina (CAS RN 99-04-7)

0 %

31.12.2022

0.5543

ex 2916 39 90

85

(2,4,5-trifluorofenil)ocetna kislina (CAS RN 209995-38-0)

0 %

31.12.2022

0.3457

ex 2917 11 00

20

Bis(p-metilbenzil) oksalat (CAS RN 18241-31-1)

0 %

31.12.2023

0.4746

 (*1)ex 2917 11 00

30

Kobaltov oksalat (CAS RN 814-89-1)

0 %

31.12.2024

0.7563

ex 2917 12 00

20

Bis(3,4-epoksicikloheksilmetil) adipat (CAS RN 3130-19-6)

0 %

31.12.2023

0.4684

 (*1)ex 2917 19 10

10

Dimetil malonat (CAS RN 108-59-8)

0 %

31.12.2024

0.5602

ex 2917 19 10

20

Dietil malonat (CAS RN 105-53-3)

0 %

31.12.2022

0.6089

ex 2917 19 80

15

Dimetil acetilendikarboksilat (CAS RN 762-42-5)

0 %

31.12.2023

0.4790

 (*1)ex 2917 19 80

30

Etilen-brasilat (CAS RN 105-95-3)

0 %

31.12.2024

0.7451

ex 2917 19 80

35

Dietil metilmalonat (CAS RN 609-08-5)

0 %

31.12.2023

0.4918

ex 2917 19 80

50

Tetradekandiojska kislina (CAS RN 821-38-5)

0 %

31.12.2020

0.3454

ex 2917 19 80

70

Itakonska kislina (CAS RN 97-65-4)

0 %

31.12.2023

0.2631

ex 2917 20 00

30

1,4,5,6,7,7-Heksakloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboksil anhidrid (CAS RN 115-27-5)

0 %

31.12.2023

0.2627

ex 2917 20 00

40

3-Metil-1,2,3,6-tetrahidroftal andhidrid (CAS RN 5333-84-6)

0 %

31.12.2023

0.2954

ex 2917 34 00

10

Dialil ftalat (CAS RN 131-17-9)

0 %

31.12.2023

0.4945

ex 2917 39 95

20

Dibutil-1,4-benzendikarboksilat (CAS RN 1962-75-0)

0 %

31.12.2020

0.6796

ex 2917 39 95

25

Naftalen-1,8-dikarboksilni anhidrid (CAS RN 81-84-5)

0 %

31.12.2020

0.3640

ex 2917 39 95

30

Benzen-1,2:4,5-tetrakarboksil dianhidrid (CAS RN 89-32-7)

0 %

31.12.2020

0.6800

ex 2917 39 95

35

1-metil-2-nitrotereftalat (CAS RN 35092-89-8)

0 %

31.12.2020

0.6123

ex 2917 39 95

40

Dimetil-2-nitrotereftalat (CAS RN 5292-45-5)

0 %

31.12.2023

0.6553

 (*1)ex 2917 39 95

50

1,8-Monoanhidrid 1,4,5,8-naftalentetrakarboksilne kisline (CAS RN 52671-72-4)

0 %

31.12.2024

0.6554

 (*1)ex 2917 39 95

60

Perilen-3,4:9,10-tetrakarboksilni dianhidrid (CAS RN 128-69-8)

0 %

31.12.2024

0.6366

 (*1)ex 2918 19 30

10

Holna kislina (CAS RN 81-25-4)

0 %

31.12.2024

0.6367

 (*1)ex 2918 19 30

20

3-alfa,12-alfa-Dihidroksi-5-beta-holan-24-ojska kislina (dezoksiholna kislina) (CAS RN 83-44-3)

0 %

31.12.2024

0.2950

ex 2918 19 98

20

L-Maleinska kislina (CAS RN 97-67-6)

0 %

31.12.2023

0.7702

 (*1)ex 2918 19 98

30

Etil 1-hidroksiciklopentankarboksilat (CAS RN 41248-23-1)

0 %

31.12.2024

0.7703

 (*1)ex 2918 19 98

40

Etil 1-hidroksicikloheksankarboksilat (CAS RN 1127-01-1)

0 %

31.12.2024

0.3637

ex 2918 29 00

10

Monohidroksinaftojske kisline

0 %

31.12.2023

0.5781

ex 2918 29 00

35

n-Propilester 3,4,5-trihidroksibenzoat (CAS RN 121-79-9)

0 %

31.12.2022

0.3638

ex 2918 29 00

50

Heksametilen bis[3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionat] (CAS RN 35074-77-2)

0 %

31.12.2023

0.5220

ex 2918 29 00

60

Metilni, etilni, propilni ali butilni estri 4-hidrobenzojske kisline ali njihove natrijeve soli (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)

0 %

31.12.2021

0.6456

 (*1)ex 2918 29 00

70

3,5-Dijodosalicilna kislina (CAS RN 133-91-5)

0 %

31.12.2024

0.7344

ex 2918 30 00

15

2-fluoro-5-formilbenzojska kislina (CAS RN 550363-85-4)

0 %

31.12.2022

0.7605

ex 2918 30 00

25

(E)-1-etoksi-3-oksobut-1-en-1-olat; 2-metilpropan-1-olat; titan(4+) (CAS RN 83877-91-2)

0 %

31.12.2023

0.4427

ex 2918 30 00

30

Metil-2-benzoilbenzoat (CAS RN 606-28-0)

0 %

31.12.2023

0.5857

ex 2918 30 00

50

Etil acetoacetat (CAS RN 141-97-9)

0 %

31.12.2022

0.6250

 (*1)ex 2918 30 00

60

4-Oksovalerinska kislina (CAS RN 123-76-2)

0 %

31.12.2024

0.6455

 (*1)ex 2918 30 00

70

2-[4-Kloro-3-(klorosulfonil)benzoil]benzojska kislina (CAS RN 68592-12-1)

0 %

31.12.2024

0.7062

ex 2918 30 00

80

Metil benzoilformat (CAS RN 15206-55-0)

0 %

31.12.2021

0.2946

ex 2918 99 90

10

3,4-Epoksicikloheksilmetil 3,4-epoksicikloheksankarboksilat (CAS RN 2386-87-0)

0 %

31.12.2023

0.6814

ex 2918 99 90

13

3-Metoksi-2-metillbenzoil klorid (CAS RN 24487-91-0)

0 %

31.12.2020

0.5856

ex 2918 99 90

15

Etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat (CAS RN 77-83-8)

0 %

31.12.2022

0.6901

ex 2918 99 90

18

Etil 2-hidroksi-2-(4-fenoksifenil)propanoat (CAS RN 132584-17-9)

0 %

31.12.2020

0.2949

 (*1)ex 2918 99 90

20

Metil 3-metoksiakrilat (CAS RN 5788-17-0)

0 %

31.12.2024

0.6983

ex 2918 99 90

23

1,8-dihidroksiantrakinon-3-karboksilna kislina (CAS RN 478-43-3)

0 %

31.12.2021

0.6147

ex 2918 99 90

25

3-Metoksi-2-(2-klorometilfenil)-metilakrilat (CAS RN 117428-51-0)

0 %

31.12.2023

0.7256

ex 2918 99 90

27

Etil 3-etoksipropionat (CAS RN 763-69-9)

0 %

31.12.2022

0.2948

ex 2918 99 90

30

Metil 2-(4-hidroksifenoksi)propionat (CAS RN 96562-58-2)

0 %

31.12.2023

0.7597

ex 2918 99 90

33

Vanilinska kislina (CAS RN 121-34-6), ki vsebuje

— največ 10 ppm paladija (CAS RN 7440-05-3),

— največ 10 ppm bizmuta (CAS RN 7440-69-9),

— največ 14 ppm formaldehida (CAS RN 50-00-0)

— največ 1,3 mas. % 3,4-dihidroksibenzojske kisline (CAS RN 99-50-3)

— največ 0,5 mas. % vanillina (CAS RN 121-33-5)

0 %

31.12.2023

0.6342

 (*1)ex 2918 99 90

35

p-Janeževa kislina (CAS RN 100-09-4)

0 %

31.12.2024

0.7358

ex 2918 99 90

38

Diklofop-metil (ISO) (CAS RN 51338-27-3)

0 %

31.12.2022

0.2945

ex 2918 99 90

40

trans-4-Hidroksi-3-metoksicinamska kislina (CAS RN 1135-24-6)

0 %

31.12.2023

0.6224

 (*1)ex 2918 99 90

45

4-Metilkatehol dimetil acetat (CAS RN 52589-39-6)

0 %

31.12.2024

0.2947

ex 2918 99 90

50

Metil 3,4,5-trimetoksibenzoat (CAS RN 1916-07-0)

0 %

31.12.2023

0.6552

 (*1)ex 2918 99 90

55

Stearil gliciretinat (CAS RN 13832-70-7)

0 %

31.12.2024

0.2943

ex 2918 99 90

60

3,4,5-Trimetoksibenzojeva kislina (CAS RN 118-41-2)

0 %

31.12.2023

0.6523

 (*1)ex 2918 99 90

65

Amonijeva sol difluoro[1,1,2,2-tetrafluoro-2-(pentafluoroetoksi)etoksi]ocetne kisline (CAS RN 908020-52-0)

0 %

31.12.2024

0.4742

 (*1)ex 2918 99 90

70

Alil-(3-metilbutoksi)acetat (CAS RN 67634-00-8)

0 %

31.12.2024

0.5496

ex 2918 99 90

80

Natrijev 5-[2-kloro-4-(trifluorometil)fenoksi]-2-nitrobenzoat (CAS RN 62476-59-9)

0 %

31.12.2021

0.6747

ex 2918 99 90

85

Trineksapak-etil (ISO) (CAS RN 95266-40-3) s čistostjo 96 mas. % ali več

0 %

31.12.2020

0.2942

ex 2919 90 00

10

2,2’-Metilen bis(4,6-di-terc-butilfenil) fostat, mononatrijeva sol (CAS RN 85209-91-2)

0 %

31.12.2023

0.7462

ex 2919 90 00

15

Benzen-1,3-diil tetrafenil bis(fosfat) (CAS RN 57583-54-7)

0 %

31.12.2023

0.7723

 (*1)ex 2919 90 00

25

Trifenil fosfat (CAS RN 115-86-6)

0 %

31.12.2024

0.2940

ex 2919 90 00

30

Aluminijev hidroksi bis[2,2′-metilen bis(4,6-di-terc-butilfenil)fosfat] (CAS RN 151841-65-5)

0 %

31.12.2023

0.3867

ex 2919 90 00

40

Tri-n-heksilfosfat (CAS RN 2528-39-4)

0 %

31.12.2023

0.5495

ex 2919 90 00

50

Trietil fosfat (CAS RN 78-40-0)

0 %

31.12.2021

0.6188

ex 2919 90 00

60

Bisfenol-A bis(difenilfosfat) (CAS RN 5945-33-5)

0 %

31.12.2023

0.6413

 (*1)ex 2919 90 00

70

Tris(2-butoksietil)fosfat (CAS RN 78-51-3)

0 %

31.12.2024

0.2938

ex 2920 19 00

10

Fenitrotion (ISO) (CAS RN 122-14-5)

0 %

31.12.2023

0.2941

ex 2920 19 00

20

Tolklofos-metil (ISO) (CAS RN 57018-04-9)

0 %

31.12.2023

0.6253

 (*1)ex 2920 19 00

30

2,2‘-Oksibis(5,5-dimetil-1,3,2-dioksafosforinan)-2,2‘-disulfid (CAS RN 4090-51-1)

0 %

31.12.2024

0.3634

2920 23 00

 

trimetil fosfit (trimetoksifosfin) (CAS RN 121-45-9)

0 %

31.12.2023

0.4158

2920 24 00

 

Trietil fosfit (CAS RN 122-52-1)

0 %

31.12.2021

0.2626

ex 2920 29 00

10

O,O’-Dioktadekil pentaeritritol bis(fosfit) (CAS RN 3806-34-6)

0 %

31.12.2023

0.7227

ex 2920 29 00

15

3,3',5,5'-tetrakis(1,1-dimetiletil)-6,6'-dimetil[1,1'-bifenil]-2,2'-diil tetra-1-naftalenil ester fosforjeve kisline (CAS RN 198979-98-5)

0 %

31.12.2022

0.5038

ex 2920 29 00

20

Tris(metilfenil)fosfit (CAS RN 25586-42-9)

0 %

31.12.2020

0.5123

ex 2920 29 00

30

2,2’-[[3,3’,5,5’-Tetrakis(1,1-dimetiletil)[1,1’-bifenil]-2,2’-diil]bis(oksi)]bis[bifenil-1,3,2-dioksafosfepin] (CAS RN 138776-88-2)

0 %

31.12.2020

0.5045

ex 2920 29 00

40

Bis(2,4-dikumilfenil)pentaeritritol difosfit (CAS RN 154862-43-8)

0 %

31.12.2020

0.6004

ex 2920 29 00

50

Fosetil-aluminij (CAS RN 39148-24-8)

0 %

31.12.2023

0.7031

ex 2920 29 00

60

Fosetil-natrij (CAS RN 39148-16-8) v obliki vodne raztopine z vsebnostjo fosetil-natrija 35 mas. % ali več, vendar ne več kot 45 mas. %, za uporabo v proizvodnji pesticidov (2)

0 %

31.12.2021

0.3635

ex 2920 90 10

10

Dietil sulfat (CAS RN 64-67-5)

0 %

31.12.2023

0.7559

 (*1)ex 2920 90 10

15

Etil metil karbonat (CAS RN 623-53-0)

3.2 %

31.12.2020

0.2605

ex 2920 90 10

20

Dialil 2,2’-oksidietil dikarbonat (CAS RN 142-22-3)

0 %

31.12.2023

0.7560

 (*1)ex 2920 90 10

25

Dietil karbonat (CAS RN 105-58-8)

3.2 %

31.12.2020

0.7558

 (*1)ex 2920 90 10

35

Vinilen karbonat (CAS RN 872-36-6)

3.2 %

31.12.2020

0.3685

ex 2920 90 10

40

Dimetil karbonat (CAS RN 616-38-6)

0 %

31.12.2023

0.3868

ex 2920 90 10

50

Di-terc-butil dikarbonat (CAS RN 24424-99-5)

0 %

31.12.2023

0.5756

ex 2920 90 10

60

2,4-Di-tert-butil-5-nitrofenil metil karbonat (CAS RN 873055-55-1)

0 %

31.12.2022

0.7068

ex 2920 90 10

80

Natrijev 2-[2-(2-tridekaoksietoksi)etoksi]etil sulfat (CAS RN 25446-78-0) v obliki tekoče paste z vsebnostjo vode 62 mas. % ali več, vendar ne več kot 65 mas. %

0 %

31.12.2021

0.7588

ex 2920 90 70

20

Dietil fosforokloridat (CAS RN 814-49-3)

0 %

31.12.2023

0.7465

ex 2920 90 70

30

2-izopropoksi-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioksaborolan (CAS RN 61676-62-8)

0 %

31.12.2023

0.5947

ex 2920 90 70

60

Bis(neopentilglikolato)diboron (CAS RN 201733-56-4)

0 %

31.12.2023

0.6598

ex 2920 90 70

80

Bis(pinakolato)diboron (CAS RN 73183-34-3)

0 %

31.12.2020

0.5668

2921 13 00

 

2-(N,N-dietilamino) etil klorid hidroklorid (CAS RN 869-24-9)

0 %

31.12.2022

0.3629

ex 2921 19 99

20

Etil(2-metilalil)amin (CAS RN 18328-90-0)

0 %

31.12.2023

0.3631

ex 2921 19 99

30

Alilamin (CAS RN 107-11-9)

0 %

31.12.2023

0.7073

ex 2921 19 99

45

2-kloro-N-(2-kloroetil)etanamin hidroklorid (CAS RN 821-48-7)

0 %

31.12.2021

0.5650

ex 2921 19 99

70

N,N-Dimetiloktilamin – borov triklorid (1: 1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

31.12.2022

0.6269

 (*1)ex 2921 19 99

80

Taurin (CAS RN 107-35-7), z 0,5 % dodatkom silicijevega dioksida (CAS RN 112926-00-8) kot sredstvo proti strjevanju

0 %

31.12.2024

0.3630

ex 2921 29 00

20

Tris[3-(dimetilamino)propil]amin (CAS RN 33329-35-0)

0 %

31.12.2023

0.3625

ex 2921 29 00

30

Bis[3-(dimetilamino)propil]metilamin (CAS RN 3855-32-1)

0 %

31.12.2023

0.4917

ex 2921 29 00

40

Dekametilendiamin (CAS RN 646-25-3)

0 %

31.12.2020

0.5256

ex 2921 29 00

50

N’-[3-(Dimetilamino)propil]-N,N-dimetilpropan-1,3-diamin (CAS RN 6711-48-4)

0 %

31.12.2021

0.7488

ex 2921 30 10

10

cikloheksilaminska sol 2-(4-(ciklopropankarbonil)fenil)-2-metilpropanojske kisline (CAS RN 1690344-90-1)

0 %

31.12.2023

0.4862

ex 2921 30 99

30

1,3-Cikloheksandimetanamin (CAS RN 2579-20-6)

0 %

31.12.2020

0.5768

ex 2921 30 99

40

Ciklopropilamin (CAS RN 765-30-0)

0 %

31.12.2022

0.7750

 (*1)ex 2921 30 99

50

Biciklo[1.1.1]pentan-1-amin hidroklorid (CAS RN 22287-35-0)

0 %

31.12.2024

0.3909

ex 2921 42 00

25

Natrijev hidrogen 2-aminobenzen-1,4-disulfonat (CAS RN 24605-36-5)

0 %

31.12.2023

0.6615

ex 2921 42 00

33

2-Fluoroanilin (CAS RN 348-54-9)

0 %

31.12.2020

0.3978

ex 2921 42 00

35

2-Nitroanilin (CAS RN 88-74-4)

0 %

31.12.2023

0.6550

 (*1)ex 2921 42 00

40

Natrijev sulfanilat (CAS RN 515-74-2), tudi v obliki njegovih mono- ali dihidratov (CAS RN 12333-70-0 ali 6106-22-5)

0 %

31.12.2024

0.3979

ex 2921 42 00

45

2,4,5-Trikloroanilin (CAS RN 636-30-6)

0 %

31.12.2023

0.2620

ex 2921 42 00

50

3-Aminobenzensulfonska kislina (CAS RN 121-47-1)

0 %

31.12.2023

0.7739

 (*1)ex 2921 42 00

55

4-kloroanilin (CAS RN 106-47-8)

0 %

31.12.2024

0.3623

 (*1)ex 2921 42 00

70

2-Aminobenzen-1,4-disulfonska kislina (CAS RN 98-44-2)

0 %

31.12.2024

0.3622

ex 2921 42 00

80

4-Kloro-2-nitroanilin (CAS RN 89-63-4)

0 %

31.12.2023

0.3687

ex 2921 42 00

85

3,5-Dikloroanilin (CAS RN 626-43-7)

0 %

31.12.2023

0.5616

ex 2921 42 00

86

2,5-Dikloroanilin (CAS RN 95-82-9)

0 %

31.12.2022

0.5603

ex 2921 42 00

87

N-Metilanilin (CAS RN 100-61-8)

0 %

31.12.2022

0.5617

ex 2921 42 00

88

3,4-Dikloroanilin-6-sulfonska kislina (CAS RN 6331-96-0)

0 %

31.12.2022

0.2617

ex 2921 43 00

20

4-Amino-6-klorotoluen-3-sulfonska kislina (CAS RN 88-51-7)

0 %

31.12.2023

0.2615

ex 2921 43 00

30

3-Nitro-p-toluidin (CAS RN 119-32-4)

0 %

31.12.2023

0.3980

 (*1)ex 2921 43 00

40

4-Aminotoluen-3-sulfonska kislina (CAS RN 88-44-8)

0 %

31.12.2024

0.5125

ex 2921 43 00

50

4-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 455-14-1)

0 %

31.12.2020

0.5124

ex 2921 43 00

60

3-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 98-16-8)

0 %

31.12.2020

0.7583

ex 2921 43 00

70

5-bromo-4-fluoro-2-metilanilin (CAS RN 627871-16-3)

0 %

31.12.2023

0.3621

ex 2921 44 00

20

Difenilamin (CAS RN 122-39-4)

0 %

31.12.2023

0.2618

 (*1)ex 2921 45 00

20

2-Aminonaftalen-1,5-disulfonska kislina (CAS RN 117-62-4) ali ena od njenih natrijevih soli (CAS RN 19532-03-7) ali (CAS RN 62203-79-6)

0 %

31.12.2024

0.7628

ex 2921 45 00

30

(5 ali 8)-aminonaftalen-2-sulfonska kislina (CAS RN 51548-48-2)

0 %

31.12.2023

0.5994

 (*1)ex 2921 45 00

50

7-Aminonaftalen-1,3,6-trisulfonska kislina (CAS RN 118-03-6)

0 %

31.12.2024

0.7316

ex 2921 45 00

60

1-naftilamin (CAS RN 134-32-7)

0 %

31.12.2022

0.7315

ex 2921 45 00

70

8-aminonaftalen-2-sulfonska kislina (CAS RN 119-28-8)

0 %

31.12.2022

0.7629

ex 2921 45 00

80

2-aminonaftalen-1-sulfonska kislina (CAS RN 81-16-3)

0 %

31.12.2023

0.3618

ex 2921 49 00

20

Pendimetalin (ISO) (CAS RN 40487-42-1)

3.5 %

31.12.2023

0.7705

 (*1)ex 2921 49 00

30

4-izopropilanilin (CAS RN 99-88-7)

0 %

31.12.2024

0.7592

ex 2921 49 00

35

2-etilanilin (CAS RN 578-54-1)

0 %

31.12.2023

0.2609

ex 2921 49 00

40

N-1-Naftilanilin (CAS RN 90-30-2)

0 %

31.12.2023

0.6825

ex 2921 49 00

60

2,6-Diizopropilanilin (CAS RN 24544-04-5)

0 %

31.12.2020

0.5126

ex 2921 49 00

80

4-Heptafluoroizopropil-2-metilanilin (CAS RN 238098-26-5)

0 %

31.12.2020

0.3981

ex 2921 51 19

30

2-Metil-p-fenilendiamin sulfat (CAS RN 615-50-9)

0 %

31.12.2023

0.4184

ex 2921 51 19

40

p-Fenilendiamin (CAS RN 106-50-3)

0 %

31.12.2021

0.4498

 (*1)ex 2921 51 19

50

Mono- in dikloroderivati p-fenilendiamina in p-diaminotoluena

0 %

31.12.2024

0.5995

 (*1)ex 2921 51 19

60

2,4-Diaminobenzensulfonska kislina (CAS RN 88-63-1)

0 %

31.12.2024

0.6595

ex 2921 51 19

70

4-Bromo-1,2-diaminobenzen (CAS RN 1575-37-7)

0 %

31.12.2020

0.2612

ex 2921 59 90

10

Mešanice izomerov 3,5-dietiltoluendiamina (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)

0 %

31.12.2023

0.3785

ex 2921 59 90

30

3,3’-Diklorobenzidin dihidroklorid (CAS RN 612-83-9)

0 %

31.12.2022

0.3870

ex 2921 59 90

40

4,4’-Diaminostilben-2,2’-disulfonska kislina (CAS RN 81-11-8)

0 %

31.12.2023

0.5509

ex 2921 59 90

60

(2R,5R)-1,6-Difenilheksan-2,5-diamin dihidroklorid (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

31.12.2022

0.6616

ex 2921 59 90

70

Tris(4-aminofenil)metan (CAS RN 548-61-8)

0 %

31.12.2020

0.5757

ex 2922 19 00

20

2-(2-Metoksifenoksi)etilamin hidroklorid (CAS RN 64464-07-9)

0 %

31.12.2022

0.3617

ex 2922 19 00

30

N,N,N’,N’-Tetrametil-2,2’-oksibis(etilamin) (CAS RN 3033-62-3)

0 %

31.12.2023

0.6947

ex 2922 19 00

35

2-[2-(Dimetilamino)etoksi] etanol (CAS RN 1704-62-7)

0 %

31.12.2020

0.7179

ex 2922 19 00

40

(R)-1-((4-amino-2-bromo-5-fluorofenil)amino)-3-(benziloksi)propan-2-ol 4-metilbenzensulfonat (CAS RN 1294504-64-5)

0 %

31.12.2021

0.7480

ex 2922 19 00

45

2-metoksimetil-p-fenilendiamin (CAS RN 337906-36-2)

0 %

31.12.2023

0.3616

 (*1)ex 2922 19 00

50

2-(2-Metoksifenoksi)etilamin (CAS RN 1836-62-0)

0 %

31.12.2024

0.7587

ex 2922 19 00

55

3-aminoadamantan-1-ol (CAS RN 702-82-9)

0 %

31.12.2023

0.3871

ex 2922 19 00

60

N,N,N’-Trimetil-N’-(2-hidroksi-etil) 2,2’-oksibis(etilamin) (CAS RN 83016-70-0)

0 %

31.12.2023

0.5905

ex 2922 19 00

65

trans-4-Aminocikloheksanol (CAS RN 27489-62-9)

0 %

31.12.2023

0.5986

ex 2922 19 00

75

2-Etoksietilamin (CAS RN 110-76-9)

0 %

31.12.2023

0.4665

 (*1)ex 2922 19 00

80

N-[2-[2-(Dimetilamino)etoksi]etil]-N-metil-1,3-propandiamin (CAS RN 189253-72-3)

0 %

31.12.2024

0.5911

ex 2922 19 00

85

(1S,4R)-cis-4-Amino-2-ciklopenten-1-metanol-D-tartrat (CAS RN 229177-52-0)

0 %

31.12.2023

0.5996

 (*1)ex 2922 21 00

10

2-Amino-5-hidroksinaftalen-1,7-disulfonska kislina (CAS RN 6535-70-2)

0 %

31.12.2024

0.2703

 (*1)ex 2922 21 00

30

6-Amino-4-hidroksinaftalen-2-sulfonska kislina (CAS RN 90-51-7)

0 %

31.12.2024

0.2704

ex 2922 21 00

40

7-Amino-4-hidroksinaftalen-2-sulfonska kislina (CAS RN 87-02-5)

0 %

31.12.2023

0.3873

 (*1)ex 2922 21 00

50

Natrijev hidrogen 4-amino-5-hidroksinaftalen-2,7-disulfonat (CAS RN 5460-09-3)

0 %

31.12.2024

0.5997

ex 2922 21 00

60

4-Amino-5-hidroksinaftalen-2,7-disulfonska kislina s čistostjo 80 mas. % ali več (CAS RN 90-20-0)

0 %

31.12.2023

0.2702

ex 2922 29 00

20

3-Aminofenol (CAS RN 591-27-5)

0 %

31.12.2023

0.3982

ex 2922 29 00

25

5-Amino-o-krezol (CAS RN 2835-95-2)

0 %

31.12.2023

0.6624

ex 2922 29 00

30

1,2-Bis(2-aminofenoksi)etan (CAS RN 52411-34-4)

0 %

31.12.2020

0.7642

ex 2922 29 00

33

o-fenetidin (CAS RN 94-70-2)

0 %

31.12.2023

0.6653

ex 2922 29 00

40

4-Hidroksi-6-[(3-sulfofenil)amino]naftalen-2-sulfonska kislina (CAS RN 25251-42-7)

0 %

31.12.2020

0.2936

ex 2922 29 00

45

Anizidini

0 %

31.12.2023

0.6634

ex 2922 29 00

63

Aklonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) čistote 97 mas. % ali več

0 %

31.12.2020

0.4627

 (*1)ex 2922 29 00

65

4-Trifluormetoksianilin (CAS RN 461-82-5)

0 %

31.12.2024

0.7481

ex 2922 29 00

67

4-kloro-2,5-dimetoksianilin (CAS RN 6358-64-1)

0 %

31.12.2023

0.2692

ex 2922 29 00

70

4-Nitro-o-anizidin (CAS RN 97-52-9)

0 %

31.12.2023

0.7026

ex 2922 29 00

73

Tris(4-aminofenil) tiofosfat (CAS RN 52664-35-4)

0 %

31.12.2021

0.4956

ex 2922 29 00

75

4-(2-Aminoetil)fenol (CAS RN 51-67-2)

0 %

31.12.2020

0.2696

ex 2922 29 00

80

3-Dietilaminofenol (CAS RN 91-68-9)

0 %

31.12.2023

0.5898

ex 2922 29 00

85

4-Benziloksianilin hidroklorid (CAS RN 51388-20-6)

0 %

31.12.2023

0.2690

ex 2922 39 00

10

1-Amino-4-brom-9,10-dioksoantracen-2-sulfonska kislina in njene soli

0 %

31.12.2023

0.7371

ex 2922 39 00

15

2-amino-3,5-dibromobenzaldehid (CAS RN 50910-55-9)

0 %

31.12.2022

0.4914

ex 2922 39 00

20

2-Amino-5-klorobenzofenon (CAS RN 719-59-5)

0 %

31.12.2020

0.6838

ex 2922 39 00

25

3-(Dimetilamino)-1-(1-naftalenil)-1-propanon)hidroklorid (CAS RN 5409-58-5)

0 %

31.12.2020

0.7713

 (*1)ex 2922 39 00

30

(2-fluorofenil)-[2-(metilamino)-5-nitrofenil]metanon (CAS RN 735-06-8)

0 %

31.12.2024

0.6761

ex 2922 39 00

35

5-Kloro-2-(metilamino)benzofenon (CAS RN 1022-13-5)

0 %

31.12.2020

0.7800

 (*1)ex 2922 39 00

40

4,4'-bis(dietilamino)benzofenon (CAS RN 90-93-7)

0 %

31.12.2024

0.3546

ex 2922 43 00

10

Antranilna kislina (CAS RN 118-92-3)

0 %

31.12.2023

0.3547

ex 2922 49 85

10

Ornitin aspartat (INNM) (CAS RN 3230-94-2)

0 %

31.12.2023

0.5619

ex 2922 49 85

20

3-Amino-4-klorobenzojska kislina (CAS RN 2840-28-0)

0 %

31.12.2022

0.6340

 (*1)ex 2922 49 85

25

Dimetil 2-aminobenzen-1,4-dikarboksilat (CAS RN 5372-81-6)

0 %

31.12.2024

0.6948

ex 2922 49 85

30

Vodna raztopina, ki vsebuje 40 mas. % ali več natrijevega metilaminoacetata (CAS RN 4316-73-8)

0 %

31.12.2020

0.6969

ex 2922 49 85

35

2-(3-amino-4-klorobenzoil) benzojska kislina (CAS RN 118-04-7)

0 %

31.12.2021

0.3544

ex 2922 49 85

40

Norvalin

0 %

31.12.2023

0.5037

ex 2922 49 85

45

Glicin (CAS RN 56-40-6)

0 %

31.12.2020

0.3983

 (*1)ex 2922 49 85

50

D-(-)-Dihidrofenilglicin (CAS RN 26774-88-9)

0 %

31.12.2024

0.4239

ex 2922 49 85

60

Etil-4-dimetilaminobenzoat (CAS RN 10287-53-3)

0 %

31.12.2022

0.6650

ex 2922 49 85

65

Dietil aminomalonat hidroklorid (CAS RN 13433-00-6)

0 %

31.12.2020

0.4426

ex 2922 49 85

70

2-Etilheksil-4-dimetilaminobenzoat (CAS RN 21245-02-3)

0 %

31.12.2023

0.7254

ex 2922 49 85

75

L-alanin izopropil ester hidroklorid (CAS RN 62062-65-1)

0 %

31.12.2022

0.6100

ex 2922 49 85

80

12-Aminododekanojska kislina (CAS RN 693-57-2)

0 %

31.12.2023

0.7784

 (*1)ex 2922 49 85

85

Etil 4-[[(metilfenilamino)metilen]amino]benzoat (CAS RN 57834-33-0)

0 %

30.06.2020

0.7020

ex 2922 50 00

10

2-(2-(2-aminoetoksi)etoksi) ocetna kislina hidroklorid (CAS RN 134979-01-4)

0 %

31.12.2021

0.7257

ex 2922 50 00

15

3,5-dijodotironin (CAS RN 1041-01-6)

0 %

31.12.2022

0.4702

 (*1)ex 2922 50 00

20

1-[2-Amino-1-(4-metoksifenil)-etil]-cikloheksanol hidroklorid (CAS RN 130198-05-9)

0 %

31.12.2024

0.7523

ex 2922 50 00

35

(2S)-2-amino-3-(3,4-dimetoksifenil)-2-metilpropanoična kislina v obliki hidroklorida (CAS RN 5486-79-3)

0 %

31.12.2023

0.2681

ex 2922 50 00

70

2-(1-Hidroksicikloheksil)-2-(4-metoksifenil)etilamonijev acetat

0 %

31.12.2023

0.6226

 (*1)ex 2923 10 00

10

Kalcijev fosforil holin klorid tetra hidrat (CAS RN 72556-74-2)

0 %

31.12.2024

0.3543

ex 2923 90 00

10

Tetrametilamonijev hidroksid v obliki vodne raztopine, ki vsebuje 25 mas. % (±0,5 %) tetrametilamonijevega hidroksida

0 %

31.12.2023

0.4499

ex 2923 90 00

25

Tetrakis(dimetilditetradecilamonijev) molibdat (CAS RN 117342-25-3)

0 %

31.12.2023

0.7089

ex 2923 90 00

55

Tetrabutilamonijev bromid (CAS RN 1643-19-2)

0 %

31.12.2021

0.7615

ex 2923 90 00

65

N,N,N-trimetil-triciklo[3.3.1.13,7]dekan-1-aminijev hidroksid (CAS RN 53075-09-5) v obliki vodne raztopine z vsebnostjo 17,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 27,5 mas. % N,N,N-trimetil-triciklo[3.3.1.13,7]dekan-1-aminijevega hidroksida

0 %

31.12.2023

0.3538

ex 2923 90 00

70

Tetrapropilamonijev hidroksid, v obliki vodne raztopine, ki vsebuje:

— 40 mas. % (± 2 mas. %) tetrapropilamonijevega hidroksida,

— 0,3 mas. % ali manj karbonata,

— 0,1 mas. % ali manj tripropilamina,

— 500 mg/kg ali manj bromida in

— 25 mg/kg ali manj kalija in natrija skupaj

0 %

31.12.2023

0.5063

ex 2923 90 00

75

Tetraetilamonijev hidroksid, v obliki vodne raztopine, ki vsebuje:

— 35 (±0,5 ) mas. % tetraetilamonijegeva hidroksida;

— ne več kot 1 000 mg/kg klorida;

— ne več kot 2 mg/kg železa in

— ne več kot 10 mg/kg kalija

0 %

31.12.2020

0.3536

ex 2923 90 00

80

Dialildimetilamonijev klorid (CAS RN 7398-69-8), v obliki vodne raztopine, ki vsebuje 63 mas. % ali več vendar ne več kot 67 mas. % dialildimetilamonijevega klorida

0 %

31.12.2023

0.6410

 (*1)ex 2923 90 00

85

N,N,N-Trimetilanilin klorid (CAS RN 138-24-9)

0 %

31.12.2024

0.2678

ex 2924 19 00

10

2-akrilamido-2-metilpropansulfonska kislina (CAS RN 15214-89-8) ali njena natrijeva sol (CAS RN5165-97-9) ali njena amonijeva sol(CAS RN58374-69-9)

0 %

31.12.2023

0.6227

 (*1)ex 2924 19 00

15

N-Etil N-Metilkarbamoil klorid (CAS RN 42252-34-6)

0 %

31.12.2024

0.6597

ex 2924 19 00

20

(R)-(-)-3-(karbamoilmetil)-5-metilheksanojska kislina (CAS RN 181289-33-8)

0 %

31.12.2020

0.7258

ex 2924 19 00

25

Izobutiliden diurea (CAS RN 6104-30-9)

0 %

31.12.2022

0.3535

ex 2924 19 00

30

Metil 2-acetamido-3-klorpropionat (CAS RN 87333-22-0)

0 %

31.12.2023

0.6549

 (*1)ex 2924 19 00

35

Acetamid (CAS RN 60-35-5)

0 %

31.12.2024

0.6996

ex 2924 19 00

45

3-kloro-N-metoksi-N-metilpropanamid (CAS RN 1062512-53-1)

0 %

31.12.2021

0.3689

 (*1)ex 2924 19 00

50

Akrilamid (CAS RN 79-06-1)

0 %

30.06.2020

0.7060

ex 2924 19 00

55

2-propinil butilkarbamat (CAS RN 76114-73-3)

0 %

31.12.2021

0.4160

ex 2924 19 00

60

N,N-Dimetilakrilamid (CAS RN 2680-03-7)

0 %

31.12.2021

0.7482

ex 2924 19 00

65

2,2,2-trifluoroacetamid (CAS RN 354-38-1)

0 %

31.12.2023

0.4380

ex 2924 19 00

70

Metilkarbamat (CAS RN 598-55-0)

0 %

31.12.2023

0.7575

ex 2924 19 00

75

(S)-4-((tert-butoksikarbonil)amino)-2-hidroksibutanojska kislina (CAS RN 207305-60-0)

0 %

31.12.2023

0.5605

ex 2924 19 00

80

Tetrabutilsečnina (CAS RN 4559-86-8)

0 %

31.12.2022

0.2939

ex 2924 21 00

10

4,4’-Dihidroksi-7,7’-ureilendi(naftalen-2-sulfonska kislina) in njene natrijeve soli

0 %

31.12.2023

0.5998

 (*1)ex 2924 21 00

20

(3-Aminofenil)urea hidroklorid (CAS RN 59690-88-9)

0 %

31.12.2024

0.3533

2924 25 00

 

Alaklor (ISO) (CAS RN 15972-60-8)

0 %

31.12.2023

0.6047

 (*1)ex 2924 29 70

12

4-(Acetilamino)-2-aminobenzensulfonska kislina (CAS RN 88-64-2)

0 %

31.12.2024

0.3534

ex 2924 29 70

15

Acetoklor (ISO) (CAS RN 34256-82-1)

0 %

31.12.2023

0.6266

 (*1)ex 2924 29 70

17

2-(Trifluorometil)benzamid (CAS RN 360-64-5)

0 %

31.12.2024

0.6363

 (*1)ex 2924 29 70

19

2-[[2-(Benziloksikarbonilamino)acetil]amino]propionska kislina (CAS RN 3079-63-8)

0 %

31.12.2024

0.4685

 (*1)ex 2924 29 70

20

2-Kloro-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-(propan-2-iloksimetil)acetamid (CAS RN 86763-47-5)

0 %

31.12.2024

0.6568

 (*1)ex 2924 29 70

23

Benalaksil-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)

0 %

31.12.2024

0.5226

ex 2924 29 70

27

2-Bromo-4-fluoroacetanilid (CAS RN 1009-22-9)

0 %

31.12.2021

0.7118

ex 2924 29 70

30

Natrijev 4-(4-metil-3-nitrobenzoilamino)benzensulfonat (CAS RN 84029-45-8)

0 %

31.12.2021

0.6110

ex 2924 29 70

37

Beflubutamid (ISO) (CAS RN 113614-08-7)

0 %

31.12.2023

0.5066

ex 2924 29 70

40

N,N’-1,4-Fenilenebis[3-oksobutiramid] (CAS RN 24731-73-5)

0 %

31.12.2020

0.5127

ex 2924 29 70

45

Propoksur (ISO) (CAS RN 114-26-1)

0 %

31.12.2020

0.7113

ex 2924 29 70

50

N-benziloksikarbonil-L-terc-levcin izopropilaminova sol (CAS RN 1621085-33-3)

0 %

31.12.2021

0.5622

ex 2924 29 70

53

4-Amino-N-[4-(aminokarbonil)fenil]benzamid (CAS RN 74441-06-8)

0 %

31.12.2022

0.5069

ex 2924 29 70

55

N,N’-(2,5-Dimetil-1,4-fenilen)bis[3-oksobutiramid] (CAS RN 24304-50-5)

0 %

31.12.2020

0.5067

ex 2924 29 70

60

N,N’-(2-Kloro-5-metil-1,4-fenilen)bis[3-oksobutiramid] (CAS RN 41131-65-1)

0 %

31.12.2020

0.6832

ex 2924 29 70

61

(S)-1-feniletanamin (S)-2-(((1R,2R)-2-alilciklopropoksi)karbonilamino)-3,3-dimetilbutanoat (CUS 0143288-8) (5)

0 %

31.12.2020

0.6767

ex 2924 29 70

62

2-Klorobenzamid (CAS RN 609-66-5)

0 %

31.12.2020

0.5388

ex 2924 29 70

63

N-Etil-2-(izopropil)-5-metilcikloheksankarboksamid (CAS RN 39711-79-0)

0 %

31.12.2021

0.6766

ex 2924 29 70

64

N-(3',4'-dikloro-5-fluoro[1,1’-bifenil]-2-yl)-acetamid (CAS RN 877179-03-8)

0 %

31.12.2020

0.7632

ex 2924 29 70

67

N,N’-(2,5-dikloro-1,4-fenilen)bis[3-oksobutiramid], (CAS RN 42487-09-2)

0 %

31.12.2023

0.7582

ex 2924 29 70

70

N-[(benziloksi)karbonil]glicil-N-[(2S)-1-{4-[(terc-butoksikarbonil)oksi]fenil} -3-hidroksipropan-2-il]-L-alaninamid

0 %

31.12.2023

0.6480

 (*1)ex 2924 29 70

73

Napropamid (ISO) (CAS RN 15299-99-7)

0 %

31.12.2024

0.2672

ex 2924 29 70

75

3-Amino-p-anisanilid (CAS RN 120-35-4)

0 %

31.12.2023

0.2673

ex 2924 29 70

85

p-Aminobenzamid (CAS RN 2835-68-9)

0 %

31.12.2023

0.4257

ex 2924 29 70

86

Antranilamid (CAS RN 88-68-6), s čistočo 99,5 mas. % ali več

0 %

31.12.2022

0.4495

ex 2924 29 70

88

5’-kloro-3-hidroksi-2’-metil-2-naftanilid (CAS RN 135-63-7)

0 %

31.12.2023

0.4493

ex 2924 29 70

89

Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)

0 %

31.12.2023

0.3690

ex 2924 29 70

91

3-Hidroksi-2’-metoksi-2-naftanilid (CAS RN 135-62-6)

0 %

31.12.2023

0.3691

 (*1)ex 2924 29 70

92

3-Hidroksi-2-naftanilid (CAS RN 92-77-3)

0 %

31.12.2024

0.3692

ex 2924 29 70

93

3-Hidroksi-2'-metil-2-naftanilid (CAS RN 135-61-5)

0 %

31.12.2023

0.3693

ex 2924 29 70

94

2’-Etoksi-3-hidroksi-2-naftanilid (CAS RN 92-74-0)

0 %

31.12.2023

0.3863

ex 2924 29 70

97

1,1-Cikloheksandiocetne kisline monoamid (CAS RN 99189-60-3)

0 %

31.12.2023

0.3526

ex 2925 11 00

20

Saharin in njegova natrijeva sol

0 %

31.12.2023

0.2674

ex 2925 19 95

10

N-Fenilmaleimid (CAS RN 941-69-5)

0 %

31.12.2023

0.5612

ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-Tetrahidroizoindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)

0 %

31.12.2022

0.5740

ex 2925 19 95

30

N,N'-(m-Fenilen)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)

0 %

31.12.2022

0.2934

ex 2925 29 00

10

Diciklokeksilkarbodiimid (CAS RN 538-75-0)

0 %

31.12.2023

0.5891

ex 2925 29 00

20

N-[3-(dimetilamino)propil]-N'-etilkarbodiimid hidroklorid (CAS RN 25952-53-8)

0 %

31.12.2023

0.6636

ex 2925 29 00

30

Gvanidin sulfamat (CAS RN 50979-18-5)

0 %

31.12.2020

0.7749

 (*1)ex 2925 29 00

40

N-amidinosarkozin (CAS RN 57-00-1)

0 %

31.12.2024

0.6786

ex 2926 90 70

14

Cianoocetna kislina (CAS RN 372-09-8)

0 %

31.12.2020

0.7430

ex 2926 90 70

15

2-cikloheksiliden-2-fenilacetonitril (CAS RN 10461-98-0)

0 %

31.12.2022

0.6258

 (*1)ex 2926 90 70

16

Metilni ester 4-Ciano-2-nitrobenzojske kisline (CAS RN 52449-76-0)

0 %

31.12.2024

0.6934

ex 2926 90 70

17

Cipermetrin (ISO) in njegovi stereoizomeri (CAS RN 52315-07-8) s čistoto 90 mas. % ali več

0 %

31.12.2020

0.7408

ex 2926 90 70

18

Flumetrin (ISO) (CAS RN 69770-45-2)

0 %

31.12.2022

0.7466

ex 2926 90 70

19

2-(4-amino-2-kloro-5-metilfenil)-2-(4-klorofenil) acetonitril (CAS RN 61437-85-2)

0 %

31.12.2023

0.2668

 (*1)ex 2926 90 70

20

2-(m-Benzoilfenil)propionnitril (CAS RN 42872-30-0)

0 %

31.12.2024

0.7458

ex 2926 90 70

21

4-bromo-2-klorobenzonitril (CAS RN 154607-01-9)

0 %

31.12.2023

0.7514

ex 2926 90 70

22

Acetonitril (CAS RN 75-05-8)

0 %

31.12.2023

0.6109

ex 2926 90 70

23

Akrinatrin (ISO) (CAS RN 101007-06-1)

0 %

31.12.2023

0.7805

 (*1)ex 2926 90 70

24

2-hidroksi-2-metilpropiononitril (CAS RN 75-86-5) s čistoto 99 mas. % ali več

0 %

31.12.2024

0.5227

ex 2926 90 70

25

2,2-Dibromo-3-nitrilopropionamid (CAS RN 10222-01-2)

0 %

31.12.2021

0.6149

ex 2926 90 70

27

Cihalofop-butil (ISO) (CAS RN 122008-85-9)

0 %

31.12.2023

0.7201

ex 2926 90 70

30

4,5-dikloro-3,6-dioksocikloheksa-1,4-dien-1,2-dikarbonitril (CAS RN 84-58-2)

0 %

31.12.2021

0.7406

ex 2926 90 70

33

Deltametrin (ISO) (CAS RN 52918-63-5)

0 %

31.12.2022

0.7034

ex 2926 90 70

35

4-ciano-2-metoksibenzaldehid (CAS RN 21962-45-8)

0 %

31.12.2021

0.6970

ex 2926 90 70

40

2-(4-cianofenilamino) ocetna kislina (CAS RN 42288-26-6)

0 %

31.12.2021

0.3522

ex 2926 90 70

50

Alkilni ali alkoksialkilni estri cianoocetne kisline

0 %

31.12.2023

0.6259

 (*1)ex 2926 90 70

60

Ciflutrin (ISO) (CAS RN 68359–37–5) ali beta-ciflutrin (CAS RN 1820573-27-0) s čistoto 95 mas. % ali več

0 %

30.06.2020

0.4182

ex 2926 90 70

61

m-(1-Cianoetil)benzojeva kislina (CAS RN 5537-71-3)

0 %

31.12.2021

0.4644

 (*1)ex 2926 90 70

64

Esfenvalerat (CAS RN 66230-04-4), s čistoto 83 mas. % ali več, v mešanicih lastnih izomerov

0 %

31.12.2024

0.4802

 (*1)ex 2926 90 70

70

Metakrilonitril (CAS RN 126-98-7)

0 %

31.12.2024

0.2543

 (*1)ex 2926 90 70

74

Klorotalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)

0 %

31.12.2024

0.3521

 (*1)ex 2926 90 70

75

Etil 2-ciano-2-etil-3-metilheksanoat (CAS RN 100453-11-0)

0 %

31.12.2024

0.3516

ex 2926 90 70

80

Etil 2-ciano-2-fenilbutirat (CAS RN 718-71-8)

0 %

31.12.2023

0.3514

ex 2926 90 70

86

Etilendiamintetraacetonitril (CAS RN 5766-67-6)

0 %

31.12.2023

0.3515

ex 2926 90 70

89

Butironitril (CAS RN 109-74-0)

0 %

31.12.2023

0.2667

ex 2927 00 00

10

2,2'-Dimetil-2,2'-azodipropionamidin dihidroklorid

0 %

31.12.2023

0.2665

ex 2927 00 00

20

4-Anilino-2-metoksibenzendiazonjev hidrogen sulfat (CAS RN 36305-05-2)

0 %

31.12.2023

0.7337

ex 2927 00 00

25

2,2'-azobis(4-metoksi-2,4-dimetilvaleronitril) (CAS RN 15545-97-8)

0 %

31.12.2022

0.2810

ex 2927 00 00

30

4’-Aminoazobenzen-4-sulfonska kislina (CAS RN 104-23-4)

0 %

31.12.2023

0.6306

 (*1)ex 2927 00 00

35

C,C’-Azodi (formamid) (CAS RN 123-77-3) v obliki rumenega prahu s temperaturo razgradnje 180°C ali več, vendar ne več kot 220°C, ki se uporabljajo kot sredstvo za penjenje v proizvodnji termoplastičnih smol ter elastomerske in zamrežene polietilenske pene

0 %

31.12.2024

0.3984

ex 2927 00 00

60

4,4’-Diciano-4,4’-azodivalerianova kislina (CAS RN 2638-94-0)

0 %

31.12.2023

0.5626

ex 2927 00 00

80

4-[(2,5-Diklorofenil)azo]-3-hidroksi-2-naftojske kisline(CAS RN 51867-77-7)

0 %

31.12.2022

0.2661

ex 2928 00 90

10

3,3’-Bis(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)-N,N’-bipropionamid (CAS RN 32687-78-8)

0 %

31.12.2023

0.6479

 (*1)ex 2928 00 90

13

Cimoksanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)

0 %

31.12.2024

0.6548

 (*1)ex 2928 00 90

18

Aceton oksim (CAS RN 127-06-0) čistote 99 mas. % ali več

0 %

31.12.2024

0.6871

ex 2928 00 90

23

Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) čistote 8 mas. % ali več

0 %

31.12.2020

0.4929

ex 2928 00 90

25

Acetaldehid oksim (CAS RN 107-29-9) v vodni raztopini

0 %

31.12.2020

0.6985

ex 2928 00 90

28

Pentan-2-on oksim (CAS RN 623-40-5)

0 %

31.12.2021

0.5438

ex 2928 00 90

30

N-Izopropilhidroksilamin (CAS RN 5080-22-8)

0 %

31.12.2021

0.7448

ex 2928 00 90

33

4- klorofenilhidrazin hidroklorid (CAS RN 1073-70-7)

0 %

31.12.2023

0.2659

ex 2928 00 90

40

O-Etilhidroksilamin, v obliki vodne raztopine (CAS RN 624-86-2)

0 %

31.12.2023

0.5919

ex 2928 00 90

45

Tebufenozid (ISO) (CAS RN 112410-23-8)

0 %

31.12.2023

0.6635

ex 2928 00 90

50

Vodna raztopina dinatrijeve soli 2,2’-(hidroksiimino) bisetansulfonske kisline (CAS RN 133986-51-3) z vsebnostjo več kot 33,5 mas. %, vendar ne več kot 36,5 mas. %

0 %

31.12.2020

0.5918

ex 2928 00 90

55

Aminogvanidij hidrogenkarbonat (CAS RN 2582-30-1)

0 %

31.12.2023

0.6364

 (*1)ex 2928 00 90

65

2-Amino- 3- (4-hidroksifenil) propanal semikarbazon hidroklorid

0 %

31.12.2024

0.4544

ex 2928 00 90

70

Butanon oksim (CAS RN 96-29-7)

0 %

31.12.2023

0.5228

ex 2928 00 90

75

Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)

0 %

31.12.2021

0.3510

ex 2928 00 90

80

Ciflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)

0 %

31.12.2023

0.5266

ex 2928 00 90

85

Daminozid (ISO) s čistoto 99 mas. % ali več (CAS RN 1596-84-5)

0 %

31.12.2021

0.4714

 (*1)ex 2929 10 00

15

3,3’-Dimetilbifenil-4,4’-diil diizocianat (CAS RN 91-97-4)

0 %

31.12.2024

0.5827

ex 2929 10 00

20

Butil izocianat (CAS RN 111-36-4)

0 %

31.12.2022

0.2660

ex 2929 10 00

40

m-Izopropenil-α,α-dimetilbenzil izocianat (CAS RN 2094-99-7)

0 %

31.12.2023

0.2657

ex 2929 10 00

50

m-Fenilendiizopropiliden diizocianat (CAS RN 2778-42-9)

0 %

31.12.2023

0.5033

ex 2929 10 00

55

2,5 (in 2,6)-Bis(izocianatometil)biciklo[2.2.1]heptan (CAS RN 74091-64-8)

0 %

31.12.2022

0.3509

ex 2929 10 00

60

Trimetilheksametilen diizocianat, mešanica izomerov

0 %

31.12.2023

0.4188

ex 2929 10 00

80

1,3-Bis(izocianatometil)benzen (CAS RN 3634-83-1)

0 %

31.12.2022

0.4298

ex 2930 20 00

10

Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0 %

31.12.2022

0.5278

ex 2930 20 00

20

2-Izopropil etil tiokarbamat (CAS RN 141-98-0)

0 %

31.12.2021

0.5035

ex 2930 90 98

10

2,3-Bis((2-merkaptoetil)tio)-1-propantiol (CAS RN 131538-00-6)

0 %

31.12.2020

0.7483

ex 2930 90 98

12

4,4'-Sulfonildifenol (CAS RN 80-09-1), ki se uporablja v proizvodnji poliarilsulfonov ali poliariletersulfonov (2)

0 %

31.12.2023

0.5390

ex 2930 90 98

13

Merkaptamin hidroklorid (CAS RN 156-57-0)

0 %

31.12.2021

0.2932

ex 2930 90 98

15

Etoprofos (ISO) (CAS RN 13194-48-4)

0 %

31.12.2023

0.6551

 (*1)ex 2930 90 98

16

3-(Dimetoksimetilsilil)-1-propantiol (CAS RN 31001-77-1)

0 %

31.12.2024

0.5999

 (*1)ex 2930 90 98

17

2-(3-Aminofenilsulfonil)etil hidrogen sulfat (CAS RN 2494-88-4)

0 %

31.12.2024

0.7748

 (*1)ex 2930 90 98

18

Dimetil sulfon (CAS RN 67-71-0)

0 %

31.12.2024

0.6768

ex 2930 90 98

19

N-(2-metilsulfinil-1,1-dimetil-etil)-N'-{2-metil-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometil)etil]fenil}ftalamid (CAS RN 371771-07-2)

0 %

31.12.2020

0.7799

 (*1)ex 2930 90 98

20

4-(4-metilfeniltio)benzofenon (CAS RN 83846-85-9)

0 %

31.12.2024

0.6750

ex 2930 90 98

21

[2,2’-Tio-bis(4-terc-oktilfenolato)]-n-butilamin nikelj (CAS RN 14516-71-3)

0 %

31.12.2021

0.6769

ex 2930 90 98

22

Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2) čistote 94,5 mas. % ali več

0 %

31.12.2020

0.5899

ex 2930 90 98

23

Dimetil [(metilsulfanil)metililiden]biskarbamat (CAS RN 34840-23-8)

0 %

31.12.2023

0.7714

 (*1)ex 2930 90 98

24

Fenil vinil sulfon (CAS RN 5535-48-8)

0 %

31.12.2024

0.2930

ex 2930 90 98

25

Tiofanat-metil (ISO) (CAS RN 23564-05-8)

0 %

31.12.2023

0.6873

ex 2930 90 98

26

Folpet (ISO)(CAS RN 133-07-3) čistosti 97,5 mas. % ali več

0 %

31.12.2020

0.6585

 (*1)ex 2930 90 98

27

2-[(4-Amino-3-metoksifenil)sulfonil]etil hidrogen sulfat (CAS RN 26672-22-0)

0 %

31.12.2024

0.2933

ex 2930 90 98

30

4-(4-Izopropoksifenilsulfonil)fenol (CAS RN 95235-30-6)

0 %

31.12.2023

0.6584

 (*1)ex 2930 90 98

33

2-Amino-5-{[2-(sulfooksi)etil]sulfonil}benzensulfonska kislina (CAS RN 42986-22-1)

0 %

31.12.2024

0.3811

ex 2930 90 98

35

Glutation (CAS RN 70-18-8)

0 %

31.12.2021

0.7682

ex 2930 90 98

38

Alil izotiocianat (CAS RN 57-06-7)

0 %

31.12.2023

0.2928

ex 2930 90 98

40

3,3’-Tiodi(propanojska kislina) (CAS RN 111-17-1)

0 %

31.12.2023

0.6167

ex 2930 90 98

43

Trimetilsulfoksonijev jodid (CAS RN 1774-47-6)

0 %

31.12.2023

0.2931

 (*1)ex 2930 90 98

45

2-[(p-Aminofenil)sulfonil]etil hidrogen sulfat (CAS RN 2494-89-5)

0 %

31.12.2024

0.7689

ex 2930 90 98

50

3-merkaptopropionska kislina (CAS RN 107-96-0)

0 %

31.12.2023

0.6617

ex 2930 90 98

53

Bis(4-klorofenil)sulfon (CAS RN 80-07-9)

0 %

31.12.2020

0.5114

ex 2930 90 98

55

Tiosečnina (CAS RN 62-56-6)

0 %

31.12.2020

0.6619

ex 2930 90 98

57

Metil (metiltio)acetat (CAS RN 16630-66-3)

0 %

31.12.2020

0.2929

ex 2930 90 98

60

Metil fenil sulfid (CAS RN 100-68-5)

0 %

31.12.2023

0.4629

 (*1)ex 2930 90 98

64

3-Kloro-2-metilfenil metil sulfid (CAS RN 82961-52-2)

0 %

31.12.2024

0.5034

ex 2930 90 98

65

Pentaeritritol tetrakis(3-merkaptopropionat) (CAS RN 7575-23-7)

0 %

31.12.2022

0.4296

ex 2930 90 98

68

Kletodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0 %

31.12.2022

0.3986

ex 2930 90 98

77

4-[4-(2-Propeniloksi)fenilsulfonil]fenol (CAS RN 97042-18-7)

0 %

31.12.2023

0.4187

ex 2930 90 98

78

4-(Merkaptometil)-3,6-ditia-1,8-oktanditiol (CAS RN 131538-00-6)

0 %

31.12.2021

0.2999

ex 2930 90 98

80

Kaptan(ISO) (CAS RN 133-06-2)

0 %

31.12.2023

0.4694

 (*1)ex 2930 90 98

81

Dinatrijev heksametilen-1,6-bistiosulfat dihidrat (CAS RN 5719-73-3)

3 %

31.12.2024

0.7037

ex 2930 90 98

85

2-metil-1-(metiltio)-2-propanamin (CAS RN 36567-04-1)

0 %

31.12.2021

0.4094

ex 2930 90 98

89

Kalijeva ali natrijeva sol O-etil-, O-izopropil-, O-butil-, O-izobutil- ali O-pentil-ditiokarbonatov

0 %

31.12.2021

0.7070

ex 2930 90 98

93

1-hidrazino-3-(metiltio)propan-2-ol (CAS RN 14359-97-8)

0 %

31.12.2021

0.7078

ex 2930 90 98

95

N-(cikloheksiltio)ftalimid (CAS RN 17796-82-6)

0 %

31.12.2021

0.7086

ex 2930 90 98

97

Difenil sulfon (CAS RN 127-63-9)

0 %

31.12.2021

0.5741

ex 2931 39 90

08

Natrijev diizobutilditiofosfinat (CAS RN 13360-78-6) v vodni raztopini

0 %

31.12.2022

0.5492

ex 2931 39 90

13

Trioktilfosfin oksid (CAS RN 78-50-2)

0 %

31.12.2021

0.6088

ex 2931 39 90

23

Di-terc-butilfosfat (CAS RN 819-19-2)

0 %

31.12.2023

0.5758

ex 2931 39 90

25

(Z)-Prop-1-en-1-ilfosfonska kislina (CAS RN 25383-06-6)

0 %

31.12.2022

0.2656

 (*1)ex 2931 39 90

28

N-(Fosfonometil)iminodiocetna kislina (CAS RN 5994-61-6)

0 %

31.12.2024

0.3497

ex 2931 39 90

30

Bis(2,4,4-trimetilpentil)fosfinova kislina (CAS RN 83411-71-6)

0 %

31.12.2023

0.7533

ex 2931 39 90

35

Etil fenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinat (CAS RN 84434-11-7)

0 %

31.12.2023

0.5229

ex 2931 39 90

40

Tetrakis(hidroksimetil)fosfonijev klorid (CAS RN 124-64-1)

0 %

31.12.2021

0.4433

ex 2931 39 90

45

Difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfin oksid (CAS RN 75980-60-8)

0 %

31.12.2023

0.3492

 (*1)ex 2931 39 90

48

Tetrabutilfosfonijev acetat, v obliki vodne raztopine (CAS RN 30345-49-4)

0 %

31.12.2024

0.7709

 (*1)ex 2931 39 90

50

2-kloroetilfosfonska kislina (CAS RN 16672-87-0), trdna ali v vodni raztopini, z vsebnostjo 2-kloroetilfosfonske kisline 65 mas. % ali več

0 %

31.12.2024

0.3987

ex 2931 39 90

55

3-(Hidroksifenilfosfinoil)propanojska kislina (CAS RN 14657-64-8)

0 %

31.12.2023

0.6608

ex 2931 39 90

57

Trimetilfosfonoacetat (CAS RN 5927-18-4)

0 %

31.12.2020

0.3504

ex 2931 90 00

03

Butiletilmagnezij (CAS RN 62202-86-2), v obliki raztopine v heptanu

0 %

31.12.2023

0.4905

ex 2931 90 00

05

Dietilmetoksiboran (CAS RN 7397-46-8), v obliki raztopine v tetrahidrofuranu ali ne, v skladu z opombo 1 (e) k poglavju 29 KN

0 %

31.12.2020

0.7354

ex 2931 90 00

10

(3-fluoro-5-izobutoksifenil)borova kislina (CAS RN 850589-57-0)

0 %

31.12.2022

0.4515

 (*1)ex 2931 90 00

15

Metilciklopentadienil manganov trikarbonil -(CAS RN 12108-13-3), ki ne vsebuje več kot 4,9 mas. % ciklopentadienil manganovega trikarbonila

0 %

31.12.2024

0.7320

ex 2931 90 00

20

Ferocen (CAS RN 102-54-5)

0 %

31.12.2022

0.3499

 (*1)ex 2931 90 00

33

Dimetil[dimetilsilildiindenil]hafnij (CAS RN 220492-55-7)

0 %

31.12.2024

0.2654

 (*1)ex 2931 90 00

35

N,N-Dimetilanilin tetrakis(pentafluorofenil)borat (CAS RN 118612-00-3)

0 %

31.12.2024

0.4121

ex 2931 90 00

50

Trimetilsilan (CAS RN 993-07-7)

0 %

31.12.2021

0.6916

ex 2931 90 00

60

4-Kloro-2-fluoro-3-metoksifenilborova kislina (CAS RN 944129-07-1)

0 %

31.12.2020

0.6917

ex 2931 90 00

63

Kloroetenildimetilsilan (CAS RN 1719-58-0)

0 %

31.12.2020

0.6946

ex 2931 90 00

65

Bis(4-terc-butilfenil)jodonij heksafluorofosfat (CAS RN 61358-25-6)

0 %

31.12.2020

0.6928

ex 2931 90 00

67

Dimetiltin dioleat (CAS RN 3865-34-7)

0 %

31.12.2020

0.6795

ex 2931 90 00

70

(4-Propilfenil)borova kislina (CAS RN 134150-01-9)

0 %

31.12.2020

0.3486

ex 2932 13 00

10

Tetrahidrofurfuril alkohol (CAS RN 97-99-4)

0 %

31.12.2023

0.4590

 (*1)ex 2932 14 00

10

1,6-Dikloro-1,6-dideoksi-β-D-fruktofuranozil-4-kloro-4 deoksi-α-D-galaktopiranozid (CAS RN 56038-13-2)

0 %

31.12.2024

0.6787

ex 2932 19 00

20

Tetrahidrofuran-boran (CAS RN 14044-65-6)

0 %

31.12.2020

0.3488

 (*1)ex 2932 19 00

40

Furan (CAS RN 110-00-9), s čistoto 99 mas. % ali več

0 %

31.12.2024

0.4514

 (*1)ex 2932 19 00

41

2,2 di(tetrahidrofuril)propan (CAS RN 89686-69-1)

0 %

31.12.2024

0.7614

ex 2932 19 00

65

Tefuriltrion (ISO) (CAS RN 473278-76-1)

0 %

31.12.2023

0.3487

 (*1)ex 2932 19 00

70

Furfurilamin (CAS RN 617-89-0)

0 %

31.12.2024

0.3611

ex 2932 19 00

75

Tetrahidro-2-metilfuran (CAS RN 96-47-9)

0 %

31.12.2023

0.5240

ex 2932 19 00

80

5-Nitrofurfuriliden di(acetat) (CAS RN 92-55-7)

0 %

31.12.2021

0.2775

ex 2932 20 90

10

2'-Anilin-6'-[etil(izopentil)amino]-3'-metilspiro[izobenzofuran-1(3H),9'-ksanten]-3-on (CAS RN 70516-41-5)

0 %

31.12.2023

0.5257

ex 2932 20 90

15

Kumarin (CAS RN 91-64-5)

0 %

31.12.2021

0.5611

ex 2932 20 90

40

(S)-(–)-α-amino-γ-butirolaktonhidrobromid (CAS RN 15295-77-9)

0 %

31.12.2022

0.6094

ex 2932 20 90

45

2,2-Dimetil-1,3-dioksan-4,6-dion (CAS RN 2033-24-1)

0 %

31.12.2023

0.7283

ex 2932 20 90

50

L-laktid (CAS RN 4511-42-6) ali D-laktid (CAS RN 13076-17-0) ali dilaktid (CAS RN 95-96-5)

0 %

31.12.2022

0.2765

ex 2932 20 90

55

6-Dimetilamino-3,3-bis(4-dimetilaminofenil)ftalid (CAS RN 1552-42-7)

0 %

31.12.2023

0.4162

ex 2932 20 90

60

6’-(Dietilamino)-3’-metil-2’-(fenilamino)-spiro[izobenzofuran-1(3H),9’-[9H]ksanten]-3-on (CAS RN 29512-49-0)

0 %

31.12.2021

0.7812

 (*1)ex 2932 20 90

63

Selamektin (INN), 5Z-izomer (CAS RN 220119-17-5)

0 %

31.12.2024

0.6620

ex 2932 20 90

65

Natrijev 4-(metoksikarbonil)-5-okso-2,5-dihidrofuran-3-olat (CAS RN 1134960-41-0)

0 %

31.12.2020

0.4161

ex 2932 20 90

71

6’-(Dibutilamino)-3’-metil-2’-(fenilamino)-spiro[izobenzofuran-1(3H),9’-[9H]ksanten]-3-on (CAS RN 89331-94-2)

0 %

31.12.2021

0.7599

ex 2932 20 90

75

3-acetil-6-metil-2H-piran-2,4(3H)-dion (CAS RN 520-45-6)

0 %

31.12.2023

0.3990

ex 2932 20 90

80

Giberelinska kislina, z minimalno čistoto 88 mas. % (CAS RN 77-06-5)

0 %

31.12.2023

0.4403

ex 2932 20 90

84

Dekahidro-3a,6,6,9a-tetrametilnaft [2,1-b] furan-2 (1H)-on (CAS RN 564-20-5)

0 %

31.12.2023

0.3610

ex 2932 99 00

10

Bendiokarb (ISO) (CAS RN 22781-23-3)

0 %

31.12.2023

0.7202

ex 2932 99 00

13

(4-kloro-3-(4-etoksibenzil)fenil)((3aS,5R,6S,6aS)-6-hidroksi 2,2-dimetiltetrahidrofuro[2,3-d][1,3]dioksol-5-il)metanon (CAS RN 1103738-30-2)

0 %

31.12.2021

0.5269

ex 2932 99 00

15

1,3,4,6,7,8-Heksahidro-4,6,6,7,8,8-heksametilindeno[5,6-c]piran (CAS RN 1222-05-5)

0 %

31.12.2021

0.7178

ex 2932 99 00

18

4-(4-bromo-3-((tetrahidro-2H-piran-2-iloksi)metil)fenoksi)benzonitril (CAS RN 943311-78-2)

0 %

31.12.2021

0.5387

ex 2932 99 00

20

Etil-2-metil-1,3-dioksolan-2-acetat (CAS RN 6413-10-1)

0 %

31.12.2021

0.7431

ex 2932 99 00

23

2-etil-3-hidroksi-4-piron (CAS RN 4940-11-8)

0 %

31.12.2022

0.5759

ex 2932 99 00

25

1- (2,2-Difluorobenzo[d] [1,3]dioksol-5-il)ciklopropankarboksilna kislina (CAS RN 862574-88-7)

0 %

31.12.2022

0.7639

ex 2932 99 00

27

(2-butil-3-benzofuranil)(4-hidroksi-3,5-dijodofenil)metanon (CAS RN 1951-26-4)

0 %

31.12.2023

0.7535

ex 2932 99 00

33

3-hidroksi-2-metil-4-piron (CAS RN 118-71-8)

0 %

31.12.2023

0.6243

 (*1)ex 2932 99 00

43

Etofumesat (ISO) (CAS RN 26225-79-6) s čistoto 97 mas. % ali več

0 %

31.12.2024

0.5915

 (*1)ex 2932 99 00

45

2-Butilbenzofuran (CAS RN 4265-27-4)

0 %

31.12.2024

0.7766

 (*1)ex 2932 99 00

47

12H-[1]benzofuro[3,2-c][1]benzoksepin-6-on (CAS RN 28763-77-1)

0 %

31.12.2024

0.4907

ex 2932 99 00

50

7-Metil-3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioksepin-3-on (CAS RN 28940-11-6)

0 %

31.12.2020

0.6113

ex 2932 99 00

53

1,3-Dihidro-1,3-dimetoksiizobenzofuran (CAS RN 24388-70-3)

0 %

31.12.2023

0.6771

ex 2932 99 00

65

4,4-Dimetil-3,5,8-trioksabiciklo[5,1,0]oktan (CAS RN 57280-22-5)

0 %

31.12.2020

0.4105

ex 2932 99 00

70

1,3:2,4-bis-O-Benziliden-D-glucitol (CAS RN 32647-67-9)

0 %

31.12.2021

0.4063

ex 2932 99 00

75

3-(3,4-Metilendioksifenil)-2-metilpropanal (CAS RN 1205-17-0)

0 %

31.12.2021

0.4106

ex 2932 99 00

80

1,3:2,4-bis-O-(4-Metilbenziliden)-D-glucitol (CAS RN 81541-12-0)

0 %

31.12.2023

0.3697

ex 2932 99 00

85

1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)

0 %

31.12.2023

0.6262

 (*1)ex 2933 19 90

15

Pirasulfotol (ISO) (CAS RN 365400-11-9) s čistoto 96 mas. % ali več

0 %

31.12.2024

0.6261

 (*1)ex 2933 19 90

25

3-Difluorometil-1-metil-1H-pirazol-4-karboksilna kislina (CAS RN 176969-34-9)

0 %

31.12.2024

0.3699

ex 2933 19 90

30

3-Metil-1-p-tolil-5-pirazolon (CAS RN 86-92-0)

0 %

31.12.2023

0.6626

ex 2933 19 90

35

1,3-Dimetil-5-fluoro-1H-pirazol-4-karbonil fluorid (CAS RN 191614-02-5)

0 %

31.12.2020

0.3877

ex 2933 19 90

40

Edaravon (INN) (CAS RN 89-25-8)

0 %

31.12.2023

0.7119

ex 2933 19 90

45

5-amino-1-[2,6-dikloro-4-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-karbonitril (CAS RN 120068-79-3)

0 %

31.12.2021

0.3992

 (*1)ex 2933 19 90

50

Fenpiroksimat (ISO) (CAS RN 134098-61-6)

0 %

31.12.2024

0.7182

ex 2933 19 90

55

5-metil-1-(naftalen-2-il)-1,2-dihidro-3H-pirazol-3-on (CAS RN 1192140-15-0)

0 %

31.12.2021

0.4494

 (*1)ex 2933 19 90

60

Piraflufen-etil (ISO) (CAS RN 129630-19-9)

0 %

31.12.2024

0.7576

ex 2933 19 90

65

4-bromo-1-(1-etoksietil)-1H-pirazol (CAS RN 1024120-52-2)

0 %

31.12.2023

0.4404

ex 2933 19 90

70

4,5-Diamino-l-(2-hidroksietil)-pirazol sulfat (CAS RN 155601-30-2)

0 %

31.12.2023

0.7811

 (*1)ex 2933 19 90

75

Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3)

0 %

30.06.2020

0.5615

ex 2933 19 90

80

3-(4,5-Dihidro-3-metil-5-okso-1H-pirazol-1-il)benzensulfonska kislina (CAS RN 119-17-5)

0 %

31.12.2022

0.6745

 (*1)ex 2933 21 00

35

Iprodion (ISO) (CAS RN 36734-19-7) s čistoto 97 mas. % ali več

0 %

30.06.2020

0.4084

ex 2933 21 00

50

1-Bromo-3-kloro-5,5-dimetilhidantoin (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6)

0 %

31.12.2021

0.6835

ex 2933 21 00

55

1-Aminohidantoin hidroklorid (CAS RN 2827-56-7)

0 %

31.12.2020

0.4088

ex 2933 21 00

60

DL-p-Hidroksifenilhidantoin (CAS RN 2420-17-9)

0 %

31.12.2021

0.5115

ex 2933 21 00

80

5,5-Dimetilhidantoin (CAS RN 77-71-4)

0 %

31.12.2020

0.5972

ex 2933 29 90

15

Etil 4-(1-hidroksi-1-metiletil)-2-propilimidazol-5-karboksilat (CAS RN 144689-93-0)

0 %

31.12.2023

0.7527

ex 2933 29 90

18

2-(2-klorofenil)-1-[2-(2-klorofenil)-4,5-difenil-2H-imidazol-2-il]-4,5-difenil-1H-imidazol (CAS RN 7189-82-4)

0 %

31.12.2023

0.5920

ex 2933 29 90

25

Prokloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5)

0 %

31.12.2023

0.5921

ex 2933 29 90

45

Prokloraz bakrov klorid (ISO) (CAS RN 156065-03-1)

0 %

31.12.2023

0.2752

ex 2933 29 90

50

1,3-Dimetilimidazolidin-2-on (CAS RN 80-73-9)

0 %

31.12.2023

0.6263

 (*1)ex 2933 29 90

55

Fenamidon (ISO) (CAS RN 161326-34-7) s čistoto 97 mas. % ali več

0 %

31.12.2024

0.5215

ex 2933 29 90

60

1-Ciano-2-metil-1-[2-(5-metilimidazol-4-ilmetiltio)etil]izotiourea (CAS RN 52378-40-2)

0 %

31.12.2021

0.6758

ex 2933 29 90

65

(S)-terc-butil 2-(5-bromo-1H-imidazol-2-il)pirolidin-1-karboksilat (CAS RN 1007882-59-8)

0 %

31.12.2020

0.5470

ex 2933 29 90

70

Ciazofamid (ISO) (CAS RN 120116-88-3)

0 %

31.12.2021

0.7120

ex 2933 29 90

75

2,2'-azobis[2-(2-imidazolin-2-il)propan] dihidroklorid (CAS RN 27776-21-2)

0 %

31.12.2021

0.5821

ex 2933 29 90

80

Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)

0 %

31.12.2022

0.6415

 (*1)2933 39 50

 

Fluoroksipir (ISO), metilni ester (CAS RN 69184-17-4)

0 %

31.12.2024

0.7186

ex 2933 39 99

10

2-aminopiridin-4-ol hidroklorid (CAS RN 1187932-09-7)

0 %

31.12.2021

0.6462

 (*1)ex 2933 39 99

11

2-(Klorometil)-4-(3-metoksipropoksi)-3-metilpiridin hidroklorid (CAS RN 153259-31-5)

0 %

31.12.2024

0.5608

ex 2933 39 99

12

2,3-Dikloropiridin (CAS RN 2402-77-9)

0 %

31.12.2022

0.6756

ex 2933 39 99

13

Metil (1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-feniletil]-2-azabiciklo[2.2.1]hept-5-en-3-karboksilat (CAS RN 130194-96-6)

0 %

31.12.2020

0.6812

ex 2933 39 99

14

N,4-Dimetil-1-(fenilmetil)- 3-piperidinamin hidroklorid (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)

0 %

31.12.2020

0.6788

ex 2933 39 99

16

Metil (2S,5R)-5-[(benziloksi)amino]piperidin-2-karboksilat dihidroklorid (CAS RN 1501976-34-6)

0 %

31.12.2020

0.6941

ex 2933 39 99

17

3,5-Dimetilpiridin (CAS RN 591-22-0)

0 %

31.12.2020

0.6902

ex 2933 39 99

19

Metil nikotinat (INNM) (CAS RN 93-60-7)

0 %

31.12.2020

0.4842

ex 2933 39 99

20

Bakrov pirition v prahu (CAS RN 14915-37-8)

0 %

31.12.2020

0.6545

 (*1)ex 2933 39 99

21

Boskalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)

0 %

31.12.2024

0.6900

ex 2933 39 99

23

2-Kloro-3-cianopiridin (CAS RN 6602-54-6)

0 %

31.12.2020

0.4594

 (*1)ex 2933 39 99

24

2-Klorometil-4-metoksi-3,5-dimetilpiridin hidroklorid (CAS RN 86604-75-3)

0 %

31.12.2024

0.3604

ex 2933 39 99

25

Imazetapir (ISO) (CAS RN 81335-77-5)

0 %

31.12.2023

0.6813

ex 2933 39 99

26

2-[4-(Hidrazinilmetil)fenil]-piridin dihidroklorid (CAS RN 1802485-62-6)

0 %

31.12.2020

0.7091

ex 2933 39 99

27

Piridin-2,6-dikarboksilna kislina (CAS RN 499-83-2)

0 %

31.12.2021

0.6368

 (*1)ex 2933 39 99

28

Etil-3-[(3-amino-4-metilamino-benzoil)-piridin-2-il-amino]-propionat (CAS RN 212322-56-0)

0 %

31.12.2024

0.6966

ex 2933 39 99

29

3,5-dikloro-2-cianopiridin (CAS RN 85331-33-5)

0 %

31.12.2021

0.6458

 (*1)ex 2933 39 99

31

2-(Klorometil)-3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoksi)piridin hidroklorid (CAS RN 127337-60-4)

0 %

31.12.2024

0.5241

ex 2933 39 99

32

2-Klorometil-3,4-dimetoksipiridinijev klorid (CAS RN 72830-09-2)

0 %

31.12.2021

0.7181

ex 2933 39 99

33

5-(3-klorofenil)-3-metoksipiridin-2-karbonitril (CAS RN 1415226-39-9)

0 %

31.12.2021

0.3878

ex 2933 39 99

35

Aminopiralid (ISO) (CAS RN 150114-71-9)

0 %

31.12.2023

0.7296

ex 2933 39 99

36

1-[2-[5-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]acetil]piperidin-4-karbotioamid (CAS RN 1003319-95-6)

0 %

31.12.2022

0.5230

ex 2933 39 99

37

Vodna raztopina piridin-2-tiol-1-oksida, natrijeva sol (CAS RN 3811-73-2)

0 %

31.12.2021

0.7348

ex 2933 39 99

38

(2-kloropiridin-3-il) metanol (CAS RN 42330-59-6)

0 %

31.12.2022

0.7349

ex 2933 39 99

39

2,6-dikloropiridin-3-karboksamid (CAS RN 62068-78-4)

0 %

31.12.2022

0.7184

ex 2933 39 99

41

2-kloro-6-(3-fluoro-5-isobutoksifenil) nikotinska kislina (CAS RN 1897387-01-7)

0 %

31.12.2021

0.7121

ex 2933 39 99

46

Fluopikolid (ISO) (CAS RN 239110-15-7), pri čemer je masni delež 97 % ali več

0 %

31.12.2021

0.4706

ex 2933 39 99

47

(-)-trans-4-(4’-Fluorofenil)-3-hidroksimetil-N-metilpiperidin (CAS RN 105812-81-5)

0 %

31.12.2021

0.4749

 (*1)ex 2933 39 99

48

Flonikamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0)

0 %

31.12.2024

0.7352

ex 2933 39 99

51

2,5-dikloro-4,6-dimetilnikotinonitril (CAS RN 91591-63-8)

0 %

31.12.2022

0.5610

ex 2933 39 99

52

6-kloro-3-nitropiridin-2-ilamin (CAS RN 27048-04-0)

0 %

31.12.2023

0.7456

ex 2933 39 99

54

4-metil-2-piridilamin (CAS RN 695-34-1)

0 %

31.12.2023

0.4646

 (*1)ex 2933 39 99

55

Piriproksifen (ISO) (CAS RN 95737-68-1) s čistoto 97 mas. % ali več

0 %

31.12.2024

0.5760

ex 2933 39 99

57

terc-Butil 3-(6-amino-3-metilpiridin-2-il)benzoat (CAS RN 1083057-14-0)

0 %

31.12.2022

0.7598

ex 2933 39 99

59

Klorpirifos-metil (ISO) (CAS RN 5598-13-0)

0 %

31.12.2023

0.2750

ex 2933 39 99

60

2-Fluoro-6-(trifluorometil)piridin (CAS RN 94239-04-0)

0 %

31.12.2023

0.7584

ex 2933 39 99

61

6-bromopiridin-2-amin (CAS RN 19798-81-3)

0 %

31.12.2023

0.7577

ex 2933 39 99

62

Etil 2,6-dikloronikotinat (CAS RN 58584-86-4)

0 %

31.12.2023

0.7617

ex 2933 39 99

64

Metil 1-(3-kloropiridin-2-il)-3-hidroksimetil-1H-pirazol-5-karboksilat (CAS RN 960316-73-8)

0 %

31.12.2023

0.3602

ex 2933 39 99

65

Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)

0 %

31.12.2023

0.5946

ex 2933 39 99

67

(1R,3S,4S)-terc-butil 3-(6-bromo-1H-benzo[d]imidazol-2-il)-2-azabiciklo[2.2.1]heptan-2-karboksilat (CAS RN 1256387-74-2)

0 %

31.12.2023

0.7616

ex 2933 39 99

68

1-(3-kloropiridin-2-il)-3-[[5-(trifluorometil)-2H-tetrazol-2-il]metil] -1H-pirazol-5-karboksilna kislina (CAS RN 1352319-02-8) s čistoto 85 mas. % ali več

0 %

31.12.2023

0.5494

ex 2933 39 99

70

2,3-Dikloro-5-(trifluorometil)piridin (CAS RN 69045-84-7)

0 %

31.12.2021

0.7704

 (*1)ex 2933 39 99

71

Diflufenikan (ISO) (CAS RN 83164-33-4)

0 %

31.12.2024

0.5462

ex 2933 39 99

72

5,6-Dimetoksi-2-[(4-piperidinil)metil]indan-1-on (CAS RN 120014-30-4)

0 %

31.12.2021

0.7737

 (*1)ex 2933 39 99

73

6-kloro-4-(4-fluoro-2-metilfenil)piridin-3-amin hidroklorid

0 %

31.12.2024

0.7813

 (*1)ex 2933 39 99

76

Apalutamid (INN) (CAS RN 956104-40-8)

0 %

31.12.2024

0.5922

ex 2933 39 99

77

Imazamoks (ISO) (CAS RN 114311-32-9)

0 %

31.12.2023

0.7818

 (*1)ex 2933 39 99

78

Niraparib tozilat monohidrat (INNM) (CAS RN 1613220-15-7)

0 %

31.12.2024

0.7754

 (*1)ex 2933 39 99

79

Avibaktam (INN) – natrij (CAS RN 1192491-61-4)

0 %

31.12.2024

0.5129

ex 2933 39 99

85

2-Kloro-5-klorometilpiridin (CAS RN 70258-18-3)

0 %

31.12.2020

0.3603

ex 2933 49 10

10

Kinmerak (ISO) (CAS RN 90717-03-6)

0 %

31.12.2023

0.4525

ex 2933 49 10

20

3-Hidroksi-2-metilkinolin-4-karboksilna kislina (CAS RN 117-57-7)

0 %

31.12.2023

0.5761

ex 2933 49 10

30

Etil 4-okso-1,4-dihidrokinolin-3-karboksilat (CAS RN 52980-28-6)

0 %

31.12.2022

0.6339

 (*1)ex 2933 49 10

40

4,7-Diklorokvinolin (CAS RN 86-98-6)

0 %

31.12.2024

0.6773

ex 2933 49 10

50

1-Ciklopropil-6,7,8-trifluoro-1,4-dihidro-4-okso-3-kinolinkarboksilna kislina (CAS RN 94695-52-0)

0 %

31.12.2020

0.7500

ex 2933 49 10

ex 2933 49 90

60

65

Roksadustat (INN) (CAS RN 808118-40-3)

0 %

31.12.2023

0.7098

ex 2933 49 90

25

Klokvintocet-meksil (ISO) (CAS RN 99607-70-2)

0 %

31.12.2021

0.4927

ex 2933 49 90

30

Kinolin (CAS RN 91-22-5)

0 %

31.12.2020

0.6601

ex 2933 49 90

35

[1-(4-Benziloksi-benzil)-2-ciklobutilmetil-oktahidro-izokvinolin-4a,8a-diol] (CUS 0141126-3) (5)

0 %

31.12.2020

0.4926

ex 2933 49 90

40

Izokinolin (CAS RN 119-65-3)

0 %

31.12.2020

0.7524

ex 2933 49 90

45

6,7-dimetoksi-3,4- dihidroizokinolin hidroklorid (CAS RN 20232-39-7)

0 %

31.12.2023

0.3880

ex 2933 49 90

70

Kinolin-8-ol (CAS RN 148-24-3)

0 %

31.12.2023

0.6087

ex 2933 49 90

80

Etil 6,7,8-trifluoro-1-[formil(metil)amino]-4-okso-1,4-dihidrokinolin-3-karboksilat (CAS RN 100276-65-1)

0 %

31.12.2020

0.4043

ex 2933 52 00

10

Malonilsečnina (barbiturna kislina) (CAS RN 67-52-7)

0 %

31.12.2021

0.7631

ex 2933 54 00

10

5,5’-(1,2-diazendiil)bis [2,4,6 (1H, 3H, 5H)-pirimidintrion](CAS RN 25157-64-6)

0 %

31.12.2023

0.6468

 (*1)ex 2933 59 95

10

6-Amino-1,3-dimetiluracil (CAS RN 6642-31-5)

0 %

31.12.2024

0.6151

ex 2933 59 95

13

2-Dietilamino-6-hidroksi-4-metilpirimidin (CAS RN 42487-72-9)

0 %

31.12.2023

0.2578

ex 2933 59 95

15

Sitagliptinfosfat monohidrat (CAS RN 654671-77-9)

0 %

31.12.2023

0.6895

ex 2933 59 95

18

1-Metil-3-fenilpiperazin (CAS RN 5271-27-2)

0 %

31.12.2020

0.2745

ex 2933 59 95

20

2,4-Diamino-6-kloropirimidin (CAS RN 156-83-2)

0 %

31.12.2023

0.6763

ex 2933 59 95

21

N-(2-okso-1,2-dihidropirimidin-4-il)benzamid (CAS RN 26661-13-2)

0 %

31.12.2020

0.7370

ex 2933 59 95

22

6-kloro-1,3-dimetiluracil (CAS RN 6972-27-6)

0 %

31.12.2022

0.7345

ex 2933 59 95

24

1-(ciklopropilkarbonil)piperazin hidroklorid (CAS RN 1021298-67-8)

0 %

31.12.2022

0.7392

ex 2933 59 95

26

5-fluoro-4-hidrazino-2-metoksipirimidin (CAS RN 166524-64-7)

0 %

31.12.2022

0.5912

ex 2933 59 95

27

2-[(2-Amino-6-okso-1,6-dihidro-9H-purin-9-il)metoksi]-3-hidroksipropilacetat (CAS RN 88110-89-8)

0 %

31.12.2023

0.7810

 (*1)ex 2933 59 95

28

6,8-difluoro-1-(metilamino)-7-(4-metilpiperazin-1-il)-4-okso-1,4-dihidrokinolin-3-karboksilna kislina (CAS RN 100276-37-7)

0 %

31.12.2024

0.3600

ex 2933 59 95

30

Mepanipirim (ISO) (CAS RN 110235-47-7)

0 %

31.12.2023

0.6240

 (*1)ex 2933 59 95

33

4,6-Dikloro-5-fluoropirimidin (CAS RN 213265-83-9)

0 %

31.12.2024

0.6419

 (*1)ex 2933 59 95

37

6-Iodo-3-propil-2-tiokso-2,3-dihidrokvinazolin-4(1H)-on (CAS RN 200938-58-5)

0 %

31.12.2024

0.4704

 (*1)ex 2933 59 95

45

1-[3-(Hidroksimetil)piridin-2-yl]-4-metil-2-fenilpiperazin (CAS RN 61337-89-1)

0 %

31.12.2024

0.6677

ex 2933 59 95

47

6-Metil-2-oksoperhidropirimidin-4-ilurea (CAS RN 1129-42-6) s čistoto 94 % ali več

0 %

31.12.2020

0.4699

 (*1)ex 2933 59 95

50

2-(2-Piperazin-1-iletoksi)etanol (CAS RN 13349-82-1)

0 %

31.12.2024

0.6607

ex 2933 59 95

53

5-Fluoro-2-metoksipirimidin-4(3H)-on (CAS RN 1480-96-2)

0 %

31.12.2020

0.6606

ex 2933 59 95

57

5,7-Dimetoksi(1,2,4)triazolo(1,5-a)pirimidin-2-amin (CAS RN 13223-43-3)

0 %

31.12.2020

0.2744

ex 2933 59 95

60

2,6-Dikloro-4,8-dipiperidinopirimido[5,4-d]pirimidin (CAS RN 7139-02-8)

0 %

31.12.2023

0.7578

ex 2933 59 95

63

1-(3-klorofenil) piperazin (CAS RN 6640-24-0)

0 %

31.12.2023

0.4772

 (*1)ex 2933 59 95

65

1-Klorometil-4-fluoro-1,4-diazoniabiciklo[2.2.2]oktan bis(tetrafluoroborat) (CAS RN 140681-55-6)

0 %

31.12.2024

0.2735

ex 2933 59 95

70

N-(4-Etil-2,3-dioksopiperazin-1-ilkarbonil)-D-2-fenilglicin (CAS RN 63422-71-9)

0 %

31.12.2023

0.5542

ex 2933 59 95

77

3-(Trifluorometil)-5,6,7,8-tetrahidro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazin hidroklorid (1:1) (CAS RN 762240-92-6)

0 %

31.12.2022

0.7071

ex 2933 59 95

87

5-bromo-2,4-dikloropirimidin (CAS RN 36082-50-5)

0 %

31.12.2021

0.6987

ex 2933 59 95

89

6-benziladenin (CAS RN 1214-39-7)

0 %

31.12.2021

0.6774

ex 2933 69 80

13

Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) čistosti 93 mas. % ali več

0 %

31.12.2020

0.6621

ex 2933 69 80

15

2-Kloro-4,6-dimetoksi-1,3,5-triazin (CAS RN 3140-73-6)

0 %

31.12.2020

0.6951

ex 2933 69 80

17

Benzogvanamin (CAS RN 91-76-9)

0 %

31.12.2020

0.7721

 (*1)ex 2933 69 80

23

1,3,5-tris(2,3-dibromopropil)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion (CAS RN 52434-90-9)

0 %

31.12.2024

0.7600

ex 2933 69 80

27

Troklozen natrijev dihidrat (INNM) (CAS RN 51580-86-0)

0 %

31.12.2023

0.5272

ex 2933 69 80

40

Troklozen natrij (INNM) (CAS RN 2893-78-9)

0 %

31.12.2021

0.7464

ex 2933 69 80

45

2-(4,6-bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-(oktiloksi)-fenol (CAS RN 2725-22-6)

0 %

31.12.2023

0.5131

ex 2933 69 80

55

Terbutrin (ISO) (CAS RN 886-50-0)

0 %

31.12.2020

0.4957

ex 2933 69 80

60

Cianurska kislina (CAS RN 108-80-5)

0 %

31.12.2020

0.6127

ex 2933 69 80

65

1,3,5-Triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trition, trinatrijeva sol (CAS RN 17766-26-6)

0 %

31.12.2023

0.6477

 (*1)ex 2933 69 80

75

Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2)

0 %

31.12.2024

0.3882

ex 2933 69 80

80

Tris(2-hidroksietil)-1,3,5-triazintrion (CAS RN 839-90-7)

0 %

31.12.2023

0.6960

ex 2933 79 00

15

Etil N-(terc-butoksikarbonil)-L-piroglutamat (CAS RN 144978-12-1)

0 %

31.12.2021

0.7346

ex 2933 79 00

25

Metil 2-okso-2,3-dihidro-1H-indol-6-karboksilat (CAS RN 14192-26-8)

0 %

31.12.2022

0.4294

ex 2933 79 00

30

5-Vinil-2-pirolidon (CAS RN 7529-16-0)

0 %

31.12.2022

0.7453

ex 2933 79 00

35

1-terc-butil 2-metil(2S)-5-oksopirolidin-1,2-dikarboksilat (CAS RN 108963-96-8)

0 %

31.12.2023

0.4524

ex 2933 79 00

50

6-Bromo-3-metil-3H-dibenzo(f,ij)izokinolin-2,7-dion (CAS RN 81-85-6)

0 %

31.12.2023

0.4985

ex 2933 79 00

70

(S)-N-[(Dietilamino)metil]-alfa-etil-2-okso-1-pirolidineacetamid L-(+)-tartrat (CAS RN 754186-36-2)

0 %

31.12.2020

0.6563

 (*1)ex 2933 99 80

11

Fenbukonazol (ISO) (CAS RN 114369-43-6)

0 %

31.12.2024

0.6564

 (*1)ex 2933 99 80

12

Miklobutanil (ISO) (CAS RN 88671-89-0)

0 %

31.12.2024

0.5243

ex 2933 99 80

13

5-Difluorometoksi-2-merkapto-1-H-benzimidazol (CAS RN 97963-62-7)

0 %

31.12.2021

0.6146

ex 2933 99 80

14

2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4-metil-6-(2-metilprop-2-en-1-il)fenol (CAS RN 98809-58-6)

0 %

31.12.2023

0.2731

ex 2933 99 80

15

2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-terc-pentilfenol (CAS RN 25973-55-1)

0 %

31.12.2023

0.6872

ex 2933 99 80

16

Piridat (ISO)(CAS RN 55512-33-9) čistote 90 mas. % ali več

0 %

31.12.2020

0.6933

ex 2933 99 80

17

Karfentrazon-etil (ISO) (CAS RN 128639-02-1) čistote 93 mas. % ali več

0 %

31.12.2020

0.6567

 (*1)ex 2933 99 80

19

2-(2,4-Diklorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-1-ol (CAS RN 112281-82-0)

0 %

31.12.2024

0.2732

ex 2933 99 80

20

2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-feniletill)fenol (CAS RN 70321-86-7)

0 %

31.12.2023

0.6829

ex 2933 99 80

21

1-(Bis(dimetilamino)metilen)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]piridinij 3-oksid heksafluorofosfat(V) (CAS RN 148893-10-1)

0 %

31.12.2020

0.6244

 (*1)ex 2933 99 80

23

Tebukonazol (ISO) (CAS RN 107534-96-3) s čistoto 95 mas. % ali več

0 %

31.12.2024

0.5625

ex 2933 99 80

24

1,3-Dihidro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-on (CAS RN 55621-49-3)

0 %

31.12.2022

0.6833

ex 2933 99 80

26

(2S,3S,4R)-Metil 4-(3-(1,1-difluorobut-3-enil)-7-metoksikinoksalin-2-iloksi)-3-etilpirolidin-2-karboksilat 4-metilbenzensulfonat (CUS 0143289-9) (5)

0 %

31.12.2020

0.6409

 (*1)ex 2933 99 80

27

5,6-Dimetilbenzimidazol (CAS RN 582-60-5)

0 %

31.12.2024

0.6760

ex 2933 99 80

29

3-[3-(4-Fluorofenil)-1-(1-metiletil)-1H-indol-2-il]-(E)-2-propenal (CAS RN 93957-50-7)

0 %

31.12.2020

0.3593

ex 2933 99 80

30

Kvizalofop -P-etil (ISO) (CAS RN 100646-51-3)

0 %

31.12.2023

0.6775

ex 2933 99 80

31

Triadimenol (ISO) (CAS RN 55219-65-3) čistote 97 mas. % ali več

0 %

31.12.2020

0.6249

 (*1)ex 2933 99 80

33

Penkonazol (ISO) (CAS RN 66246-88-6)

0 %

31.12.2024

0.7043

ex 2933 99 80

34

2,4-dihidro-5-metoksi-4-metil-3H-1,2,4-triazol-3-on (CAS RN 135302-13-5)

0 %

31.12.2021

0.6958

ex 2933 99 80

36

3-kloro-2-(1,1-difluoro-3-buten-1-il)-6-metoksikinoksalin (CAS RN 1799733-46-2)

0 %

31.12.2021

0.4695

 (*1)ex 2933 99 80

37

8-Kloro-5,10-dihidro-11H-dibenzo [b,e] [1,4]diazepin-11-on (CAS RN 50892-62-1)

0 %

31.12.2024

0.7045

ex 2933 99 80

38

(4aS,7aS)-oktahidro-1H-pirolo[3,4-b]piridin (CAS RN 151213-40-0)

0 %

31.12.2021

0.6961

ex 2933 99 80

39

O-(benzotriazol-1-il)-N,N,N′,N′-tetrametiluronijev tetrafluoroborat (CAS RN 125700-67-6)

0 %

31.12.2021

0.3591

ex 2933 99 80

40

trans-4-Hidroksi-L-prolin (CAS RN 51-35-4)

0 %

31.12.2023

0.7273

ex 2933 99 80

41

5-[4'-(bromometil)bifenil-2-il]-1-tritil-1H-tetrazol (CAS RN 124750-51-2)

0 %

31.12.2022

0.7185

ex 2933 99 80

42

(S)-2,2,4-trimetilpirolidin hidroklorid (CAS RN 1897428-40-8)

0 %

31.12.2021

0.7177

ex 2933 99 80

44

(2S,3S,4R)-metil 3-etil-4-hidroksipirolidin-2-karboksilat 4-metilbenzensulfonat (CAS RN 1799733-43-9)

0 %

31.12.2021

0.3582

ex 2933 99 80

45

Malein hidrazid (ISO) (CAS RN 123-33-1)

0 %

31.12.2023

0.7269

ex 2933 99 80

46

(S)-indolin-2-karboksilna kislina (CAS RN 79815-20-6)

0 %

31.12.2022

0.5818

ex 2933 99 80

47

Paklobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)

0 %

31.12.2022

0.7410

ex 2933 99 80

48

5-amino-6-metil-2-benzimidazolon (CAS RN 67014-36-2)

0 %

31.12.2022

0.3580

ex 2933 99 80

50

Metkonazol (ISO) (CAS RN 125116-23-6)

3.2 %

31.12.2023

0.6986

ex 2933 99 80

51

Dikvat dibromid (ISO) (CAS RN 85-00-7) v vodni raztopini za uporabo pri proizvodnji herbicidov (2)

0 %

31.12.2021

0.6665

ex 2933 99 80

52

N-Boc-trans-4-hidroksi-L-prolin metil ester (CAS RN 74844-91-0)

0 %

31.12.2020

0.5945

ex 2933 99 80

53

Kalijev (S)-5-(tert-butoksikarbonil)-5-azaspiro[2.4]heptan-6-karboksilat (CAS RN 1441673-92-2) (5)

0 %

31.12.2023

0.6599

ex 2933 99 80

54

3-(Saliciloilamino)-1,2,4-triazol(CAS RN 36411-52-6)

0 %

31.12.2020

0.4585

 (*1)ex 2933 99 80

55

Piridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)

0 %

31.12.2024

0.7457

ex 2933 99 80

56

Metil 3,5-diamino-6-kloropirazin-2-karboksilat (CAS RN 1458-01-1)

0 %

31.12.2023

0.5901

ex 2933 99 80

57

2-(5-metoksindol-3-il)etilamin (CAS RN 608-07-1)

0 %

31.12.2023

0.7649

ex 2933 99 80

58

Ipkonazol (ISO) (CAS RN 125225-28-7) s čistoto 90 mas. % ali več

0 %

31.12.2023

0.7673

ex 2933 99 80

59

Hidrati hidroksibenzotriazola (CAS RN 80029-43-2 in CAS RN 123333-53-9)

0 %

31.12.2023

0.7624

ex 2933 99 80

61

(1R, 5S)-8-benzil-8-azabiciklo(3.2.1)oktan-3-on hidroklorid (CAS RN 83393-23-1)

0 %

31.12.2023

0.7680

ex 2933 99 80

63

L-Prolinamid (CAS RN 7531-52-4)

0 %

31.12.2023

0.5468

ex 2933 99 80

67

Kandesartan etil ester (INNM) (CAS RN 139481-58-6)

0 %

31.12.2021

0.7679

ex 2933 99 80

68

5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-amino-20-((R)-3-amino-1-hidroksi-3-oksopropil)-2,11,12,15-tetrahidroksi-6-((R) -1-hidroksietil)-16-metil-5,8,14,19,22,25-heksaoksotetrakosahidro-1H-dipirolo [2,1-c:2',1'-l][1,4,7,10,13,16]heksaazaciklohenikozin-23-il)-1,2-dihidroksietil) -2-hidroksifenil hidrogen sulfat (CAS RN 168110–44–9)

0 %

31.12.2023

0.4384

ex 2933 99 80

71

10-Metoksiiminostilben (CAS RN 4698-11-7)

0 %

31.12.2023

0.4503

ex 2933 99 80

72

1,4,7-trimetil-1,4,7-triazaciklononan (CAS RN 96556-05-7)

0 %

31.12.2023

0.7759

 (*1)ex 2933 99 80

75

1-[bis(dimetilamino)metilen]-1H-benzotriazolijev heksafluorofosfat(1-) 3-oksid (CAS RN 94790-37-1)

0 %

31.12.2024

0.4382

ex 2933 99 80

78

3-Amino-3-azabiciklo (3.3.0) oktan hidroklorid (CAS RN 58108-05-7)

0 %

31.12.2023

0.7814

 (*1)ex 2933 99 80

79

Upadacitinib (INN) (CAS RN 1310726-60-3)

0 %

31.12.2024

0.4164

ex 2933 99 80

81

1,2,3-Benzotriazol (CAS RN 95-14-7)

0 %

31.12.2021

0.4165

ex 2933 99 80

82

Toliltriazol (CAS RN 29385-43-1)

0 %

31.12.2023

0.7803

 (*1)ex 2933 99 80

83

2-(2H-benzotriazol-2-il)-6-(1-metil-1-fenetil)-4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol (CAR RN 73936-91-1)

0 %

31.12.2024

0.3886

 (*1)ex 2933 99 80

89

Karbendazim (ISO) (CAS RN 10605-21-7)

0 %

30.06.2020

0.3579

ex 2934 10 00

10

Heksitiazoks (ISO) (CAS RN 78587-05-0)

0 %

31.12.2023

0.5531

ex 2934 10 00

15

4-Nitrofenil tiazol-5-ilmetil karbonat (CAS RN 144163-97-3)

0 %

31.12.2022

0.2725

ex 2934 10 00

20

2-(4-Metiltiazol-5-il)etanol (CAS RN 137-00-8)

0 %

31.12.2023

0.5530

ex 2934 10 00

25

(S)-Etil-2-(3-((2-izopropiltiazol-4-il)metil)-3-metilureido)-4-morfolinobutanoat oksalat (CAS RN 1247119-36-3)

0 %

31.12.2022

0.5538

ex 2934 10 00

35

(2-Izopropiltiazol-4-il)-N-metilmetanamin dihidroklorid (CAS RN 1185167-55-8)

0 %

31.12.2022

0.6264

 (*1)ex 2934 10 00

45

2-Cianimino-1,3-tiazolidin (CAS RN 26364-65-8)

0 %

31.12.2024

0.4750

 (*1)ex 2934 10 00

60

Fostiazat (ISO) (CAS RN 98886-44-3)

0 %

31.12.2024

0.5232

ex 2934 10 00

80

3,4-Dikloro-5-karboksiizotiazol (CAS RN 18480-53-0)

0 %

31.12.2021

0.7312

ex 2934 20 80

15

Bentiavalikarb-izopropil (ISO) (CAS RN 177406-68-7)

0 %

31.12.2022

0.5252

ex 2934 20 80

30

2-[[(Z)-[1-(2-Amino-4-tiazolil)-2-(2-benzotiazoliltio)-2-oksoetiliden]amino]oksi]-ocetna kislina, metil ester (CAS RN 246035-38-1)

0 %

31.12.2021

0.4346

ex 2934 20 80

40

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (Benziothiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)

0 %

31.12.2022

0.4955

ex 2934 20 80

60

Benzotiazol-2-il-(Z)-2-tritiloksiimino-2-(2-aminotiazol-4-il)-tioacetat (CAS RN 143183-03-3)

0 %

31.12.2020

0.4910

ex 2934 20 80

70

N,N-Bis(1,3-benzotiazol-2-ilsulfanil)-2-metilpropan-2-amin (CAS RN 3741-80-8)

0 %

31.12.2020

0.5537

ex 2934 30 90

10

2-Metiltio-fenotiazin (CAS RN 7643-08-5)

0 %

31.12.2022

0.6492

 (*1)ex 2934 99 90

10

Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)

0 %

31.12.2024

0.5924

ex 2934 99 90

12

Dimetomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)

0 %

31.12.2023

0.3577

ex 2934 99 90

15

Karboksin (CAS RN 5234-68-4)

0 %

31.12.2023

0.6476

 (*1)ex 2934 99 90

16

Difenokonazol (ISO) (CAS RN 119446-68-3)

0 %

31.12.2024

0.4715

 (*1)ex 2934 99 90

20

Tiofen (CAS RN 110-02-1)

0 %

31.12.2024

0.5263

ex 2934 99 90

23

Bromukonazol (ISO) s čistoto 96 mas. % ali več (CAS RN 116255-48-2)

0 %

31.12.2021

0.6241

 (*1)ex 2934 99 90

24

Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) s čistoto 95 mas. % ali več

0 %

31.12.2024

0.4942

ex 2934 99 90

25

2,4-Dietil-9H-tioksanten-9-on (CAS RN 82799-44-8)

0 %

31.12.2020

0.6252

 (*1)ex 2934 99 90

26

4-Metilmorfolin 4-oksid v vodni raztopini (CAS RN 7529-22-8)

0 %

31.12.2024

0.6362

 (*1)ex 2934 99 90

27

2-(4-Hidroksifenil)-1-benzotiofen-6-ol (CAS RN 63676-22-2)

0 %

31.12.2024

0.5242

ex 2934 99 90

28

11-(Piperazin-1-il)dibenzo[b,f][1,4]tiazepin dihidroklorid (CAS RN 111974-74-4)

0 %

31.12.2021

0.4700

 (*1)ex 2934 99 90

30

Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-on (CAS RN 3159-07-7)

0 %

31.12.2024

0.6744

ex 2934 99 90

31

Dinatrijeva sol uridin 5′-difosfo-N-acetilgalaktozamina (CAS RN 91183-98-1)

0 %

31.12.2020

0.6743

ex 2934 99 90

32

Trinatrijeva sol uridin 5′-difosfoglukuronske kisline (CAS RN 63700-19-6)

0 %

31.12.2020

0.6733

ex 2934 99 90

34

7-[4-(Dietilamino)-2-etoksifenil]-7-(1-etil-2-metil-1H-indol-3-il)furo[3,4-b]piridin-5(7H)-on (CAS RN 69898-40-4)

0 %

31.12.2020

0.6776

ex 2934 99 90

36

Oksadiazon (ISO) (CAS RN 19666-30-9) s čistoto 95 mas. % ali več

0 %

31.12.2020

0.5813

ex 2934 99 90

37

4-Propan-2-ilmorfolin (CAS RN 1004-14-4)

0 %

31.12.2022

0.6824

ex 2934 99 90

39

4-(Oksiran-2-ilmetoksi)-9H-karbazol (CAS RN 51997-51-4)

0 %

31.12.2020

0.6823

ex 2934 99 90

41

11-[4-(2-Kloro-etil)-1-piperazinil]dibenzo(b,f)(1,4)tiazepin (CAS RN 352232-17-8)

0 %

31.12.2020

0.6922

 (*1)ex 2934 99 90

42

1-(Morfolin-4-il)prop-2-en-1-on (CAS RN 5117-12-4)

0 %

31.12.2024

0.6893

ex 2934 99 90

44

Propikonazol (ISO) (CAS RN 60207-90-1) čistosti 92 mas. % ali več

0 %

31.12.2020

0.7144

ex 2934 99 90

46

4-metoksi-5-(3-morfolin-4-il-propoksi)-2-nitro-benzonitril (CAS RN 675126-26-8)

0 %

31.12.2021

0.7123

ex 2934 99 90

47

Tidiazuron (ISO) (CAS RN 51707-55-2) z vsebnostjo 98 mas. % ali več

0 %

31.12.2021

0.5453

ex 2934 99 90

48

Propan-2-ol -- 2-metil-4-(4-metilpiperazin-1-il)-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin (1:2) dihidrat (CAS RN 864743-41-9)

0 %

31.12.2021

0.7188

ex 2934 99 90

49

Citidin 5'-(dinatrijev fosfat) (CAS RN 6757-06-8)

0 %

31.12.2021

0.4943

ex 2934 99 90

50

10-[1,1’-Bifenil]-4-il-2-(1-metiletil)-9-okso-9H-tioksanten heksafluorofosfat (CAS RN 591773-92-1)

0 %

31.12.2020

0.7259

ex 2934 99 90

52

Epoksikonazol (ISO) (CAS RN 133855-98-8)

0 %

31.12.2022

0.7146

ex 2934 99 90

53

4-metoksi-3-(3-morfolin-4-il-propoksi)-benzonitril (CAS RN 675126-28-0)

0 %

31.12.2021

0.7311

ex 2934 99 90

54

2-benzil-2-dimetilamino-4’-morfolinobutirofenon (CAS RN 119313-12-1)

0 %

31.12.2022

0.7297

ex 2934 99 90

56

1-[5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidro-1,2-oksazol-3-il]etanon (CAS RN 1173693-36-1)

0 %

31.12.2022

0.7229

ex 2934 99 90

57

(6R,7R)-7-amino-8-okso-3-(1-propenil)-5-tia-1-azabiciklo[4.2.0]okt-2-en-2-karboksilna kislina (CAS RN 120709-09-3)

0 %

31.12.2022

0.3575

ex 2934 99 90

58

Dimetenamid-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)

0 %

31.12.2023

0.7387

ex 2934 99 90

59

Dolutegravir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) ali natrijev dolutegravir (CAS RN 1051375-19-9)

0 %

31.12.2022

0.2718

ex 2934 99 90

60

DL-Homocistein tiolakton hidroklorid (CAS RN 6038-19-3)

0 %

31.12.2023

0.7459

ex 2934 99 90

61

5-(1,2-Ditiolan-3-il)valerianska kislina (CAS RN 1077-28-7)

0 %

31.12.2023

0.7536

ex 2934 99 90

62

(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfolin-4-il)-16-(pirolidin-1-il)androstan-3,17-diol 17-acetat (CAS RN 119302-24-8)

0 %

31.12.2023

0.7537

ex 2934 99 90

63

(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfolin-4-il)-16-(pirolidin-1-il)androstan-3,17-diol (CAS RN 119302-20-4)

0 %

31.12.2023

0.7449

ex 2934 99 90

64

2-bromo-5-benzoiltiofen (CAS RN 31161-46-3)

0 %

31.12.2023

0.4512

ex 2934 99 90

66

1,1-Tetrahidrotiofen-1,1-dioksid (CAS RN 126-33-0)

0 %

31.12.2023

0.7809

 (*1)ex 2934 99 90

68

Afatinib dimaleat (INNM) (CAS RN 850140-73-7)

0 %

31.12.2024

0.7731

 (*1)ex 2934 99 90

73

Tetrahidrouridin (CAS RN 18771-50-1)

0 %

31.12.2024

0.4249

ex 2934 99 90

74

2-Izopropiltioksanton (CAS RN 5495-84-1)

0 %

31.12.2022

0.4052

ex 2934 99 90

75

(4R-cis)-1,1-Dimetiletil-6-[2[2-(4-fluorofenil)-5-(1-izopropil)-3-fenil-4-[(fenilamino)karbonil]-1H-pirol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-dioksan-4-acetat (CAS RN 125971-95-1)

0 %

31.12.2021

0.4058

ex 2934 99 90

ex 3204 20 00

76

10

2,5-Tiofendiilbis(5-terc-butil-1,3-benzoksazol) (CAS RN 7128-64-5)

0 %

31.12.2021

0.7579

ex 2934 99 90

78

[(3aS,5R,6S,6aS)-6-hidroksi-2,2-dimetiltetrahidrofuro[2,3-d][1,3]dioksol-5-il] (morfolino)metanon (CAS RN 1103738-19-7)

0 %

31.12.2023

0.4388

ex 2934 99 90

79

Tiofen-2-etanol (CAS RN 5402-55-1)

0 %

31.12.2023

0.7657

ex 2934 99 90

80

2-(dimetilamino)-2-[(4-metilfenil)metil]-1-[4-(morfolin-4-yl)fenil]butan-1-on (CAS RN 119344-86-4)

0 %

31.12.2023

0.4643

 (*1)ex 2934 99 90

83

Flumioksazin (ISO) (CAS RN 103361-09-7) s čistoto 96 mas. % ali več

0 %

31.12.2024

0.4645

 (*1)ex 2934 99 90

84

Etoksazol (ISO) (CAS RN 153233-91-1) s čistoto 94,8 mas. % ali več

0 %

31.12.2024

0.5133

ex 2934 99 90

86

Ditianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)

0 %

31.12.2020

0.5136

ex 2934 99 90

87

2,2’-(1,4-Fenilen)bis(4H-3,1-benzoksazin-4-on) (CAS RN 18600-59-4)

0 %

31.12.2020

0.7738

 (*1)ex 2934 99 90

88

(7S,9aS)-7-((benziloksi)metil)oktahidropirazino[2,1-c][1,4]oksazin dioksalat (CAS RN 1268364-46-0)

0 %

31.12.2024

0.7815

 (*1)ex 2934 99 90

89

Rel-(3aR,12bR)-11-kloro-2,3,3a,12b-tetrahidro-2-metil-1H-dibenz[2,3:6,7]oksepino[4,5-c]pirol-1-on (CAS RN 129385-59-7)

0 %

31.12.2024

0.6486

 (*1)ex 2935 90 90

10

Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)

0 %

31.12.2024

0.3566

ex 2935 90 90

15

Flupirsulfuron-metil-natrij (ISO) (CAS RN 144740-54-5)

0 %

31.12.2023

0.3565

ex 2935 90 90

20

Toluensulfonamidi

0 %

31.12.2023

0.5239

ex 2935 90 90

23

N-[4-(2-Kloroacetil)fenil]metansulfonamid (CAS RN 64488-52-4)

0 %

31.12.2021

0.3563

ex 2935 90 90

25

Triflusulfuron-metil (ISO) (CAS RN 126535-15-7)

0 %

31.12.2023

0.5261

ex 2935 90 90

27

Metil (3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluorofenil)-6-izopropil-2-[metil(metilsulfonil)amino]pirimidin-5-il}-3,5-dihidroksihept-6-enoat (CAS RN 147118-40-9)

0 %

31.12.2021

0.5894

ex 2935 90 90

28

N-fluorobenzensulfonimid (CAS RN 133745-75-2)

0 %

31.12.2023

0.7183

ex 2935 90 90

30

6-aminopiridin-2-sulfonamid (CAS RN 75903-58-1)

0 %

31.12.2021

0.7677

ex 2935 90 90

33

4-kloro-3-piridinsulfonamid (CAS RN 33263-43-3)

0 %

31.12.2023

0.3564

ex 2935 90 90

35

Klorsulfuron (ISO) (CAS RN 64902-72-3)

0 %

31.12.2023

0.7572

ex 2935 90 90

37

1,3-dimetil-1H-pirazol-4-sulfonamid (CAS RN 88398-53-2)

0 %

31.12.2023

0.7438

ex 2935 90 90

40

Venetoklaks (INN) (CAS 1257044-40-8)

0 %

31.12.2022

0.5036

ex 2935 90 90

42

Penoksulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)

0 %

31.12.2020

0.6370

 (*1)ex 2935 90 90

43

Orizalin (ISO) (CAS RN 19044-88-3)

0 %

31.12.2024

0.3562

ex 2935 90 90

45

Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)

0 %

31.12.2023

0.6242

 (*1)ex 2935 90 90

47

Halosulfuron-metil (ISO) (CAS RN 100784-20-1) s čistoto 98 mas. % ali več

0 %

31.12.2024

0.5451

ex 2935 90 90

48

(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorofenil)-2-[metil(metilsulfonil)amino]-6-(propan-2-il)pirimidin-5-il]-3,5-dihidroksihept-6-enojska kislina -- 1-[(R)-(4-klorofenil)(fenil)metil]piperazin (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)

0 %

31.12.2021

0.2843

ex 2935 90 90

50

4,4'-Oksidi(benzensulfonhidrazid) (CAS RN 80-51-3)

0 %

31.12.2023

0.6834

ex 2935 90 90

52

(1R,2R)-1-Amino-2-(difluorometil)-N-(1-metilciklopropilsulfonil) ciklopropankarboksamid hidroklorid (CUS 0143290-2) (5)

0 %

31.12.2020

0.4636

 (*1)ex 2935 90 90

53

2,4-Dikloro-5-sulfamoilbenzojska kislina (CAS RN 2736-23-4)

0 %

31.12.2024

0.6777

ex 2935 90 90

54

Propoksikarbazon-natrij (ISO) (CAS RN 181274-15-7) s čistoto 95 mas. % ali več

0 %

31.12.2020

0.3560

ex 2935 90 90

55

Tifensulfuron-metil (ISO) (CAS RN 79277-27-3)

0 %

31.12.2023

0.6802

ex 2935 90 90

56

N-(p-Toluenesulfonil)-N'-(3-(p-toluenesulfoniloksi)fenil)urea (CAS RN 232938-43-1)

0 %

31.12.2020

0.6903

ex 2935 90 90

57

N-{2-[(fenilkarbamoil)amino]fenil}benzensulfonamid (CAS RN 215917-77-4)

0 %

31.12.2020

0.6811

ex 2935 90 90

58

1-Metilciklopropan-1-sulfonamid (CAS RN 669008-26-8)

0 %

31.12.2020

0.6664

ex 2935 90 90

59

Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0) s čistoto 94 mas. % ali več

0 %

31.12.2020

0.7676

ex 2935 90 90

60

4-[(3-metilfenil)amino]piridin-3-sulfonamid (CAS RN 72811-73-5)

0 %

31.12.2023

0.4586

 (*1)ex 2935 90 90

63

Nikosulfuron (ISO) (CAS RN 111991-09-4) s čistoto 91 mas. % ali več

0 %

31.12.2024

0.3561

ex 2935 90 90

65

Tribenuron-metil (ISO) (CAS RN 101200-48-0)

0 %

31.12.2023

0.6959

ex 2935 90 90

67

N-(2-fenoksifenil)metansulfonamid (CAS RN 51765-51-6)

0 %

31.12.2021

0.5539

ex 2935 90 90

73

(2S)-2-Benzil-N,N-dimetilaziridin-1-sulfonamid (CAS RN 902146-43-4)

0 %

31.12.2022

0.3559

ex 2935 90 90

75

Metsulfuron-metil (ISO) (CAS RN 74223-64-6)

0 %

31.12.2023

0.2844

 (*1)ex 2935 90 90

85

N-[4-(Izopropilaminoacetil)fenil]metansulfonamid hidroklorid

0 %

31.12.2024

0.3704

ex 2935 90 90

88

N-(2-(4-Amino-N-etil-m-toluidino)etil) metansulfonamid seskisulfat monohidrat(CAS RN25646-71-3)

0 %

31.12.2023

0.4048

ex 2935 90 90

89

3-(3-Bromo-6-fluoro-2-metilindol-1-ilsulfonil)-N,N-dimetil-1,2,4-triazol-1-sulfonamid (CAS RN 348635-87-0)

0 %

31.12.2021

0.4944

ex 2938 90 30

10

Amonijev glicirizinat (CAS RN 53956-04-0)

0 %

31.12.2020

0.3554

ex 2938 90 90

10

Hesperidin (CAS RN 520-26-3)

0 %

31.12.2023

0.5927

ex 2938 90 90

20

Etilvanilin beta-D-glukopiranozid (CAS RN 122397-96-0)

0 %

31.12.2023

0.7329

ex 2938 90 90

30

Rebaudiozid A (CAS RN 58543-16-1)

0 %

31.12.2022

0.7327

ex 2938 90 90

40

Prečiščeni steviol glikozid z 80 mas. % ali več, vendar ne več kot 90 mas. % rebaudiozida (CAS RN 1220616-44-3) za uporabo v proizvodnji brezalkoholnih pijač (2)

0 %

31.12.2022

0.7047

ex 2940 00 00

30

D(+)-trehaloza dihidrat (CAS RN 6138-23-4)

0 %

31.12.2021

0.7757

 (*1)ex 2940 00 00

50

2,3,4,6-tetrakis-O-(fenilmetil)-D-galaktopiranoza (CAS RN 6386-24-9)

0 %

31.12.2024

0.5233

ex 2941 20 30

10

Dihidrostreptomicin sulfat (CAS RN 5490-27-7)

0 %

31.12.2021

0.6984

ex 2942 00 00

10

Natrijev triacetoksiborohidrid (CAS RN 56553-60-7)

0 %

31.12.2021

0.3555

3201 20 00

 

Ekstrakt avstralske akacije

0 %

31.12.2023

0.3553

ex 3201 90 90

20

Strojilni ekstrakti, dobljeni iz sadežev „gambier“ in mirobolan

0 %

31.12.2023

0.6600

ex 3201 90 90

ex 3202 90 00

40

10

Reakcijski produkt ekstrakta rastline Acacia mearnsii, amonijevega klorida in formaldehida (CAS RN 85029-52-3)

0 %

31.12.2020

0.6183

ex 3204 11 00

15

Barvilo C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 99 mas. % ali več barvila C.I. Disperse Blue 360

0 %

31.12.2023

0.5091

ex 3204 11 00

20

Barvilo C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 97 mas. % ali več barvila C.I. Disperse Yellow 241

0 %

31.12.2020

0.6277

 (*1)ex 3204 11 00

25

N-(2-kloroetil)-4-[(2,6-dikloro-4-nitrofenil)azo]-N-etil-m-toluidin(CAS RN 63741-10-6)

0 %

31.12.2024

0.7307

ex 3204 11 00

35

Barvilo C.I Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I Disperse Yellow 232

0 %

31.12.2022

0.5235

ex 3204 11 00

40

Barvilo C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Disperse Red 60

0 %

31.12.2021

0.5134

ex 3204 11 00

45

Preparat disperzijskih barvil, ki vsebuje:

— C.I. Disperse Orange 61 ali Disperse Orange 288,

— C.I. Disperse Blue 291:1,

— C.I. Disperse Violet 93:1,

— C.I. Disperse Red 54 ali ne

0 %

31.12.2020

0.5264

ex 3204 11 00

50

Barvilo C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 95 mas. % ali več barvila C.I. Disperse Blue 72

0 %

31.12.2021

0.5236

ex 3204 11 00

60

Barvilo C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Disperse Blue 359

0 %

31.12.2021

0.5440

ex 3204 12 00

10

Barvilo C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Acid Blue 9

0 %

31.12.2021

0.6972

ex 3204 12 00

15

Barvilo C.I. Acid Brown 75 (CAS RN 8011-86-7) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 75 mas. % ali več barvila C.I. Acid Brown 75

0 %

31.12.2021

0.6975

ex 3204 12 00

17

Barvilo C.I. Acid Brown 355 (CAS RN 84989-26-4 ali 60181-77-3) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 75 mas. % ali več barvila C.I. Acid Brown 355

0 %

31.12.2021

0.7021

ex 3204 12 00

25

Barvilo C.I. Acid Black 210 (CAS RN 85223-29-6 ali 99576-15-5) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Acid Black 210

0 %

31.12.2021

0.6976

ex 3204 12 00

27

Barvilo C.I. Acid Brown 425 (CAS RN 75234-41-2 ali 119509-49-8) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 75 mas. % ali več barvila C.I. Acid Brown 425

0 %

31.12.2021

0.6963

ex 3204 12 00

35

Barvilo C.I. Acid Black 234 (CAS RN 157577-99-6) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 75 mas. % ali več barvila C.I. Acid Black 234

0 %

31.12.2021

0.6964

ex 3204 12 00

37

Natrijeva sol barvila C.I. Acid Black 210 (CAS RN 201792-73-6) in preparati na osnovi te soli, ki vsebujejo 50 mas. % ali več natrijeve soli barvila C.I. Acid Black 210

0 %

31.12.2021

0.5925

ex 3204 12 00

40

Pripravek tekočega barvila, ki vsebuje barvilo anionske kisline C.I. Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0)

0 %

31.12.2023

0.6965

ex 3204 12 00

45

Barvilo C.I. Acid Blue 161/193 (CAS RN 12392-64-2) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 75 mas. % ali več barvila C.I. Acid Blue 161/193

0 %

31.12.2021

0.6971

ex 3204 12 00

47

Barvilo C.I. Acid Brown 58 (CAS RN 70210-34-3 ali 12269-87-3) in preprati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 75 mas. % ali več barvila C.I. Acid Brown 58

0 %

31.12.2021

0.6973

ex 3204 12 00

55

Barvilo C.I. Acid Brown 165 (CAS RN 61724-14-9) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 75 mas. % ali več barvila C.I. Acid Brown 165

0 %

31.12.2021

0.6974

ex 3204 12 00

57

Barvilo C.I. Acid Brown 282 (CAS RN 70236-60-1 ali 12219-65-7) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 75 mas. % ali več barvila C.I. Acid Brown 282

0 %

31.12.2021

0.6535

 (*1)ex 3204 12 00

60

Barvilo C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 97 mas. % ali več barvila C.I. Acid Red 52

0 %

31.12.2024

0.6977

ex 3204 12 00

65

Barvilo C.I. Acid Brown 432 (CAS RN 119509-50-1) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 75 mas. % ali več barvila C.I. Acid Brown 432

0 %

31.12.2021

0.6652

ex 3204 12 00

70

Barvilo C.I. Acid blue 25 (CAS RN 6408-78-2) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 80 mas. % ali več barvila C.I. Acid blue 25

0 %

31.12.2020

0.4065

ex 3204 13 00

10

Barvilo C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Basic Red 1

0 %

31.12.2021

0.7394

ex 3204 13 00

15

Barvilo C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Basic Blue 41

0 %

31.12.2022

0.7395

ex 3204 13 00

25

Barvilo C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 20 mas. % ali več barvila C.I. Basic Red 46

0 %

31.12.2022

0.5804

ex 3204 13 00

30

Barvilo C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Basic Blue 7

0 %

31.12.2023

0.7396

 (*1)ex 3204 13 00

35

Barvilo C.I. Basic Yellow 28 (št. CAS RN 54060-92-3) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Basic Yellow 28

0 %

31.12.2022

0.5805

ex 3204 13 00

40

Barvilo C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 ali CAS RN 8004-87-3) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Basic Violet 1

0 %

31.12.2022

0.7398

 (*1)ex 3204 13 00

45

Mešanica barvil C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) in C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9), ki vsebuje 40 mas. % ali več barvila Basic Blue

0 %

31.12.2022

0.6474

 (*1)ex 3204 13 00

50

Barvilo C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Basic Violet 11

0 %

31.12.2024

0.7775

 (*1)ex 3204 13 00

55

Barvilo C.I. Basic Violet 16 (št. CAS 6359-45-1) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 60 mas. % ali več barvila C.I. Basic Violet 16

0 %

31.12.2024

0.6475

 (*1)ex 3204 13 00

60

Barvilo C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Basic Red 1:1

0 %

31.12.2024

0.7776

 (*1)ex 3204 13 00

65

Barvilo C.I. Basic Blue 3 (št. CAS 33203-82-6) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 ali več, vendar ne več kot 80 mas. % barvila C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6)

0 %

31.12.2024

0.7777

 (*1)ex 3204 13 00

70

Mešanica barvil C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3), C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) in C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) ter preparati na osnovi te mešanice, ki skupno vsebujejo 60 mas. % ali več barvil C.I. Basic Yellow 28, C.I. Basic Red 46 in C.I. Basic Blue 159

0 %

31.12.2024

0.7778

 (*1)ex 3204 13 00

75

Barvilo C.I. Basic Red 18:1 (CAS RN 12271-12-4) in preparati na njegovi osnovi, z vsebnostjo 40 mas. % ali več tega barvila

0 %

31.12.2024

0.7779

 (*1)ex 3204 13 00

80

Barvilo C.I. Basic Yellow (CAS RN 83949-75-1) in preparati na njegovi osnovi, z vsebnostjo 40 mas. % ali več tega barvila

0 %

31.12.2024

0.6569

 (*1)ex 3204 14 00

10

Barvilo C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Direct Black 80

0 %

31.12.2024

0.6570

 (*1)ex 3204 14 00

20

Barvilo C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Direct Blue 80

0 %

31.12.2024

0.6571

 (*1)ex 3204 14 00

30

Barvilo C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Direct Direct Red 23

0 %

31.12.2024

0.6978

ex 3204 14 00

40

Barvilo C.I Direct Black 168, v obliki prahu za barvanje usnja, (CAS RN 85631-88-5) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 75 mas. % ali več barvila C.I. Direct Black 168, v obliki prahu za barvanje usnja (2)

0 %

31.12.2021

0.3997

ex 3204 15 00

60

Barvilo C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Vat Blue 4

0 %

31.12.2023

0.6129

ex 3204 15 00

70

Barvilo C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)

0 %

31.12.2023

0.6325

 (*1)ex 3204 16 00

30

Pripravki na osnovi barvila Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) s 60 ali več odstotnim masnim deležem barvila, vendar ne več kot 75 %, ter vključno z enim ali več od naslednjega:

— barvilom Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5),

— 1-naftalen sulfonsko kislino,4-amino-3-[[4-[[2-(sulfooksi)etil]sulfonil]fenil]azo]-, dinatrijevo soljo (CAS RN 250688-43-8), ali

— 3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfooksi)etil]sulfonil]fenil]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooksi)etil]sulfonil]fenil]azobenzoično kislino natrijevo soljo (CAS RN 906532-68-1)

0 %

31.12.2024

0.7367

ex 3204 16 00

40

Vodna raztopina barvila C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0):

— z vsebnostjo 13. mas. % ali več barvila C.I. Reactive Red 141 in

— da vsebuje konzervans

0 %

31.12.2022

0.2517

ex 3204 17 00

10

Barvilo C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Yellow 81

0 %

31.12.2023

0.5433

ex 3204 17 00

15

Barvilo C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 40 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Green 7

0 %

31.12.2021

0.6918

ex 3204 17 00

16

Barvilo C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) in pripravki na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 60 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Red 49:2

0 %

31.12.2020

0.7092

ex 3204 17 00

18

Barvilo C.I. Pigment Orange 16 (CAS RN 6505-28-8) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Orange 16

0 %

31.12.2021

0.6130

ex 3204 17 00

19

Barvilo C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 85 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Red 48:2

0 %

31.12.2023

0.5505

ex 3204 17 00

20

Barvilo C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 35 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Blue 15:3

0 %

31.12.2021

0.6279

 (*1)ex 3204 17 00

21

Barvilo C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 35 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Blue 15:4

0 %

31.12.2024

0.5259

ex 3204 17 00

22

Barvilo C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Red 169

0 %

31.12.2021

0.6246

 (*1)ex 3204 17 00

23

Barvilo C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 ali CAS RN 68516-75-6)

0 %

31.12.2024

0.6453

ex 3204 17 00

24

Barvilo C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 20 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Red 57:1

0 %

31.12.2023

0.5427

ex 3204 17 00

25

Barvilo C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 25 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Yellow 14

0 %

31.12.2021

0.7261

ex 3204 17 00

26

Barvilo C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 80 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Orange 13

0 %

31.12.2022

0.7391

ex 3204 17 00

29

Barvilo C.I. Pigment Red 268 (CAS RN 16403-84-2) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 80 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Red 268

0 %

31.12.2022

0.7659

ex 3204 17 00

31

Barvilo C.I. Pigment Red 63:1 (CAS 6417-83-0) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 70 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Red 63:1

0 %

31.12.2023

0.6603

ex 3204 17 00

33

Barvilo C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 35 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Blue 15:1

0 %

31.12.2020

0.5426

ex 3204 17 00

35

Barvilo C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 70 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Red 202

0 %

31.12.2021

0.7565

ex 3204 17 00

37

Barvilo C.I. Pigment Red 81:2 (CAS RN 75627-12-2) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 30 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Red 81:2

0 %

31.12.2023

0.4630