02019D1798 — SL — 28.10.2019 — 000.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

▼C1

SKLEP (EU) 2019/1798 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 23. oktobra 2019

o imenovanju evropskega glavnega tožilca Evropskega javnega tožilstva

▼B

(UL L 274 28.10.2019, str. 1)


popravljen z:

►C1

Popravek, UL L 279I, 31.10.2019, str.  11 (2019/1798)
▼B

▼C1

SKLEP (EU) 2019/1798 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 23. oktobra 2019

o imenovanju evropskega glavnega tožilca Evropskega javnega tožilstva

▼BČlen 1

Laura Codruța KÖVESI se imenuje za evropsko glavno tožilko EJT kot začasna uslužbenka v razredu AD 15 za neobnovljivo obdobje sedmih let od 31. oktobra 2019.

Člen 2

Ta sklep začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.