02018R1882 — SL — 04.12.2018 — 000.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1882

z dne 3. decembra 2018

o uporabi nekaterih pravil za preprečevanje in obvladovanje bolezni za kategorije bolezni s seznama ter o oblikovanju seznama vrst in skupin vrst, ki predstavljajo znatno tveganje za širjenje navedenih bolezni s seznama

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 308 4.12.2018, str. 21)


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 051, 25.2.2020, str.  14 (2018/1882)
▼B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1882

z dne 3. decembra 2018

o uporabi nekaterih pravil za preprečevanje in obvladovanje bolezni za kategorije bolezni s seznama ter o oblikovanju seznama vrst in skupin vrst, ki predstavljajo znatno tveganje za širjenje navedenih bolezni s seznama

(Besedilo velja za EGP)Člen 1

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„bolezen kategorije A“ : pomeni bolezen s seznama, ki se običajno ne pojavlja v Uniji in za katero je treba v primeru ugotovitve sprejeti takojšnje ukrepe za izkoreninjenje, kakor je navedeno v členu 9(1)(a) Uredbe (EU) 2016/429;

(2)

„bolezen kategorije B“ : pomeni bolezen s seznama, ki jo je treba nadzirati v vseh državah članicah s ciljem njenega izkoreninjenja v celotni Uniji, kakor je navedeno v členu 9(1)(b) Uredbe (EU) 2016/429;

(3)

„bolezen kategorije C“ : pomeni bolezen s seznama, ki zadeva nekatere države članice in za katero so potrebni ukrepi za preprečevanje njenega širjenja v dele Unije, ki so uradno prosti bolezni ali kjer se za zadevno bolezen s seznama izvajajo programi izkoreninjenja, kakor je navedeno v členu 9(1)(c) Uredbe (EU) 2016/429;

(4)

„bolezen kategorije D“ : pomeni bolezen s seznama, za katero so potrebni ukrepi za preprečevanje njenega širjenja zaradi njenega vnosa v Unijo ali premikov med državami članicami, kakor je navedeno v členu 9(1)(d) Uredbe (EU) 2016/429;

(5)

„bolezen kategorije E“ : pomeni bolezen s seznama, za katero je potrebno spremljanje znotraj Unije, kakor je navedeno v členu 9(1)(e) Uredbe (EU) 2016/429.

Člen 2

Pravila za preprečevanje in obvladovanje bolezni za bolezni s seznama iz člena 9(1) Uredbe (EU) 2016/429 se uporabljajo za kategorije bolezni s seznama za vrste s seznama in skupine vrst s seznama iz tabele v Prilogi k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 21. aprila 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA

TABELA IZ ČLENA 2Ime bolezni s seznama

Kategorija bolezni s seznama

Vrste s seznama

Vrste in skupine vrst

Vektorske vrste

Slinavka in parkljevka

A + D + E

Artiodactyla, Proboscidea

 

Okužba z virusom goveje kuge

A + D + E

Artiodactyla

 

Okužba z virusom mrzlice doline Rift

A + D + E

Perissodactyla, Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae, Moschidae, Proboscidea

Culicidae

Okužba z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis

B + D + E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp.

 

D + E

Artiodactyla razen Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp.

E

Perissodactyla, Carnivora, Lagomorpha

Okužba s kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis)

B + D + E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

 

D + E

Artiodactyla razen Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

E

Mammalia (kopenski)

Okužba z virusom stekline

B + D + E

Carnivora, Bovidae, Suidae, Equidae, Cervidae, Camelidae

 

E

Chiroptera

Infestacija z Echinococcus multilocularis

C + D + E

Canidae

 

Okužba z virusom modrikastega jezika (serotipi 1–24)

C + D + E

Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae

Culicoides spp.

Okužba z virusom epizootske hemoragične bolezni

D + E

Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae

Culicoides spp.

Vranični prisad

D + E

Perissodactyla, Artiodactyla, Proboscidea

 

►C1  Surra (Trypanosoma evansi) ◄

D + E

Equidae, Artiodactyla

Tabanidae

Ebolavirusna bolezen

D + E

Primati razen človeka (opice)

 

Paratuberkuloza

E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp., Camelidae, Cervidae

 

Japonski encefalitis

E

Equidae

Culicidae

Mrzlica Zahodnega Nila

E

Equidae, Aves

Culicidae

Mrzlica Q

E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp.

 

Okužba z virusom vozličastega dermatitisa

A + D + E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

Haematophagous arthropods

Okužba z Mycoplasma mycoides, podvrsto miocidi SC (pljučna kuga govedi)

A + D + E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Syncerus cafer

 

Infekciozni bovini rinotraheitis/infekciozni pustularni vulvovaginitis

C + D + E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

 

D + E

Camelidae, Cervidae

Goveja virusna diareja

C + D + E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

 

Goveja genitalna kampilobakterioza

D + E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

 

Trihomonoza

D + E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

 

Enzootska goveja levkoza

C + D + E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

 

Ovčje in kozje koze

A + D + E

Ovis ssp., Capra ssp.

 

Okužba z virusom kuge drobnice

A + D + E

Ovis ssp., Capra ssp., Camelidae, Cervidae

 

Nalezljiva plevropnevmonija koz

A + D + E

Ovis ssp., Capra ssp., Gazella ssp.

 

Ovčji epididimitis (Brucella ovis)

D + E

Ovis ssp., Capra ssp.

 

Afriška bolezen konj

A + D + E

Equidae

Culicoides spp.

Okužba z Burkholderia mallei (smrkavost)

A + D + E

Equidae, Capra ssp., Camelidae

 

Okužba z virusom arteriitisa enoprstih kopitarjev

D + E

Equidae

 

Infekciozna anemija enoprstih kopitarjev

D + E

Equidae

Tabanidae

Durina

D + E

Equidae

 

Venezuelski encefalomielitis enoprstih kopitarjev

D + E

Equidae

Culicidae

Nalezljivi metritis kobil

D + E

Equidae

 

(Vzhodni in zahodni) encefalitis enoprstih kopitarjev

E

Equidae

Culicidae

Klasična prašičja kuga

A + D + E

Suidae, Tayassuidae

 

Afriška prašičja kuga

A + D + E

Suidae

Ornithodoros

Okužba z virusom bolezni Aujeszkega

C + D + E

Suidae

 

Okužba z virusom prašičjega reprodukcijskega in respiratornega sindroma

D + E

Suidae

 

Visokopatogena aviarna influenca

A + D + E

Aves

 

Okužba z virusom atipične kokošje kuge

A + D + E

Aves

 

Aviarna mikoplazmoza (Mycoplasma gallisepticum in M. meleagridis).

D + E

Gallus gallus, Meleagris gallopavo

 

Okužba s Salmonella Pullorum, S. Gallinarum in S. arizonae

D + E

Gallus gallus, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.

 

Okužba z virusi nizkopatogene aviarne influence

D + E

Aves

 

Aviarna klamidioza

D + E

Psittaciformes

 

Infestacija z Varroa spp. (varooza)

C + D + E

Apis

 

Okužba z Aethina tumida (malim panjskim hroščem)

D + E

Apis, Bombus ssp.

 

Huda gniloba čebelje zalege

D + E

Apis

 

Infestacija čebel s Tropilaelaps spp.

D + E

Apis

 

Okužba z Batrachochytrium salamandrivorans

D + E

Caudata

 

Epizootska hematopoetska nekroza

A + D + E

šarenka (Oncorhynchus mykiss), navadni ostriž (Perca fluviatilis)

sivi tolstolobik (Aristichthys nobilis), zlati koreselj / akvarijska zlata ribica (Carassius auratus), navadni koreselj (Carassius carassius), navadni krap in koi krap (Cyprinus carpio), srebrni tolstolobik (Hypophthalmichthys molitrix), klen (Leuciscus spp.), rdečeoka (Rutilus rutilus), rdečeperka (Scardinius erythrophthalmus), linj (Tinca tinca)

Virusna hemoragična septikemija

C + D + E

atlantski sled (Clupea spp.), ozimica (Coregonus ssp.), ščuka (Esox lucius), vahnja (Melanogrammus aeglefinus), pacifiška trska (Gadus macrocephalus), trska (Gadus morhua), losos (Oncorhynchus spp.), šarenka (Oncorhynchus mykiss), kunja tipalčarica (Onos mustelus), morska postrv (Salmo trutta), romb (Scophthalmus maximus), papalina (Sprattus sprattus), lipan (Thymallus thymallus), olivna velikozoba plošča (Paralichthys olivaceus), soška postrv (Salmo marmoratus), jezerska postrv (Salvelinus namaycush), ustnača (Labridae spp.), bradavičarica (Cyclopteridae spp.)

beluga (Huso huso), ruski jeseter (Acipenser gueldenstaedtii), kečiga (Acipenser ruthenus), pastruga (Acipenser stellatus), atlantski jeseter (Acipenser sturio), sibirski jeseter (Acipenser baerii), sivi tolstolobik (Aristichthys nobilis), zlati koreselj / akvarijska zlata ribica (Carassius auratus), navadni koreselj (Carassius carassius), navadni krap in koi krap (Cyprinus carpio), srebrni tolstolobik (Hypophthalmichthys molitrix), klen (Leuciscus spp.), rdečeoka (Rutilus rutilus), rdečeperka (Scardinius erythrophthalmus), linj (Tinca tinca) severnoafriški čopovec (Clarias gariepinus), ščuka (Esox lucius), somiči (Ictalurus spp.), črni somič (Ameiurus melas), kanalski somič (Ictalurus punctatus), vitki som (Pangasius pangasius), smuč (Sander lucioperca), som (Silurus glanis), brancin (Dicentrarchus labrax), črtasti brancin (Morone chrysops x Morone saxatilis), glavati cipelj (Mugil cephalus), rdeča grba (Sciaenops ocellatus), grba (Argyrosomus regius), korbel (Umbrina cirrosa), tun (Thunnus spp.), modroplavuti tun (Thunnus thynnus), bela kirnja (Epinephelus aeneus), kirnja (Epinephelus marginatus), senegalski list (Solea senegalensis), morski list (Solea solea), ribon (Pagellus erythrinus), zobatec (Dentex dentex), orada (Sparus aurata), šerg (Diplodus sargus), okati ribon (Pagellus bogaraveo), japonski pagar (Pagrus major), pic (Diplodus puntazzo), fratrc (Diplodus vulgaris), pagar (Pagrus pagrus), zlata tilapija (Oreochromis), potočna postrv (Salvelinus fontinalis), jezerska zlatovčica (Salvelinus alpinus)

Infekciozna hematopoetska nekroza

C + D + E

keta losos (Oncorhynchus keta), kisuč, srebrni losos (Oncorhynchus kisutch), japonski losos (Oncorhynchus masou), šarenka (Oncorhynchus mykiss), pacifiški losos (Oncorhynchus nerka), amago (Oncorhynchus rhodurus), činuški losos (Oncorhynchus tshawytscha), atlantski losos (Salmo salar), jezerska postrv (Salvelinus namaycush), soška postrv (Salmo marmoratus), potočna postrv (Salvelinus fontinalis), jezerska zlatovčica (Salvelinus alpinus), japonska zlatovčica (Salvelinus leucomaenis)

beluga (Huso huso), ruski jeseter (Acipenser gueldenstaedtii), kečiga (Acipenser ruthenus), pastruga (Acipenser stellatus), atlantski jeseter (Acipenser sturio), sibirski jeseter (Acipenser baerii), sivi tolstolobik (Aristichthys nobilis), zlati koreselj / akvarijska zlata ribica (Carassius auratus), navadni koreselj (Carassius carassius), navadni krap in koi krap (Cyprinus carpio), srebrni tolstolobik (Hypophthalmichthys molitrix), klen (Leuciscus spp.), rdečeoka (Rutilus rutilus), rdečeperka (Scardinius erythrophthalmus), linj (Tinca tinca), severnoafriški čopovec (Clarias gariepinus), somič (Ictalurus spp.), črni somič (Ameiurus melas), kanalski somič (Ictalurus punctatus), vitki som (Pangasius pangasius), smuč (Sander lucioperca), som (Silurus glanis), navadni jezik (Hippoglossus hippoglossus), iverka (Platichthys flesus), trska (Gadus morhua), vahnja (Melanogrammus aeglefinus), potočni rak, jelševec (Astacus astacus), signalni rak (Pacifastacus leniusculus), luizjanski rak (Procambarus clarkii)

Okužba z virusom infekciozne anemije lososov z delecijo zelo polimorfne regije

C + D + E

šarenka (Oncorhynchus mykiss), atlantski losos (Salmo salar), morska postrv (Salmo trutta)

 

bolezen koi herpes virusa

E

navadni krap in koi krap (Cyprinus carpio)

zlati koreselj / akvarijska zlata ribica (Carassius auratus), beli amur (Ctenopharyngodon idella)

Okužba z Microcytos mackini

A + D + E

japonska koritasta ostriga (Crassostrea gigas), ameriška koritasta ostriga (Crassostrea virginica), mehiška ostriga (Ostrea conchaphila), ostriga (Ostrea edulis)

 

Okužba s Perkinsus marinus

A + D + E

japonska koritasta ostriga (Crassostrea gigas), ameriška koritasta ostriga (Crassostrea virginica)

jastog (Homarus gammarus), morski raki košarji (Brachyura spp.), avstralski potočni rak jabi (Cherax destructor), Rosenbergova velika rečna kozica (Macrobrachium rosenbergii), rarogi (Palinurus spp.), žametna plavajoča rakovica (Portunus puber), žagasta plavajoča rakovica (Scylla serrata), indijska bela kozica (Penaeus indicus), japonska kozica (Penaeus japonicus), tigrasta kozica (Penaeus kerathurus), modra kozica (Penaeus stylirostris), belonoga kozica (Penaeus vannamei)

Okužba z Bonamia exitiosa

C + D + E

južnoavstralska ostriga (Ostrea angasi), čilska ostriga (Ostrea chilensis), ostriga (Ostrea edulis)

portugalska koritasta ostriga (Crassostrea angulata), japonska koritasta ostriga (Crassostrea gigas), ameriška koritasta ostriga (Crassostrea virginica)

Okužba z Bonamia ostreae

C + D + E

južnoavstralska ostriga (Ostrea angasi), čilska ostriga (Ostrea chilensis), mehiška ostriga (Ostrea conchaphila), azijska ostriga (Ostrea denselammellosa), ostriga (Ostrea edulis), argentinska ostriga (Ostrea puelchana)

užitna srčanka (Cerastoderma edule), gladki donaks (Donax trunculus), peščena zijavka (Mya arenaria), trda ladinka (Mercenaria mercenaria), azijska trda venerica (Meretrix lusoria), brazdasta ladinka (Ruditapes decussatus), japonska ladinka (Ruditapes philippinarum), zlata venerica (Venerupis aurea), rebrasta ladinka (Venerupis pullastra), bradavičasta ladinka (Venus verrucosa), grebenasta pokrovača (Pecten maximus)

Okužba z Marteilia refringens

C + D + E

južnoavstralska ostriga (Ostrea angasi), čilska ostriga (Ostrea chilensis), ostriga (Ostrea edulis), argentinska ostriga (Ostrea puelchana)

užitna srčanka (Cerastoderma edule), gladki donaks (Donax trunculus), peščena zijavka (Mya arenaria), trda ladinka (Mercenaria mercenaria), azijska trda venerica (Meretrix lusoria), brazdasta ladinka (Ruditapes decussatus), japonska ladinka (Ruditapes philippinarum), zlata venerica (Venerupis aurea), rebrasta ladinka (Venerupis pullastra), bradavičasta ladinka (Venus verrucosa)

Okužba z virusom sindroma Taura

A + D + E

severna bela kozica (Penaeus setiferus), modra kozica (Penaeus stylirostris), belonoga kozica (Penaeus vannamei)

vrste školjk rodu Atrina (Atrina spp.), valovita blatarka (Buccinum undatum), portugalska koritasta ostriga (Crassostrea angulata), užitna srčanka (Cerastoderma edule), japonska koritasta ostriga (Crassostrea gigas), ameriška koritasta ostriga (Crassostrea virginica), gladki donaks (Donax trunculus), japonsko morsko uho (Haliotis discus hannai), morsko uho (Haliotis tuberculata), šilasta breženka (Littorina littorea), trda ladinka (Mercenaria mercenaria), azijska trda venerica (Meretrix lusoria), peščena zijavka (Mya arenaria), užitna klapavica (Mytilus edulis), klapavica (Mytilus galloprovincialis), hobotnica (Octopus vulgaris), ostriga (Ostrea edulis), grebenasta pokrovača (Pecten maximus), brazdasta ladinka (Ruditapes decussatus), japonska ladinka (Ruditapes philippinarum), sipe (Sepia officinalis), stromboidni polži (Strombus spp.), zlata venerica (Venerupis aurea), rebrasta ladinka (Venerupis pullastra), bradavičasta ladinka (Venus verrucosa), jastog (Homarus gammarus), morski raki košarji (Brachyura spp.), avstralski potočni rak jabi (Cherax destructor), Rosenbergova velika rečna kozica (Macrobrachium rosenbergii), rarogi (Palinurus spp), žametna plavajoča rakovica (Portunus puber), žagasta plavajoča rakovica (Scylla serrata), indijska bela kozica (Penaeus indicus), japonska kozica (Penaeus japonicus), tigrasta kozica (Penaeus kerathurus)

Okužba z virusom rumene glave

A + D + E

severna rjava kozica (Penaeus aztecus), severna rožnata kozica (Penaeus duorarum), japonska kozica (Penaeus japonicus), orjaška tigrasta kozica (Panaeus monodon), severna bela kozica (Penaeus setiferus), modra kozica (Penaeus stylirostris), belonoga kozica (Penaeus vannamei)

vrste školjk rodu Atrina (Atrina spp.), valovita blatarka (Buccinum undatum), portugalska koritasta ostriga (Crassostrea angulata), užitna srčanka (Cerastoderma edule), japonska koritasta ostriga (Crassostrea gigas), ameriška koritasta ostriga (Crassostrea virginica), gladki donaks (Donax trunculus), japonsko morsko uho (Haliotis discus hannai), morsko uho (Haliotis tuberculata), šilasta breženka (Littorina littorea), trda ladinka (Mercenaria mercenaria), azijska trda venerica (Meretrix lusoria), peščena zijavka (Mya arenaria), užitna klapavica (Mytilus edulis), klapavica (Mytilus galloprovincialis), hobotnica (Octopus vulgaris), ostriga (Ostrea edulis), grebenasta pokrovača (Pecten maximus), brazdasta ladinka (Ruditapes decussatus), japonska ladinka (Ruditapes philippinarum), sipe (Sepia officinalis), stromboidni polži (Strombus spp.), zlata venerica (Venerupis aurea), rebrasta ladinka (Venerupis pullastra), bradavičasta ladinka (Venus verrucosa)

Okužba z virusom bolezni belih pik

C + D + E

vsi raki deseteronožci (red Decapoda)

vrste školjk rodu Atrina (Atrina spp.), valovita blatarka (Buccinum undatum), portugalska koritasta ostriga (Crassostrea angulata), užitna srčanka (Cerastoderma edule), japonska koritasta ostriga (Crassostrea gigas), ameriška koritasta ostriga (Crassostrea virginica), gladki donaks (Donax trunculus), japonsko morsko uho (Haliotis discus hannai), morsko uho (Haliotis tuberculata), šilasta breženka (Littorina littorea), trda ladinka (Mercenaria mercenaria), azijska trda venerica (Meretrix lusoria), peščena zijavka (Mya arenaria), užitna klapavica (Mytilus edulis), klapavica (Mytilus galloprovincialis), hobotnica (Octopus vulgaris), ostriga (Ostrea edulis), grebenasta pokrovača (Pecten maximus), brazdasta ladinka (Ruditapes decussatus), japonska ladinka (Ruditapes philippinarum), sipe (Sepia officinalis), stromboidni polži (Strombus spp.), zlata venerica (Venerupis aurea), rebrasta ladinka (Venerupis pullastra), bradavičasta ladinka (Venus verrucosa)