02017D2078 — SL — 19.08.2019 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/2078

z dne 10. novembra 2017

o odobritvi razširitve uporabe beta-glukanov iz kvasovk kot nove živilske sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 7391)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(UL L 295 14.11.2017, str. 77)

spremenjen z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1272 z dne 29. julija 2019

  L 201

3

30.7.2019
▼B

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/2078

z dne 10. novembra 2017

o odobritvi razširitve uporabe beta-glukanov iz kvasovk kot nove živilske sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 7391)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)Člen 1

Brez poseganja v določbe Direktive 2002/46/ES, Uredbe (ES) št. 1925/2006 in Uredbe (EU) št. 609/2013 se beta-glukani iz kvasovk (Saccharomyces cerevisiae), kakor so določeni v Prilogi I k temu Sklepu, lahko dajejo na trg Unije kot nova živilska sestavina za opredeljene uporabe in v največjih količinah, ki so določene v Prilogi II k temu sklepu.

Člen 2

Oznaka beta-glukanov iz kvasovk (Saccharomyces cerevisiae), odobrenih s tem sklepom, na živilih je „beta-glukani iz kvasovk (Saccharomyces cerevisiae)“.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na Leiber GmbH, Hafenstraße 24, 49565 Bramsche, Nemčija.
PRILOGA I

SPECIFIKACIJE BETA-GLUKANOV IZ KVASOVK (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)

Opis

Beta-glukani so kompleksni polisaharidi z visoko molekulsko maso (100–200 kDa), ki so prisotni v celični steni številnih kvasovk in žitaric. Kemijsko ime „beta-glukanov iz kvasovk“ je (1-3), (1-6)-β-D-glukani.

Beta-glukane sestavlja skelet glukoznih enot z β-1,3-vezmi, ki so razvejane z β-1,6-vezmi, na katerega so z β-1,4-vezmi vezani hitin in monobeljakovine.

To novo živilo je visoko prečiščen (1,3)-(1,6)-β-D-glukan, izoliran iz kvasovk Saccharomyces cerevisiae, netopen v vodi, a razpršljiv v številnih tekočih matricah.

Specifikacije beta-glukanov iz kvasovk (Saccharomyces cerevisiae)Kazalnik

Vrednosti specifikacij

Topnost

Netopen v vodi, a razpršljiv v številnih tekočih matricah

Kemijski podatki

(1,3)-(1,6)-β-D-glukan

> 80 %

Pepel

< 2 %

Vlaga

< 6 %

Beljakovine

< 4 %

Skupne maščobe

< 3 %

Mikrobiološki podatki

Skupno število mikroorganizmov

< 1 000  CFU/g

Enterobakterije

< 100 CFU/g

Skupni koliformi

< 10 CFU/g

Kvas

< 25 CFU/g

Plesni

< 25 CFU/g

Salmonella ssp.

v 25 g je ni

Escherichia coli

v 1 g je ni

Bacillus cereus

< 100 CFU/g

Staphylococcus aureus

v 1 g ga ni

Težke kovine

▼M1

Svinec

< 0,2 mg/kg

Arzen

< 0,2 mg/kg

Živo srebro

< 0,1 mg/kg

Kadmij

< 0,1 mg/kg

▼B
PRILOGA II

ODOBRENE UPORABE BETA-GLUKANOV IZ KVASOVK (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)Kategorija živil

Najvišja raven beta-glukanov iz kvasovk

Prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES, razen prehranskih dopolnil za dojenčke in majhne otroke

1,275 g/dan za otroke, starejše od 12 let, in splošno odraslo populacijo;

0,675 g/dan za otroke, mlajše od 12 let

Popolni prehranski nadomestki za nadzor nad telesno težo, kot so določeni v Uredbi (EU) št. 609/2013

1,275 g/dan

Živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013, razen živil za posebne zdravstvene namene, namenjenih dojenčkom in majhnim otrokom

1,275 g/dan

Pijače na osnovi sadnih in/ali zelenjavnih sokov, vključno s koncentrati in dehidriranimi sokovi

1,3 g/kg

Pijače s sadno aromo

0,8 g/kg

Pripravek za kakavove pijače v prahu

38,3 g/kg (prah)

Žitne ploščice

6 g/kg

Žitarice za zajtrk

15,3 g/kg

Polnozrnati in z vlakninami bogati instantni žitni kosmiči za zajtrk (topel obrok)

1,5 g/kg

Piškoti

2,2 g/kg

Krekerji

6,7 g/kg

Pijače na osnovi mleka

3,8 g/kg

Fermentirani mlečni proizvodi

3,8 g/kg

Mleku podobni proizvodi

3,8 g/kg

Druge pijače

0,8 g/kg (pripravljene za uživanje)

Mleko v prahu

25,5 g/kg

Juhe in mešanice za juhe

0,9 g/kg (pripravljene za uživanje)

1,8 g/kg (kondenzirane)

6,3 g/kg (prah)

Čokolada in konditorski izdelki

4 g/kg

Proteinske ploščice in proteinski praški

19,1 g/kg

Džem, marmelada in drugi sadni namazi

11,3 g/kg