02015D1500 — SL — 17.11.2016 — 005.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/1500

z dne 7. septembra 2015

o nekaterih zaščitnih ukrepih proti vozličastemu dermatitisu v Grčiji in razveljavitvi Izvedbenega sklepa (EU) 2015/1423

(notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 6221)

(Besedilo v grškem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 234, 8.9.2015, p.19)

razveljavljena z:

 

 

Uradni list

št.

stran

datum

 

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2008 z dne 15. novembra 2016

L 310

51

17.11.2016