02014O0015 — SL — 01.02.2022 — 006.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 4. aprila 2014

o denarni in finančni statistiki

(prenovitev)

(ECB/2014/15)

(2014/810/EU)

(UL L 340, 26.11.2014, p.1)

razveljavljena z:

 

 

Uradni list

št.

stran

datum

 

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2021/835 z dne 26. marca 2021

L 208

335

11.6.2021

 
Zadnje prečiščeno besedilo pred razveljavitvijo je na voljo na naslednji povezavi:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02014O0015-20191002