02013R0577 — SL — 01.11.2019 — 003.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 577/2013

z dne 28. junija 2013

o vzorcih identifikacijskih dokumentov za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev, o sestavi seznamov ozemelj in tretjih držav ter o zahtevah glede formata, oblike in jezika izjav, ki potrjujejo izpolnjevanje nekaterih pogojev iz Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 178 28.6.2013, str. 109)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1219/2014 z dne 13. novembra 2014

  L 329

23

14.11.2014

 M2

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/561 z dne 11. aprila 2016

  L 96

26

12.4.2016

►M3

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1293 z dne 29. julija 2019

  L 204

3

2.8.2019


popravljena z:

 C1

Popravek, UL L 215, 10.8.2016, str.  37 (2016/561)
▼B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 577/2013

z dne 28. junija 2013

o vzorcih identifikacijskih dokumentov za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev, o sestavi seznamov ozemelj in tretjih držav ter o zahtevah glede formata, oblike in jezika izjav, ki potrjujejo izpolnjevanje nekaterih pogojev iz Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)Člen 1

Zahteve glede formata, oblike in jezika izjav iz členov 7, 11 in 12 Uredbe (EU) št. 576/2013

1.  Izjave iz točke (a) člena 7(2) in člena 11(2) Uredbe (EU) št. 576/2013 se pripravijo v skladu s formatom in obliko iz dela 1 Priloge I k tej uredbi ter izpolnjujejo jezikovne zahteve iz dela 3 navedene priloge.

2.  Izjava iz točke (c) člena 12(1) Uredbe (EU) št. 576/2013 se pripravi v skladu s formatom in obliko iz dela 2 Priloge I k tej uredbi ter izpolnjuje jezikovne zahteve iz dela 3 navedene priloge.

Člen 2

Seznam ozemelj in tretjih držav iz člena 13 Uredbe (EU) št. 576/2013

1.  Seznam ozemelj in tretjih držav iz člena 13(1) Uredbe (EU) št. 576/2013 je določen v delu 1 Priloge II k tej uredbi.

2.  Seznam ozemelj in tretjih držav iz člena 13(2) Uredbe (EU) št. 576/2013 je določen v delu 2 Priloge II k tej uredbi.

Člen 3

Vzorci potnih listov za netrgovske premike psov, mačk ali belih dihurjev

1.  Potni list iz člena 21(1) Uredbe (EU) št. 576/2013 se pripravi v skladu z vzorcem iz dela 1 Priloge III k tej uredbi ter izpolnjuje dodatne zahteve iz dela 2 navedene priloge.

2.  Z odstopanjem od odstavka 1 se potni listi, izdani v skladu s točko (a) člena 27 Uredbe (EU) št. 576/2013 na enem od ozemelj ali v eni od tretjih držav s seznama v delu 1 Priloge II k tej uredbi, pripravijo v skladu z vzorcem iz dela 3 Priloge III k tej uredbi in izpolnjujejo dodatne zahteve iz dela 4 navedene priloge.

Člen 4

Veterinarsko spričevalo za netrgovske premike psov, mačk ali belih dihurjev v Unijo

Veterinarsko spričevalo iz člena 25(1) Uredbe (EU) št. 576/2013:

(a) se pripravi v skladu z vzorcem iz dela 1 Priloge IV k tej uredbi;

(b) je ustrezno izpolnjeno v skladu s pojasnjevalnimi opombami iz dela 2 navedene priloge;

(c) dopolnjuje pisna izjava iz člena 25(3) Uredbe (EU) št. 576/2013, ki se pripravi v skladu z vzorcem iz oddelka A dela 3 navedene priloge in izpolnjuje dodatne zahteve iz oddelka B dela 3 navedene priloge.

Člen 5

Razveljavitve

Odločbe 2003/803/ES, 2004/839/ES in 2005/91/ES se razveljavijo.

Člen 6

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 29. decembra 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

Zahteve glede formata, oblike in jezika izjav

iz točke (a) člena 7(2) in člena 11(2) ter točke (c) člena 12(1) Uredbe (EU) št. 576/2013

DEL 1

Format in oblika izjave iz točke (a) člena 7(2) in člena 11(2) Uredbe (EU) št. 576/2013

image

DEL 2

Format in oblika izjave iz točke (c) člena 12(1) Uredbe (EU) št. 576/2013

image

DEL 3

Zahteve glede jezika izjav iz točke (a) člena 7(2) in člena 11(2) ter točke (c) člena 12(1) Uredbe (EU) št. 576/2013

Izjava se sestavi v vsaj enem uradnem jeziku namembne/vstopne države članice in v angleščini.

▼M1
PRILOGA II

Seznam ozemelj in tretjih držav iz člena 13 Uredbe (EU) št. 576/2013

▼M3

DEL 1

Seznam ozemelj in tretjih držav iz člena 13(1) Uredbe (EU) št. 576/2013Oznaka ISO

Ozemlje ali tretja država

AD

Andora

CH

Švica

FO

Ferski otoki

GI

Gibraltar

GL

Grenlandija

IS

Islandija

LI

Lihtenštajn

MC

Monako

SM

San Marino

VA

Vatikanska mestna država

DEL 2

Seznam ozemelj in tretjih držav iz člena 13(2) Uredbe (EU) št. 576/2013Oznaka ISO

Ozemlje ali tretja država

Vključena ozemlja

AC

Otok Ascension

 

AE

Združeni arabski emirati

 

AG

Antigva in Barbuda

 

AR

Argentina

 

AU

Avstralija

 

AW

Aruba

 

BA

Bosna in Hercegovina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrajn

 

BM

Bermudi

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius in Saba (otoki BES)

 

BY

Belorusija

 

CA

Kanada

 

CL

Čile

 

CW

Curaçao

 

FJ

Fidži

 

FK

Falklandski otoki

 

HK

Hongkong

 

JM

Jamajka

 

JP

Japonska

 

KN

Saint Kitts in Nevis

 

KY

Kajmanski otoki

 

LC

Sveta Lucija

 

MS

Montserrat

 

MK

Severna Makedonija

 

MU

Mauritius

 

MX

Mehika

 

MY

Malezija

 

NC

Nova Kaledonija

 

NZ

Nova Zelandija

 

PF

Francoska Polinezija

 

PM

Saint Pierre in Miquelon

 

RU

Rusija

 

SG

Singapur

 

SH

Sveta Helena

 

SX

Sint Maarten

 

TT

Trinidad in Tobago

 

TW

Tajvan

 

US

Združene države Amerike

AS – Ameriška Samoa

GU – Guam

MP – Severni Marianski otoki

PR – Portoriko

VI–Deviški otoki Združenih držav Amerike

VC

Saint Vincent in Grenadine

 

VG

Britanski Deviški otoki

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis in Futuna

 

▼B
PRILOGA III

Vzorci potnih listov za netrgovske premike psov, mačk ali belih dihurjev

DEL 1

Vzorec potnega lista, izdanega v državi članici

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

DEL 2

Dodatne zahteve za potni list, izdan v državi članici

1. Format potnega lista:

mere potnega lista so 100 mm × 152 mm.

2. Platnica potnega lista:

(a) sprednja platnica:

(i) barva: modra (PANTONE® Reflex Blue) z rumenimi zvezdami (PANTONE® rumena) v zgornji četrtini v skladu s specifikacijo evropskega emblema ( 1 );

(ii) besede „Evropska unija“ in ime države članice izdajateljice so natiskane v istem tisku;

(iii) ISO oznaka države članice izdajateljice, ki ji sledi edinstvena črkovno-številčna oznaka (navedena kot „številka“ v vzorcu potnega lista iz dela 1), je natisnjena na dnu.

(b) notranjost sprednje platnice in notranjost zadnje platnice: barva: bela;

(c) zadnja platnica: barva: modra (PANTONE® Reflex Blue).

3. Zaporedje naslovov in številčenje strani potnega lista:

(a) zaporedje naslovov (z rimskimi številkami) je treba dosledno upoštevati;

(b) strani potnega lista so oštevilčene na dnu vsake strani v naslednji obliki: „x od n“, pri čemer je x trenutna stran, n pa je skupno število strani potnega lista;

(c) ISO oznaka države članice izdajateljice, ki ji sledi edinstvena črkovno-številčna oznaka, je natisnjena na vsaki strani potnega lista.

(d) število strani ter velikost in oblika polj v vzorcu potnega lista iz dela 1 so okvirni.

4. Jeziki:

celotno tiskano besedilo je v uradnem jeziku (uradnih jezikih) države članice izdajateljice in v angleščini.

5. Varnostni elementi:

(a) po vnosu zahtevanih podatkov v oddelek III potnega lista se stran zapečati s prozorno samolepilno folijo;

(b) kadar so podatki na eni strani potnega lista v obliki nalepke, se s prozorno samolepilno folijo navedena nalepka zapečati, kadar se le-ta ob odstranitvi ne uniči.

DEL 3

Vzorec potnega lista, izdanega na enem od ozemelj ali v eni od tretjih držav s seznama v delu 1 Priloge II k tej uredbi

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

DEL 4

Dodatne zahteve za potni list, izdan na enem od ozemelj ali v eni od tretjih držav s seznama v delu 1 Priloge II k tej uredbi

1. Format potnega lista:

mere potnega lista so 100 mm × 152 mm.

2. Platnica potnega lista:

(a) sprednja platnica:

(i) barva: PANTONE® enobarvna z nacionalnim simbolom države v zgornji četrtini;

(ii) ISO oznaka ozemlja ali tretje države izdajateljice, ki ji sledi edinstvena črkovno-številčna oznaka (navedena kot „številka“ v vzorcu potnega lista iz dela 3), je natisnjena na dnu.

(b) notranjost sprednje platnice in notranjost zadnje platnice: barva: bela;

(c) zadnja platnica: barva: PANTONE® enobarvna.

3. Zaporedje naslovov in številčenje strani potnega lista:

(a) zaporedje naslovov (z rimskimi številkami) je treba dosledno upoštevati;

(b) strani potnega lista so oštevilčene na dnu vsake strani v naslednji obliki: „x od n“, pri čemer je x trenutna stran, n pa je skupno število strani potnega lista;

(c) ISO oznaka ozemlja ali tretje države izdajateljice, ki ji sledi edinstvena črkovno-številčna oznaka, je natisnjena na vsaki strani potnega lista.

(d) število strani ter velikost in oblika polj v vzorcu potnega lista iz dela 3 so okvirni.

4. Jeziki

celotno tiskano besedilo je v uradnem jeziku (uradnih jezikih) ozemlja ali tretje države izdajateljice in v angleščini.

5. Varnostni elementi:

(a) po vnosu zahtevanih podatkov v oddelek III potnega lista se stran zapečati s prozorno samolepilno folijo;

(b) kadar so podatki na eni strani potnega lista v obliki nalepke, se s prozorno samolepilno folijo navedena nalepka zapečati, kadar se le-ta ob odstranitvi ne uniči.
PRILOGA IV

▼M3

DEL 1

Vzorec veterinarskega spričevala za netrgovske premike psov, mačk ali belih dihurjev v državo članico z ozemlja ali iz tretje države v skladu s členom 5(1) in (2) Uredbe (EU) št. 576/2013

image

image

image

image

image

image

image

▼B

DEL 2

Pojasnjevalne opombe za izpolnjevanje veterinarskih spričeval

(a) Kadar je v spričevalu navedeno, da se nekatere navedbe uporabljajo, kot je to primerno, se neustrezne navedbe lahko prečrtajo, kar parafira in ožigosa uradni veterinar, ali pa se popolnoma črtajo iz spričevala.

(b) Izvirnik vsakega spričevala vsebuje en sam list papirja, pri daljšem besedilu pa so vse potrebne strani povezane v nedeljivo celoto.

(c) Spričevalo se sestavi v vsaj enem uradnem jeziku države članice izdajateljice in v angleščini. Izpolni se z velikimi tiskanimi črkami v vsaj enem uradnem jeziku države članice vstopa ali v angleščini.

(d) Če so spričevalu priloženi dodatni listi papirja ali podporna dokumentacija, se šteje, da so navedeni listi ali podporna dokumentacija sestavni del izvirnika spričevala, če jih na vsaki strani podpiše in ožigosa uradni veterinar.

(e) Kadar spričevalo, vključno z dodatnimi listi iz točke (d), vsebuje več kot eno stran, se vsaka stran na dnu strani oštevilči (številka strani od skupnega števila strani), na vrhu vsake strani pa se navede referenčna številka spričevala, ki jo določi pristojni organ.

(f) Izvirnik spričevala izda uradni veterinar na ozemlju ali v tretji državi odpreme ali pooblaščeni veterinar, kar nato potrdi pristojni organ na ozemlju ali v tretji državi odpreme. Pristojni organ ozemlja ali tretje države odpreme zagotovi, da se upoštevajo pravila in načela certificiranja, enakovredna tistim iz Direktive 96/93/ES.

Barva podpisa je v drugi barvi kot tisk. Ta zahteva velja tudi za žige, razen reliefnih in vodnih žigov.

(g) Referenčno številko spričevala iz rubrik I.2 in II.a. izda pristojni organ na ozemlju ali v tretji državi odpreme.

DEL 3

Pisna izjava iz člena 25(3) Uredbe (EU) št. 576/2013

Oddelek A

Vzorec izjave

image

Oddelek B

Dodatne zahteve za izjavo

Izjava se sestavi v vsaj enem uradnem jeziku države članice vstopa in v angleščini ter je napisana z velikimi tiskanimi črkami.( 1 ) Grafični vodnik po evropskem emblemu: http://publications.europa.eu/code/sl/sl-5000100.htm.