2008L0060 — SL — 01.12.2012 — 002.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

DIREKTIVA KOMISIJE 2008/60/ES

z dne 17. junija 2008

o določitvi posebnih meril čistosti sladil za uporabo v živilih

(Besedilo velja za EGP)

(Kodificirana različica)

(UL L 158, 18.6.2008, p.17)

razveljavljena z:

 

 

Uradni list

št.

stran

datum

 

Uredba Komisije (EU) št. 231/2012 z dne 9. marca 2012

L 83

1

22.3.2012