2003D0634 — SL — 22.08.2007 — 007.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

ODLOČBA KOMISIJE

z dne 28. avgusta 2003

o odobritvi programov za pridobitev statusa odobrenih območij in odobrenih ribogojnic prostih virusne hemoragične septikemije (VHS) in infekciozne hematopoetske nekroze (IHN) rib znotraj neodobrenih območij

(notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 3101)

(Besedilo velja za EGP)

(2003/634/ES)

(UL L 220, 3.9.2003, p.8)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

 M1

ODLOČBA KOMISIJE z dne 15. decembra 2003

  L 340

69

24.12.2003

 M2

ODLOČBA KOMISIJE z dne 5. aprila 2004

  L 104

129

8.4.2004

 M3

ODLOČBA KOMISIJE z dne 28. januarja 2005

  L 27

55

29.1.2005

 M4

ODLOČBA KOMISIJE z dne 30. maja 2005

  L 141

29

4.6.2005

 M5

ODLOČBA KOMISIJE z dne 3. novembra 2005

  L 291

33

5.11.2005

 M6

ODLOČBA KOMISIJE z dne 6. oktobra 2006

  L 282

44

13.10.2006

►M7

ODLOČBA KOMISIJE z dne 20. avgusta 2007

  L 217

36

22.8.2007
▼B

ODLOČBA KOMISIJE

z dne 28. avgusta 2003

o odobritvi programov za pridobitev statusa odobrenih območij in odobrenih ribogojnic prostih virusne hemoragične septikemije (VHS) in infekciozne hematopoetske nekroze (IHN) rib znotraj neodobrenih območij

(notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 3101)

(Besedilo velja za EGP)

(2003/634/ES)KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/67/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih zdravstvenega varstva živali za dajanje živali in proizvodov iz ribogojstva na trg ( 1 ), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 98/45/EGS ( 2 ), in zlasti člena 10(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skladno z Direktivo 91/67/EGS lahko država članica predloži Komisiji program, ki ji naknadno omogoča, da spodbuja postopke za območje ali ribogojnico znotraj neodobrenega območja, da pridobi status odobrenega območja ali odobrene ribogojnice proste ene ali več bolezni rib, virusne hemoragične septikemije (VHS) in infekciozne hematopoetske nekroze (IHN), znotraj neodobrenega območja.

(2)

Nekatere države članice so predložile takšne programe, ki so bili odobreni z Odločbo Komisije 2002/304/EC ( 3 ), kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2003/376/ES ( 4 ).

(3)

Z dopisi z dne 12. marca 2003 in 12. junija 2003 so centralne veterinarske oblasti Finske prosile za spremembo programa iz Priloge I(6B) k Odločbi 2002/304/ES. Da bi ohranili občutljivo vrsto baltskega lososa (Salmo salar), morske postrvi (Salmo trutta m trutta) in modre ozimice (Coregonus lavaretus lavaretus), je treba obnavaljati stalež v rekah Kymijoki in Summanjoki. Finska je predložila spremembe svojega programa, ki predvidevajo prenos svežih iker živih rib iz omejitvenega območja Pyhtää pod pogojem, da se sprejmejo ustrezni ukrepi, ki zagotavljajo, da so ikre proste VHS in IHN. Razmejitev območja, kakor je bila določena v Prilogi I k Odločbi 2002/304/ES, se ne spremeni.

(4)

Z dopisom z dne 4. marca 2003 so veterinarske oblasti Italije predlagale spremembo programa iz točke 5.1 Priloge I k Odločbi 2002/304/ES. Da bi zvišali raven zaščite v zvezi z vnosom rib v območje, ki je zajeto v programu, morajo žive postrvi in druge ribe, ki so namenjene za restavracije za neposredno porabo, kakor tudi šarenke, namenjene za naselitev v nekatera umetna jezera ali vode z ribjim življem, izvirati iz ribogojnic ali območij, ki so priznana kot prosta VHS in IHN. Razmejitev območja, kakor je bila določena v Prilogi I k Odločbi 2002/304/ES, se ne spremeni.

(5)

Predložene spremembe ustrezajo členu 10 Direktive 91/67/ESC in jih je zato treba odobriti.

(6)

Odločba 2002/304/ES je bila zato večkrat spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba zato odločbo preklicati in nadomestiti s to odločbo.

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo ljudi in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:Člen 1

1.  Programi iz Priloge I, predloženi v okviru člena 10(1) Direktive 91/67/EGS za namen pridobitve statusa odobrenega območja prostega ene ali več bolezni rib, virusne hemoragične septikemije (VHS) in infekciozne hematopoetske nekroze (IHN) se s tem odobrijo.

2.  Programi iz Priloge II, predloženi v okviru člena 10(1) Direktive 91/67/EGS za namen pridobitve statusa odobrene ribogojnice proste ene ali več bolezni rib, VHS in IHN znotraj neodobrenega območja, se s tem odobrijo.

Člen 2

Zadevne države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev z odobrenimi programi.

Člen 3

Odločba 2002/304/ES se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno direktivo veljajo kot sklicevanja na to direktivo.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

▼M7
PRILOGA I

PROGRAMI, PREDLOŽENI ZA PRIDOBITEV STATUSA ODOBRENEGA OBMOČJA, PROSTEGA ENE ALI VEČ BOLEZNI RIB VHS IN IHN

1.   DANSKA

PROGRAM, KI GA JE PREDLOŽILA DANSKA 22. MAJA 1995 ZA NASLEDNJA OBMOČJA:

 porečje FISKEBÆK Å

 vsi DELI JUTLANDIJE južno in zahodno od porečij Storåen, Karup å, Gudenåen in Grejs å

 območje vseh DANSKIH OTOKOV

2.   NEMČIJA

PROGRAM, KI GA JE PREDLOŽILA NEMČIJA 25. FEBRUARJA 1999 ZA NASLEDNJA OBMOČJA:

 območje v porečju OBERN NAGOLD

3.   ITALIJA

3.1 PROGRAM, KI GA JE ITALIJA 6. OKTOBRA 2001 PREDLOŽILA ZA AVTONOMNO POKRAJINO BOLZANO, KAKOR JE BIL SPREMENJEN Z DOPISOM Z DNE 27. MARCA 2003, ZA NASLEDNJA OBMOČJA:

Območje pokrajine Bolzano

 Vsa porečja v pokrajini Bolzano.

 Zgornji del območja VAL DELL'ADIGE – tj. porečje reke Adiže od njenih izvirov v pokrajini Bolzano do meje s pokrajino Trento

 

(Preostali, spodnji del območja VAL DELL’ADIGE spada pod odobreni program avtonomne pokrajine Trento. Zgornji in spodnji del tega območja se štejeta za eno epidemiološko enoto.)

3.2 PROGRAM, KI GA JE ITALIJA 23. DECEMBRA 1996 IN 14. JULIJA 1997 PREDLOŽILA ZA AVTONOMNO POKRAJINO TRENTO ZA NASLEDNJA OBMOČJA:

Območje Val dell'Adige – spodnji del

 Porečje reke Adiže in njenih izvirov na ozemlju avtonomne pokrajine Trento od meje s pokrajino Bolzano do jezu Ala (hidroelektrarna).

 

(Zgornji del območja VAL DELL'ADIGE spada pod odobreni program pokrajine Bolzano. Zgornji in spodnji del tega območja se štejeta za eno epidemiološko enoto.)

Območje Torrente Arnò

 Povodje od izvira potoka Arnò do pregrad v spodnjem toku, preden se potok Arnò izlije v reko Sarca.

Območje Varone

 Povodje od izvira potoka Magnone do slapu.

Območje Alto e Basso Chiese

 Porečje reke Chiese od njenega izvira do jezu Condino, razen povodij potokov Adanà in Palvico.

Območje Torrente Palvico

 Povodje potoka Palvico do pregrade, zgrajene iz betona in kamnov.

3.3 PROGRAM, KI GA JE ITALIJA 21. FEBRUARJA 2001 PREDLOŽILA ZA DEŽELO BENEČIJO ZA NASLEDNJA OBMOČJA:

Območje Torrente Astico

 Porečje reke Astico od njenih izvirov (v avtonomni pokrajini Trento in v pokrajini Vicenza, dežela Benečija) do jezu blizu mostu Pedescala v pokrajini Vicenza.

 Spodnji tok reke Astico v smeri toka med jezom blizu mostu Pedescala in jezom Pria Maglio se šteje za varovalni pas.

3.4 PROGRAM, KI GA JE ITALIJA 20. FEBRUARJA 2000 PREDLOŽILA ZA DEŽELO UMBRIJO ZA NASLEDNJA OBMOČJA:

Območje Fosso de Monterivoso

 Porečje reke Monterivoso od njenih izvirov do jezov pri kraju Ferentillo.

3.5 PROGRAM, KI GA JE ITALIJA 23. SEPTEMBRA 2004 PREDLOŽILA ZA DEŽELO TOSKANO ZA NASLEDNJA OBMOČJA:

Območje Valle di Tosi

 Porečje reke Vicano di S. Ellero od njenih izvirov do jezu pri Il Greto v bližini vasi Raggioli.

3.6 PROGRAM, KI GA JE ITALIJA 22. NOVEMBRA 2005 PREDLOŽILA ZA DEŽELO TOSKANO ZA NASLEDNJA OBMOČJA:

Bacino del Torrente Taverone

 Porečje reke Taverone od njenih izvirov do jezu nizvodno od ribogojnice Il Giardino.

3.7 PROGRAM, KI GA JE ITALIJA 2. FEBRUARJA 2006 PREDLOŽILA ZA DEŽELO PIEMONT ZA NASLEDNJA OBMOČJA:

Območje Valle Sessera

 Porečje reke Sessere od izvirov do jezu „Ponte Granero“ v občini Coggiola.

3.8 PROGRAM, KI GA JE ITALIJA 21. FEBRUARJA 2006 PREDLOŽILA ZA DEŽELO LOMBARDIJO ZA NASLEDNJA OBMOČJA:

Območje Valle del Torrente Bondo

 Porečje reke Bondo od izvirov do jezu Vesio.

3.9 PROGRAM, KI GA JE ITALIJA 22. MAJA 2006 PREDLOŽILA ZA DEŽELO LOMBARDIJO ZA NASLEDNJA OBMOČJA:

Območje Fosso Melga – Bagolino

 Porečje reke Fosso Melga od izvirov do jezu, kjer se reka Fosso Melga izliva v reko Caffaro.

4.   FINSKA

4.1 PROGRAM PROTI VHS, VKLJUČNO S POSEBNIMI UKREPI ZA IZKORENINJENJE, KI GA JE FINSKA PREDLOŽILA Z DOPISI Z DNE 27. MARCA IN 4. JUNIJA 2002, 12. MARCA, 12. JUNIJA IN 20. OKTOBRA 2003 ZA NASLEDNJA OBMOČJA:

 Provinco Åland.

 Zaprto območje v občini Pyhtää.

 Zaprto območje, ki zajema občine Uusikaupunki, Pyhäranta in Rauma.

5.   ZDRUŽENO KRALJESTVO

5.1 PROGRAM PROTI VHS, KI GA JE ZDRUŽENO KRALJESTVO PREDLOŽILO 28. MARCA 2007 ZA NASLEDNJA OBMOČJA:

 Reko Ouse od njenih izvirov do običajne meje plimovanja pri Naburn Lock in Weir.
PRILOGA II

PROGRAMI, PREDLOŽENI ZA PRIDOBITEV STATUSA ODOBRENE RIBOGOJNICE, PROSTE ENE ALI VEČ BOLEZNI RIB VHS IN IHN, ZNOTRAJ NEODOBRENEGA OBMOČJA

1.   ITALIJA

1.1 PROGRAM, KI GA JE ITALIJA 2. MAJA 2000 PREDLOŽILA ZA POKRAJINO VIDEM V DEŽELI FURLANIJI – JULIJSKI KRAJINI ZA NASLEDNJA OBMOČJA:

Ribogojnice v povodju reke Tagliamento:

 Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio.

1.2 PROGRAM, KI GA JE ITALIJA 11. JANUARJA 2007 PREDLOŽILA ZA DEŽELO KALABRIJO ZA NASLEDNJA OBMOČJA:

Ribogojnice v povodju reke Noce:

 Pietro Forestieri-Tortora (CS) Loc. S. Sago.( 1 ) UL L 46, 19.2.1991, str. 1.

( 2 ) UL L 189, 3.7.1998, str. 12.

( 3 ) UL L 104, 20.4.2002, str. 37.

( 4 ) UL L 130, 27.5.2003, str. 21.