1999D0468 — SL — 01.03.2011 — 002.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

SKLEP SVETA

z dne 28. junija 1999

o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastilTri izjave iz zapisnika Sveta, ki se nanašajo na ta sklep, so objavljene v UL C 203 z dne 17. junija, stran 1.

(1999/468/ES)

(UL L 184, 17.7.1999, p.23)

razveljavljena z:

 

 

Uradni list

št.

stran

datum

 

Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011

L 55

13

28.2.2011