1993R1848 — SL — 26.10.2007 — 005.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA KOMISIJE (EGS) št. 1848/93

z dne 9. julija 1993

o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2082/92 o certifikatih o posebnih lastnostih kmetijskih proizvodov in živil

(UL L 168, 10.7.1993, p.35)

razveljavljena z:

 

 

Uradni list

št.

stran

datum

 

Uredba Komisije (ES) št. 1216/2007 z dne 18. oktobra 2007

L 275

3

19.10.2007