1993R0339 — SL — 01.01.2010 — 005.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA SVETA 339/93 (EGS)

z dne 8. februarja 1993

o preverjanju skladnosti s pravili o varnosti proizvodov za izdelke, uvožene iz tretjih držav

(UL L 040, 17.2.1993, p.1)

razveljavljena z:

 

 

Uradni list

št.

stran

datum

 

Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008

L 218

30

13.8.2008