1993L0031 — SL — 01.01.2010 — 002.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

DIREKTIVA SVETA 93/31/EGS

z dne 14. junija 1993

o stojalih za dvokolesna motorna vozila

(UL L 188, 29.7.1993, p.19)

razveljavljena z:

 

 

Uradni list

št.

stran

datum

 

Direktiva 2009/78/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009

L 231

8

3.9.2009