1992R2082 — SL — 20.04.2006 — 004.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA SVETA (EGS) št. 2082/92

z dne 14. julija 1992

o certifikatih o posebnih lastnostih za kmetijske proizvode in živila

(UL L 208, 24.7.1992, p.9)

razveljavljena z:

 

 

Uradni list

št.

stran

datum

 

Uredba Sveta (ES) št. 509/2006 z dne 20. marca 2006

L 93

1

31.3.2006