1990L0396 — SL — 05.01.2010 — 002.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

DIREKTIVA SVETA

z dne 29. junija 1990

o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z napravami na plinsko gorivo

(90/396/EGS)

(UL L 196, 26.7.1990, p.15)

razveljavljena z:

 

 

Uradni list

št.

stran

datum

 

Direktiva 2009/142/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009

L 330

10

16.12.2009