1976L0768 — SL — 11.07.2013 — 032.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

DIREKTIVA SVETA

z dne 27. julija 1976

o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki

(76/768/EGS)

(UL L 262, 27.9.1976, p.169)

razveljavljena z:

 

 

Uradni list

št.

stran

datum

 

Uredba (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009

L 342

59

22.12.2009