1967L0227 — SL — 01.01.2007 — 003.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

PRVA DIREKTIVA SVETA

z dne 11. aprila 1967

o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih

(67/227/EGS)

(UL P 071, 14.4.1967, p.1301)

razveljavljena z:

 

 

Uradni list

št.

stran

datum

 

Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006

L 347

1

11.12.2006