26.5.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 135/21


Razpis za zbiranje predlogov – MOVE/SUB/01-2010 v zvezi s cestno varnostjo in notranjim trgom: promet po celinskih plovnih poteh

2010/C 135/08

Evropska komisija namerava dodeliti subvencije v skupnem okvirnem znesku 2 250 000 EUR za spodbujanje ciljev prometne politike. Prednostne naloge politike so določene v Delovnem programu za leto 2010, ki ga je sprejela Evropska komisija.

Glavni izbrani temi sta cestna varnost in notranji trg za promet po celinskih plovnih poteh.

Informacije o razpisu za zbiranje predlogov so na voljo na spletni strani Generalnega direktorata za mobilnost in promet:

http://ec.europa.eu/transport/grants/index_en.htm