5.3.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 83/22


Tožba, vložena 17. januarja 2018 – OCU/ECB

(Zadeva T-15/18)

(2018/C 083/33)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) (Madrid, Španija) (zastopnika: E. Martínez Martínez in C. López-Mélida de Ramón, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska centralna banka

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razglasi za nično;

ECB naloži, naj posreduje zahtevano dokumentacijo v celotni ali zaupni različici;

Evropski centralni banki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Predmet te tožbe je razglasitev ničnosti odločbe z dne 17. novembra 2017 s številko LS/MD/17/428, s katerim je bila zavrnjena „Potrdilna prošnja za dostop do dokumentov ECB“, ki jo je tožeča stranka vložila 14. septembra 2017, in odreditev, naj se namesto nje odredi takojšnje posredovanje zahtevane dokumentacije v zvezi z reševanjem družbe Banco Popular Español S.A.

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja en razlog, ki temelji na pravici iz člena 41(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, in sicer pravici do dobrega upravljanja, ki se izraža kot dostop do dokumentov zaradi legitimnega izvajanja pravice do obrambe.