Sodba Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 15. decembra 2016 –
DEI/Komisija

(Zadeva T‑421/09 RENV)

„Konkurenca – Zloraba prevladujočega položaja – Grški trg dobave lignita in grški grosistični trg z električno energijo – Odločba o uvedbi posebnih ukrepov za odpravo protikonkurenčnih učinkov kršitve člena 86(1) ES v povezavi s členom 82 ES – Člen 86(3) ES – Obveznost obrazložitve – Sorazmernost – Pogodbena svoboda

1. 

Akti institucij–Obrazložitev–Obveznost–Obseg–Odločba o uporabi pravil o konkurenci

(Člen 253 ES)

(Glej točki 109 in 110.)

2. 

Ničnostna tožba–Razlogi–Neobstoj ali nezadostnost obrazložitve–Tožbeni razlog, ki se razlikuje od tistega, ki se nanaša na materialno zakonitost

(Člena 230 ES in 253 ES)

(Glej točko 111.)

3. 

Pravo Evropske unije–Načela–Temeljne pravice–Pogodbena svoboda–Omejitve–Dopustnost–Pogoji–Omejitve na podlagi pravil o konkurenci

(Člen 6(3) PEU; Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, člen 16; člen 86(3) ES)

(Glej točke od 130 do 144.)

4. 

Konkurenca–Javna podjetja in podjetja, ki so jim države članice odobrile posebne ali izključne pravice–Pristojnosti Komisije na podlagi njene dolžnosti nadzora–Odločba o uvedbi posebnih ukrepov za odpravo protikonkurenčnih učinkov kršitve pravil o konkurenci–Kršitev načela sorazmernosti–Neobstoj

(Člen 86(3) ES)

(Glej točke od 147 do 162.)

Predmet

Predlog temelji na členu 263 PDEU in se nanaša na razglasitev ničnosti odločbe Komisije C(2009) 6244 final z dne 4. avgusta 2009 o uvedbi posebnih ukrepov za odpravo protikonkurenčnih učinkov kršitve, ugotovljene v odločbi Komisije z dne 5. marca 2008, s katero je bilo ugotovljeno, da je Helenska republika podelila ali ohranjala v veljavi v korist družbe DEI prednostne pravice do izkoriščanja nahajališč lignita.

Izrek

1. 

Tožba se zavrne.

2. 

Družbi Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) se poleg njenih stroškov naloži plačilo stroškov, nastalih Evropski komisiji.

3. 

Helenska republika nosi svoje stroške.