7.12.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 436/1


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2021/2151

z dne 6. decembra 2021

o izvajanju Uredbe (EU) 2020/1998 o omejevalnih ukrepih proti hudim kršitvam in zlorabam človekovih pravic

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2020/1998 z dne 7. decembra 2020 o omejevalnih ukrepih proti hudim kršitvam in zlorabam človekovih pravic (1) ter zlasti člena 14(4) Uredbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 7. decembra 2020 sprejel Uredbo (EU) 2020/1998.

(2)

Svet je v skladu s členom 14(4) Uredbe (EU) 2020/1998 pregledal seznam fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Priloge I k tej uredbi. Na podlagi tega pregleda bi bilo treba v zadevni prilogi črtati vnos za eno umrlo osebo in posodobiti vnose za sedem oseb.

(3)

Uredbo (EU) 2020/1998 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EU) 2020/1998 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. decembra 2021

Za Svet

predsednik

J. CIGLER KRALJ


(1)  UL L 410 I, 7.12.2020, str. 1.


PRILOGA

V Prilogi I k Uredbi (EU) 2020/1998 se spremeni seznam fizičnih oseb iz dela A („Fizične osebe“):

(1)

vnos 11 (Mohammed Khalifa AL-KANI (tudi Mohamed Khalifa Abderrahim Shaqaqi AL-KANI, Mohammed AL-KANI, Muhammad Omar AL-KANI)) se črta;

(2)

vnosi za naslednjih sedem fizičnih oseb se nadomestijo z naslednjim:

 

Ime (prečrkovanje v latinico)

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi za uvrstitev na seznam

Datum uvrstitve na seznam

„4.

Viktor Vasilievich (Vasilyevich) ZOLOTOV

Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ

Položaj(i): direktor Zvezne službe nacionalne garde Ruske federacije (Rosgvardia)

Datum rojstva: 27.1.1954

Kraj rojstva: Sasovo, Ruska SFSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Viktor Zolotov je direktor Zvezne službe nacionalne garde Ruske federacije (Rosgvardia) od 5. aprila 2016 in tako vrhovni poveljnik nacionalne garde Ruske federacije ter poveljnik OMON – specialne mobilne enote, ki je del Rosgvardie. Na tem položaju nadzoruje vse dejavnosti enot Rosgvardia in OMON. Kot direktor Rosgvardie je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic v Rusiji, vključno s samovoljnimi aretacijami in pridržanji ter sistematičnimi in obsežnimi kršitvami svobode mirnega zbiranja in združevanja, zlasti z nasilno represijo protestov in demonstracij.

2.3.2021

 

 

 

 

Rosgvardia je sodelovala pri zatrtju demonstracij v podporo Navalnemu 23. januarja in 21. aprila 2021, številni pripadniki OMON in nacionalne garde pa so po poročanju s protestniki ravnali brutalno in nasilno. Varnostne sile so agresivno napadle na desetine novinarjev, tudi dopisnico časopisa Meduza Kristino Safronovo, ki jo je udaril pripadnik OMON, in novinarko časopisa Novaya Gazeta Yelizaveto Kirpanovo, ki so jo z gumijevko udarili po glavi, da je začela krvaveti. Varnostne sile so med protesti 23. januarja 2021 samovoljno pridržale več kot 300 mladoletnih oseb.

 

5.

ZHU Hailun

朱海仑 (kitajski zapis)

Položaj(i): član 13. nacionalnega ljudskega kongresa Ljudske republike Kitajske (zasedanje od 2018 do 2023), ki zastopa avtonomno ujgursko pokrajino Sinkiang (XUAR). Član Odbora nacionalnega ljudskega kongresa za nadzor in pravosodne zadeve (od 19. marca 2018)

Nekdanji sekretar Odbora za politične in pravne zadeve avtonomne ujgurske pokrajine Sinkiang (XUAR) in nekdanji namestnik sekretarja partijskega odbora XUAR (od 2016 do 2019). Nekdanji namestnik vodje stalnega odbora 13. ljudskega kongresa XUAR, regionalnega zakonodajnega organa (od 2019 do 5. februarja 2021, vendar je to funkcijo opravljal vsaj do marca 2021). Član 13. nacionalnega ljudskega kongresa Ljudske republike Kitajske (zasedanje od 2018 do 2023), ki zastopa XUAR. Od 19. marca 2018 član Odbora nacionalnega ljudskega kongresa za nadzor in pravosodne zadeve.

22.3.2021

 

 

 

Datum rojstva: januar 1958

Kraj rojstva: Lianshui, Jiangsu (Kitajska)

Državljanstvo: kitajsko

Spol: moški

Zhu Hailun je bil kot sekretar Odbora za politične in pravne zadeve XUAR (od 2016 do 2019) odgovoren za ohranjanje notranje varnosti in kazenski pregon v XUAR. V tej funkciji je imel ključni politični položaj ter je bil pristojen za nadziranje in izvajanje obsežnega programa nadzora, pridržanja in indoktrinacije, ki je usmerjen v Ujgure in osebe iz drugih muslimanskih etničnih manjšin. Zhu Hailun je bil opisan kot ‚arhitekt‘ tega programa. Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic na Kitajskem, zlasti za obsežna samovoljna pridržanja, katerih žrtve so bili Ujguri in osebe iz drugih muslimanskih etničnih manjšin.

Zhu Hailun je kot namestnik vodje stalnega odbora 13. ljudskega kongresa XUAR (od 2019 do 5. februarja 2021) še naprej uveljavljal odločilen vpliv v XUAR, kjer se nadaljuje obsežen program nadzora, pridržanja in indoktrinacije, ki je usmerjen v Ujgure in osebe iz drugih muslimanskih etničnih manjšin.

 

9.

JONG Kyong-thaek (tudi CHO’NG, Kyo’ng-t’aek)

정경택 (korejski zapis)

Položaj(i): minister za državno varnost Demokratične ljudske republike Koreje (DLRK)

Datum rojstva: med 1.1.1961 in 31.12.1963

Državljanstvo: Demokratična ljudska republika Koreja (DLRK)

Spol: moški

Jong Kyong-thaek je od leta 2017 minister za državno varnost Demokratične ljudske republike Koreje (DLRK). Ministrstvo za državno varnost DLRK je ena od vodilnih institucij, pristojnih za izvajanje represivnih varnostnih politik v DLRK, s poudarkom na odkrivanju in zatiranju političnega oporečništva, priliva ‚prevratniških‘ informacij iz tujine ter kakršnega koli drugega vedenja, ki bi se štelo za resno politično grožnjo političnemu sistemu in njegovemu vodstvu.

Jong Kyong-thaek je kot vodja ministrstva za državno varnost odgovoren za hude kršitve človekovih pravic v DLRK, zlasti za mučenje in druga okrutna, nečloveška ali poniževalna ravnanja ali kaznovanja, izvensodne ali samovoljne usmrtitve in uboje ali usmrtitve in uboje po hitrem postopku, prisilnima izginotja oseb ter samovoljne aretacije ali pridržanja, kot tudi obsežno prisilno delo in spolno nasilje nad ženskami.

22.3.2021

10.

RI Yong Gil (tudi RI Yong Gi, RI Yo’ng-kil, YI Yo’ng-kil)

리영길 (korejski zapis)

Položaj(i): minister za državno obrambo Demokratične ljudske republike Koreje (DLRK)

Datum rojstva: 1955

Državljanstvo: Demokratična ljudska republika Koreja (DLRK)

Spol: moški

Ri Yong Gil je minister za državno obrambo Demokratične ljudske republike Koreje (DLRK). Od januarja 2021 do junija ali julija 2021 je bil minister za socialno varnost. Od leta 2018 do januarja 2021 je bil vodja generalštaba Ljudske vojske Koreje (KPA).

Ri Yong Gil je kot minister za državno obrambo odgovoren za hude kršitve človekovih pravic v DLRK, katere so med drugim izvedli člani poveljstva za vojaško varnost in drugih enot KPA.

Ministrstvo za socialno varnost DLRK (prej znano kot ministrstvo za ljudsko varnost ali ministrstvo za javno varnost) in poveljstvo za vojaško varnost sta vodilni instituciji, pristojni za izvajanje represivnih varnostnih politik v DLRK, vključno z zasliševanjem in kaznovanjem oseb, ki ‚nezakonito‘ bežijo iz DLRK. Ministrstvo za socialno varnost je prek svojega prevzgojnega urada zlasti pristojno za vzdrževanje zaporniških taborišč in kratkoročnih delovnih centrov za pridržanje, kjer so zaporniki/priporniki podvrženi namernemu stradanju in drugemu nečloveškemu ravnanju.

22.3.2021

 

 

 

 

Ri Yong Gil je kot nekdanji vodja ministrstva za socialno varnost odgovoren za hude kršitve človekovih pravic v DLRK, zlasti za mučenje in drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje, izvensodne ali samovoljne usmrtitve in uboje ali usmrtitve in uboje po hitrem postopku, prisilna izginotja oseb ter samovoljne aretacije ali pridržanja, kot tudi obsežno prisilno delo in spolno nasilje nad ženskami.

Ri Yong Gil je kot nekdanji vodja generalštaba KPA odgovoren tudi za obsežne hude kršitve človekovih pravic, ki jih je zagrešila KPA.

 

12.

Abderrahim Al-KANI (tudi Abdul-Rahim AL-KANI, Abd-al-Rahim AL-KANI)

الرحيم الكاني عبد (arabski zapis)

Položaj(i): član milice Kaniyat

Datum rojstva: 7.9.1997

Državljanstvo: libijsko

Številka potnega lista: PH3854LY

Številka osebne izkaznice: 119970331820

Spol: moški

Abderrahim Al-Kani je ključen član milice Kaniyat in brat vodje milice Kaniyat Mohammeda Khalife Al-Khanija (umrl julija 2021). Milica Kaniyat je od 2015 do junija 2020 izvajala nadzor nad libijskim mestom Tarhuna.

Abderrahim Al-Kani je pri milici Kaniyat pristojen za notranjo varnost. V tej funkciji je bil odgovoren za hude zlorabe človekovih pravic v Libiji, zlasti za izvensodne uboje in prisilna izginotja oseb med letom 2015 in junijem 2020 v Tarhuni.

Abderrahim Al-Kani in milica Kaniyat sta v začetku junija 2020 pobegnila iz Tarhune v vzhodno Libijo. Zatem so v Tarhuni odkrili več množičnih grobišč, za katere so odgovornost pripisali milici Kaniyat.

22.3.2021

13.

Aiub Vakhaevich KATAEV (tudi Ayubkhan Vakhaevich KATAEV)

Аюб Вахаевич КАТАЕВ (tudi Аюбхан Вахаевич КАТАЕВ) (ruski zapis)

Položaj(i): nekdanji vodja oddelka ministrstva za notranje zadeve Ruske federacije v mestu Argun v Republiki Čečeniji

Datum rojstva: 1.12.1980 ali 1.12.1984

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Do leta 2018 je bil vodja oddelka ministrstva za notranje zadeve Ruske federacije v mestu Argun v Republiki Čečeniji.

Aiub Kataev je v svoji funkciji kot vodja oddelka ministrstva za notranje zadeve Ruske federacije v Argunu nadzoroval dejavnosti lokalnih agencij za državno varnost in policijo. V tej funkciji je osebno nadzoroval obsežno in sistematično preganjanje v Čečeniji, ki se je začelo leta 2017. Represija je usmerjena proti lezbijkam, gejem, biseksualnim, transspolnim in interspolnim osebam (LGBTI), osebam, za katere se predpostavlja, da pripadajo skupinam LGBTI, ter drugim posameznikom, ki so osumljeni, da so nasprotniki vodje Republike Čečenije Ramzana Kadirova. Aiub Kataev in sile, ki so bile nekdaj pod njegovim poveljstvom, so odgovorni za hude kršitve človekovih pravic v Rusiji, zlasti za mučenje in druga okrutna, nečloveška ali poniževalna ravnanja, pa tudi samovoljne aretacije in pridržanja ter izvensodne ali samovoljne usmrtitve in uboje.

Kot so zatrdile številne priče, je Aiub Kataev osebno nadzoroval mučenje pripornikov in sodeloval pri njem.

22.3.2021

14.

Abuzaid (Abuzayed) Dzhandarovich VISMURADOV

Абузайд Джандарович ВИСМУРАДОВ (ruski zapis)

Položaj(i): nekdanji poveljnik posebne enote za hitro odzivanje (SOBR) ‚Terek‘, podpredsednik vlade Republike Čečenije, neuradni telesni stražar vodje Republike Čečenije Ramzana Kadirova.

Datum rojstva: 24.12.1975

Nekdanji poveljnik posebne enote za hitro odzivanje (SOBR) ‚Terek‘. Od 23. marca 2020 podpredsednik vlade Republike Čečenije. Neuradni telesni stražar Ramzana Kadirova, vodje Republike Čečenije.

Abuzaid Vismuradov je bil od marca 2012 do marca 2020 poveljnik posebne enote za hitro odzivanje (SOBR) ‚Terek‘. V tej funkciji je osebno nadzoroval obsežno in sistematično preganjanje v Čečeniji, ki se je začelo leta 2017. Represija je usmerjena proti lezbijkam, gejem, biseksualnim, transspolnim in interspolnim osebam (LGBTI), osebam, za katere se predpostavlja, da pripadajo skupinam LGBTI, ter drugim posameznikom, ki so osumljeni, da so nasprotniki vodje Republike Čečenije Ramzana Kadirova.

22.3.2021“

 

 

 

Kraj rojstva: Akhmat-Yurt/Khosi-Yurt, nekdanja Čečenska in Inguška avtonomna sovjetska socialistična republika, zdaj Republika Čečenija (Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Abuzaid Vismuradov in enota ‚Terek‘, ki je bila nekdaj pod njegovim poveljstvom, sta odgovorna za hude kršitve človekovih pravic v Rusiji, zlasti za mučenje in druga okrutna, nečloveška ali poniževalna ravnanja, pa tudi samovoljne aretacije in pridržanja ter izvensodne ali samovolje uboje in usmrtitve.

Kot so zatrdile številne priče, je Abuzaid Vismuradov osebno nadzoroval mučenje pripornikov in sodeloval pri njem. Je tesen sodelavec vodje Republike Čečenije Ramzana Kadirova, ki že več let izvaja kampanjo represije proti svojim političnim nasprotnikom.