SL

Uradni list Evropske unije

C 202/331


PRILOGA I

SEZNAM IZ ČLENA 38 POGODBE O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE

– 1 –

– 2 –

Številka Bruseljske nomenclature

Poimenovanje

Poglavje 1

Žive živali

Poglavje 2

Meso in užitni klavnični izdelki

Poglavje 3

Ribe, raki in mehkužci

Poglavje 4

Mleko in mlečni izdelki; ptičja jajca; naravni med

Poglavje 5

05.04

Živalska čreva, mehurji in želodci živali (razen ribjih), celi ali v kosih

05.15

Proizvodi živalskega porekla, ki niso navedeni ne zajeti na drugem mestu; mrtve živali iz 1. ali 3. poglavja, neuporabne za človeško prehrano

Poglavje 6

Živo drevje in druge rastline; čebulice, korenine in podobno; rezano cvetje in okrasno listje

Poglavje 7

Užitne vrtnine in nekateri koreni in gomolji

Poglavje 8

Užitno sadje in oreščki; lupine agrumov ali dinj in lubenic

Poglavje 9

Kava, čaj in začimbe, razen maté čaja (št. 09.03)

Poglavje 10

Žita

Poglavje 11

Proizvodi mlinske industrije; slad in škrob; gluten; inulin

Poglavje 12

Oljna semena in plodovi; razno zrnje, semena in plodovi; industrijske in zdravilne rastline; slama in krma

Poglavje 13

ex 13.03

Pektin

Poglavje 15

15.01

Masti in druge prašičje maščobe, stiskane ali topljene;perutninske maščobe

15.02

Maščobe živali vrste goved, ovac in koz; surove ali topljene (vključno "premier jus")

15.03

Stearin iz užitne prašičje masti, oleostearin, olje iz užitne prašičje masti; olje iz loja in oleo-olje, neemulgirani, nemešani ali kako drugače pripravljeni

15.04

Masti in olja rib in morskih sesalcev, prečiščeni ali neprečiščeni

15.07

Nehlapna rastlinska olja, tekoča ali trdna, surova, rafinirana ali prečiščena

15.12

Živalske ali rastlinske masti in olja, hidrogenirani, rafinirani ali nerafinirani, toda nadalje nepredelani

15.13

Margarine, preparati iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora

15.17

Ostanki, dobljeni pri predelavi maščob ali voskov živalskega ali rastlinskega izvora

Poglavje 16

Izdelki iz mesa, rib, rakov ali mehkužcev

Poglavje 17

17.01

Sladkor iz sladkorne pese in sladkornega trsa, v trdnem stanju

17.02

Drugi sladkorji; sirupi; umetni med in mešanice umetnega in naravnega medu; karamelni sladkor

17.03

Melase, z dodatkom ali brez dodatka barvil

17.05 (*1)

Sladkorji, sirupi in melase, z dodatki za aromatiziranje ali barvili, razen sadnih sokov, ki vsebujejo poljubno maso dodanega sladkorja

Poglavje 18

18.01

Kakav v zrnu, cel ali zdrobljen, surov ali pražen

18.02

Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava

Poglavje 20

Proizvodi iz vrtnin, sadja, lupinastega sadja ali drugih delov rastlin

Poglavje 22

22.04

Grozdni mošt, delno fermentiran, katerega fermentacija je ustavljena brez dodajanja alkohola

22.05

Vino iz svežega grozdja; grozdni mošt, katerega fermentacija je ustavljena z dodajanjem alkohola

22.07

Druge fermentirane pijače (npr. jabolčnik, hruškovec in medica)

ex 22.08 (*1)

ex 22.09 (*1)

Etanol in destilirane pijače, denaturirane in nedenaturirane, s katero koli vsebnostjo etanola, pridelane iz kmetijskih proizvodov iz Priloge I k Pogodbi, razen likerjev in drugih alkoholnih pijač in mešanih alkoholnih pripravkov - esenc - za proizvodnjo pijač

22.10 (*1)

Kis in nadomestki kisa

Poglavje 23

Ostanki in odpadki živilske industrije; pripravljena krma za živali

Poglavje 24

24.01

Nepredelan tobak; tobačni odpadki

Poglavje 45

45.01

Pluta, naravna, surova ali enostavno obdelana; zdrobljena, drobljena ali zmleta pluta; odpadki plute

Poglavje 54

54.01

Lan, surov ali predelan, toda nepreden; laneno predivo in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

Poglavje 57

57.01

Konoplja (Cannabis sativa), surova ali predelana, toda nepredena; konopljeno predivo in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)


(*1)  Vnos dodan s členom 1 Uredbe št. 7a Sveta Evropske gospodarske skupnosti z dne 18. decembra 1959 (UL št. 7, 30.1.1961, str. 71/61)