EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2067

Sklep Sveta (EU) 2020/2067 z dne 7. decembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi, glede spremembe navedenega sporazuma z nadomestitvijo Protokola 3 k navedenemu sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja

UL L 424, 15.12.2020, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2067/oj

15.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 424/37


SKLEP SVETA (EU) 2020/2067

z dne 7. decembra 2020

o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi, glede spremembe navedenega sporazuma z nadomestitvijo Protokola 3 k navedenemu sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prvega pododstavka člena 207(4) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evro-mediteranski sporazum o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) je Unija sklenila s Sklepom Sveta in Komisije 2002/357/ES, ESPJ (1), veljati pa je začel 1. maja 2002.

(2)

Sporazum vključuje Protokol 3 o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja (v nadaljnjem besedilu: Protokol 3). Na podlagi člena 39 Protokola 3 lahko Pridružitveni svet, ustanovljen s členom 89 Sporazuma (v nadaljnjem besedilu: Pridružitveni svet), sklene, da bo spremenil določbe Protokola 3.

(3)

Pridružitveni svet bo sprejel sklep o spremembi Sporazuma z nadomestitvijo Protokola 3 (v nadaljnjem besedilu: sklep) na naslednji seji, pred koncem leta 2023.

(4)

Primerno je, da se določi stališče, ki se v imenu Unije zastopa v Pridružitvenem svetu, saj bo imel sklep zavezujoče pravne učinke v Uniji.

(5)

Regionalno konvencijo o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu (v nadaljnjem besedilu: Konvencija) je Unija sklenila s Sklepom Sveta 2013/94/EU (2), za Unijo pa je začela veljati 1. maja 2012. Vsebuje določbe o poreklu blaga, s katerim se trguje na podlagi zadevnih dvostranskih sporazumov o prosti trgovini, sklenjenih med pogodbenicami Konvencije, ki se uporabljajo brez poseganja v načela, določena v teh dvostranskih sporazumih.

(6)

Člen 6 Konvencije določa, da vsaka pogodbenica sprejme ustrezne ukrepe za zagotovitev, da se Konvencija dejansko uporablja. V ta namen bo sklep uvedel dinamično sklicevanje na Konvencijo v Protokolu 3, da bi se skliceval vedno na zadnjo različico Konvencije v veljavi.

(7)

Razprave o spremembi Konvencije so privedle do novega sklopa posodobljenih in prožnejših pravil o poreklu, ki jih je treba vključiti v Konvencijo. Do sklenitve in začetka veljavnosti spremembe Konvencije sta se Unija in Hašemitska kraljevina Jordanija dogovorili, da bosta takoj, ko bo to mogoče, začeli uporabljati alternativni sklop pravil o poreklu na podlagi pravil spremenjene Konvencije, ki se lahko uporabljajo dvostransko kot alternativna pravila o poreklu v razmerju do pravil, določenih v Konvenciji (v nadaljnjem besedilu: Prehodna pravila). V ta namen bo sklep tudi določil Prehodna pravila.

(8)

Stališče Unije v okviru Pridružitvenega sveta bi zato moralo temeljiti na osnutku sklepa –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije zastopa v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strani, glede spremembe navedenega sporazuma z nadomestitvijo Protokola 3 k navedenemu sporazumu, temelji na osnutku sklepa Pridružitvenega sveta (3).

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja in preneha veljati 31. decembra 2023.

V Bruslju, 7. decembra 2020

Za Svet

Predsednik

M. ROTH


(1)  Sklep Sveta in Komisije 2002/357/ES, ESPJ z dne 26. marca 2002 o sklenitvi Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi (UL L 129, 15.5.2002, str. 1).

(2)  Sklep Sveta 2013/94/EU z dne 26. marca 2012 o sklenitvi Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu (UL L 54, 26.2.2013, str. 3).

(3)  Glejte dokument ST 11085/20 na http://register.consilium.europa.eu.


Top