EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1166

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1166 z dne 6. avgusta 2020 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vnosa za Združene države Amerike na seznamu tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen uvoz nekaterega perutninskega blaga v Unijo ali njegov tranzit skozi Unijo v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco (Besedilo velja za EGP)

C/2020/5351

OJ L 258, 7.8.2020, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1166/oj

7.8.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 258/11


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1166

z dne 6. avgusta 2020

o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vnosa za Združene države Amerike na seznamu tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen uvoz nekaterega perutninskega blaga v Unijo ali njegov tranzit skozi Unijo v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (1), ter zlasti uvodnega stavka člena 8, prvega pododstavka člena 8(1), člena 8(4) in člena 9(4)(c) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2009/158/ES z dne 30. novembra 2009 o pogojih zdravstvenega varstva živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav (2), ter zlasti členov 23(1), 24(2) in 25(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 798/2008 (3) določa zahteve za izdajanje veterinarskih spričeval za uvoz perutnine in perutninskih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: blago) v Unijo ter njihov tranzit skozi Unijo, vključno s skladiščenjem med tranzitom. Uredba določa, da je uvoz blaga v Unijo in njegov tranzit skozi Unijo dovoljen le iz tretjih držav, z ozemelj, območij ali iz kompartmentov, navedenih v stolpcih 1 in 3 tabele v delu 1 Priloge I k navedeni uredbi.

(2)

Uredba (ES) št. 798/2008 določa tudi pogoje, pod katerimi se tretja država, ozemlje, območje ali kompartment štejejo za proste visokopatogene aviarne influence.

(3)

Združene države Amerike so v delu 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 navedene kot tretja država, iz katere uvoz blaga v Unijo in njegov tranzit skozi Unijo nista omejena zaradi prisotnosti visokopatogene aviarne influence.

(4)

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o sanitarnih ukrepih za varovanje javnega zdravja in zdravja živali v trgovini z živimi živalmi in živalskimi proizvodi (v nadaljnjem besedilu: sporazum) (4), ki je bil odobren s Sklepom Sveta 98/258/ES (5), določa medsebojno priznavanje ukrepov regionalizacije v primeru izbruhov bolezni v Uniji ali Združenih državah Amerike.

(5)

Združene države Amerike so 8. aprila 2020 potrdile prisotnost visokopatogene aviarne influence podtipa H7N3 na gospodarstvu s perutnino v okrožju Chesterfield v zvezni državi Južna Karolina. Po izbruhu visokopatogene aviarne influence so veterinarski organi Združenih držav Amerike okoli prizadetega gospodarstva razglasili desetkilometrsko območje izvajanja nadzora, ki je vključevalo dele okrožij Chesterfield, Lancaster in Kershaw v zvezni državi Južna Karolina, ter izvedli politiko pokončanja za nadzor visokopatogene aviarne influence in omejitev širjenja navedene bolezni.

(6)

Komisija je s sprejetjem Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/544 (6) uvedla omejitve vnosa perutninskega blaga v Unijo z območja v zvezni državi Južna Karolina, prizadetega zaradi visokopatogene aviarne influence in za katerega so veterinarski organi Združenih držav Amerike uvedli omejitve zaradi izbruha visokopatogene aviarne influence.

(7)

Združene države Amerike so predložile posodobljene informacije o epidemiološkem stanju na svojem ozemlju in o ukrepih, ki so jih sprejele za preprečitev nadaljnjega širjenja visokopatogene aviarne influence, Komisija pa jih je zdaj ocenila. Poleg tega so Združene države Amerike 7. maja 2020 poročale o dokončanju ukrepov čiščenja in razkuževanja po izvedbi politike pokončanja na gospodarstvu s perutnino, na katerem je bil aprila 2020 potrjen izbruh visokopatogene aviarne influence.

(8)

Na podlagi ocene informacij, ki so jih predložile Združene države Amerike, je v delu 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 primerno navesti datum 5. avgust 2020, tj. 90 dni po izvedbi politike pokončanja ter ukrepov čiščenja in razkuževanja, od katerega se lahko navedena tretja država v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 798/2008 ponovno šteje za prosto visokopatogene aviarne influence, uvoz nekaterega perutninskega blaga s poreklom iz navedene tretje države v Unijo in njegov tranzit skozi Unijo pa bi bilo treba ponovno dovoliti.

(9)

Vnos za Združene države Amerike v tabeli iz dela 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 bi bilo zato treba spremeniti, da bi se upoštevalo izkoreninjenje visokopatogene aviarne influence v navedeni tretji državi. Prilogo I k Uredbi (ES) št. 798/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Del 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. avgusta 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(2)  UL L 343, 22.12.2009, str. 74.

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 798/2008 z dne 8. avgusta 2008 o določitvi seznama tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih se dovolita uvoz perutnine in perutninskih proizvodov v Skupnost in njihov tranzit skozi Skupnost, ter zahtevah za izdajanje veterinarskih spričeval (UL L 226, 23.8.2008, str. 1).

(4)  UL L 118, 21.4.1998, str. 3.

(5)  Sklep Sveta 98/258/ES z dne 16. marca 1998 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o sanitarnih ukrepih za varovanje javnega zdravja in zdravja živali v trgovini z živimi živalmi in živalskimi proizvodi (UL L 118, 21.4.1998, str. 1).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/544 z dne 20. aprila 2020 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vnosa za Združene države Amerike na seznamu tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen uvoz nekaterega perutninskega blaga v Unijo ali njegov tranzit skozi Unijo v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco (UL L 121 I, 20.4.2020, str. 1).


PRILOGA

V delu 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 se vnos za Združene države Amerike nadomesti z naslednjim:

Oznaka ISO in ime tretje države ali ozemlja

Oznaka tretje države, ozemlja, območja ali kompartmenta

Opis tretje države, ozemlja, območja ali kompartmenta

Veterinarsko spričevalo

Posebni pogoji

Posebni pogoji

Status nadzora aviarne influence

Status cepljenja proti aviarni influenci

Status nadzora salmonele (6)

Vzorci

Dodatna jamstva

Končni datum (1)

Začetni datum (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„US – Združene države Amerike

US-0

celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

US-1

celotno ozemlje Združenih držav Amerike, razen območja US-2

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

 

 

A

 

S3, ST1

US-2

območje Združenih držav Amerike, ki zajema:

 

 

 

 

 

 

 

 

US-2.1

v zvezni državi Tennessee:

okrožje Lincoln

okrožje Franklin

okrožje Moore

WGM

VIII

P2

4.3.2017

11.8.2017

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.2

v zvezni državi Alabama:

okrožje Madison

okrožje Jackson

WGM

VIII

P2

4.3.2017

11.8.2017

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.3

v zvezni državi Južna Karolina:

okrožje Chesterfield/okrožje Lancaster/okrožje Kershaw:

območje s polmerom 10 km, ki se začne s točko N na krožni meji območja pod nadzorom Chesterfield 02 in se širi v smeri urnega kazalca:

(a)

na severu: 2 km južno od avtoceste Highway 9, 0,03 km vzhodno od križišča med cestama Airport Rd in Raymond Deason Rd

(b)

na severovzhodu: 1 km jugozahodno od križišča med avtocesto Highway 268 in cesto Cross Roads Church Rd

(c)

na vzhodu: 5,1 km zahodno od avtoceste State Highway 109, 1,6 km zahodno od cest Angelus Rd in Refuge Dr.

(d)

na jugovzhodu: 3,2 km severozahodno od križišča med avtocesto Highway 145 in cesto Lake Bee Rd

(e)

na jugu: 2,7 km vzhodno od križišča med avtocesto Highway 151 in cesto Catarah Rd

(f)

na jugozahodu: 1,5 km vzhodno od križišča med avtocesto McBee Hwy in cesto Mt Pisgah Rd

(g)

na zahodu: 1,3 km vzhodno od križišča med cestama Texahaw Rd in Buzzards Roost Rd

(h)

na severozahodu: križišče med cestama White Plains Church Rd in Graves Rd

WGM

VIII

P2

8.4.2020

5.8.2020

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1“


Top