EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22020D1162

Sklep št. 1/2020 Skupnega odbora ES-Ferski otoki z dne 27. julija 2020 o spremembi protokolov 1 in 4 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Ferskih otokov na drugi strani [2020/1162]

PUB/2020/621

OJ L 257, 6.8.2020, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1162/oj

6.8.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 257/36


SKLEP št. 1/2020 SKUPNEGA ODBORA ES-FERSKI OTOKI

z dne 27. julija 2020

o spremembi protokolov 1 in 4 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Ferskih otokov na drugi strani [2020/1162]

SKUPNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Ferskih otokov na drugi strani (1) in zlasti člena 34(1) Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Protokol 1 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Ferskih otokov na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) se nanaša na tarifno obravnavo in dogovore, ki veljajo za nekatere ribe in ribiške proizvode, sproščene v prosti promet v Evropski uniji ali uvožene na Ferske otoke. Priloga k Protokolu 1 navaja preferencialne dajatve in druge pogoje, ki se uporabljajo pri uvozu proizvodov s poreklom s Ferskih otokov in proizvodov, ki prihajajo s Ferskih otokov, v Evropsko unijo.

(2)

Ferski otoki so na podlagi člena 36 Sporazuma vložili zahtevo, da se oznaki KN 0303 53 90 in 1604 13 90 dodata Prilogi k Protokolu 1. Evropska unija po pregledu zadevnega trga meni, da bi se proizvodi, na katere se nanašajo te oznake, lahko uvažali v Evropsko unijo brez carine in količinskih omejitev.

(3)

Protokol 4 k Sporazumu se nanaša na posebne določbe, ki veljajo pri uvozu nekaterih kmetijskih proizvodov, ki niso našteti v Protokolu 1.

(4)

Na podlagi člena 1 Protokola 4 je Evropska unija prvotno dodelila tarifne koncesije za hrano za ribe s Ferskih otokov za letno brezcarinsko tarifno kvoto 5 000 ton. Ta brezcarinska tarifna kvota je bila spremenjena s Sklepom št. 2/98 Skupnega odbora ES/Danska-Ferski otoki (2), s katerim se je povečala na 10 000 ton od 1. januarja 2000, in s Sklepom št. 1/2007 Skupnega odbora ES/Danska-Ferski otoki (3), s katerim se je povečala na 20 000 ton in v katerem je bilo določeno, da hrana za ribe, za katero je odobren preferencialni uvozni režim, ne sme vsebovati dodanega glutena.

(5)

Ferski otoki so zahtevali spremembo Protokola 4, in sicer odstranitev omejitev dodanega glutena v hrani za ribe, za katero je odobrena preferencialna obravnava, saj je gluten postal osnovna surovina v sestavi hrane za ribe.

(6)

V členu 2 Protokola 4 so navedeni proizvodi s poreklom iz Evropske unije iz poglavij 1 do 24 harmoniziranega sistema, katerih Ferski otoki pri uvozu ne oprostijo tarif in dajatev.

(7)

Evropska unija je zahtevala odprtje brezcarinske tarifne kvote za oznake KN 0204, 0206 80 99, 0206 90 99, 0210 90 11, 0210 90 60, ex 0210 90 90, ki so navedene v členu 2 Protokola 4. Ferski otoki menijo, da bi se pri izvozu proizvodov, na katere se nanašajo te oznake, iz Evropske unije po triletnem prehodnem obdobju z brezcarinsko tarifno kvoto 40 ton lahko odobrila brezcarinska tarifna kvota 80 ton.

(8)

Protokola 1 in 4 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Tabela I Priloge k Protokolu 1 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Ferskih otokov na drugi strani se spremeni:

(1)

med oznako KN 0303 50 98 in oznako KN 0303 60 11 se vstavi naslednje:

„0303 53 90

– – – papaline (Sprattus sprattus)

0“

 

(2)

med oznako KN 1604 12 99 in oznako KN 1604 19 se vstavi naslednje:

„1604 13

– – sardele, velike sardele in papaline

 

 

 

– – – sardele

 

 

1604 13 90

– – – drugo

0“

 

Člen 2

Protokol 4 k Sporazumu se spremeni:

(1)

člen 1 se nadomesti z naslednjim:

Člen 1

Evropska unija proizvodom s poreklom s Ferskih otokov in proizvodom, ki prihajajo s Ferskih otokov, odobri naslednje tarifne kvote:

Oznaka KN

Opis

Carinska stopnja

Tarifna kvota v tonah

0204

Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

0

Image 1

20

0206 80 99

Užitni klavnični proizvodi ovc in koz, sveži ali ohlajeni

0

0206 90 99

Užitni klavnični proizvodi ovc in koz, zamrznjeni

0

0210 90 11

Meso, ovčje ali kozje, nasoljeno, v slanici, sušeno ali dimljeno, s kostmi

0

0210 90 19

Meso, ovčje ali kozje, nasoljeno, v slanici, sušeno ali dimljeno, brez kosti

0

0210 90 60

Užitni klavnični proizvodi iz ovčjega in kozjega mesa, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni

0

ex 1601

Klobase in podobni proizvodi iz mesa, klavničnih proizvodov ali krvi; Prehrambni proizvodi na osnovi teh proizvodov:

 

ovc in koz

0

ex 1602

Drugi pripravljeni ali konzervirani proizvodi iz mesa, klavničnih proizvodov ali krvi:

 

ovc in koz

0

ex 2309 90 10

ex 2309 90 31

ex 2309 90 41

Hrana za ribe

0

20 000 “

(2)

doda se naslednji člen:

Člen 3

Ferski otoki odprejo naslednje tarifne kvote za proizvode s poreklom iz Evropske unije in proizvode, ki prihajajo iz Evropske unije:

Oznaka KN

Opis

Carinska stopnja

Tarifna kvota v tonah

0204

Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

0

40 v letih 2020, 2021 in 2022; 80 od leta 2023“

0206 80 99

Užitni klavnični proizvodi ovc in koz, sveži ali ohlajeni

0

0206 90 99

Užitni klavnični proizvodi ovc in koz, zamrznjeni

0

0210 90 11

Meso, ovčje ali kozje, nasoljeno, v slanici, sušeno ali dimljeno, s kostmi

0

0210 90 60

Užitni klavnični proizvodi iz ovčjega in kozjega mesa, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni

0

ex 0210 90 90

Užitne moke in zdrobi iz mesa in klavničnih proizvodov iz ovčjega ali kozjega mesa

0

(3)

Priloga I se črta.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Tórshavnu, 27. julija 2020

Za Skupni odbor

Predsednica

K. SANDERSON


(1)  UL L 53, 22.2.1997, str. 2.

(2)  Sklep št. 2/98 Skupnega odbora ES/Danska-Ferski otoki z dne 31. avgusta 1998 o spremembi Protokola 4 k Sporazumu (UL L 263, 26.9.1998, str. 37).

(3)  Sklep št. 1/2007 Skupnega odbora ES/Danska-Ferski otoki z dne 8. oktobra 2007 o spremembi Protokola 4 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Ferskih otokov na drugi strani (UL L 275, 19.10.2007, str. 32).


Top