EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0779

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/779 z dne 12. junija 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/250 glede datumov začetka njene uporabe po podaljšanju roka za prenos Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)

C/2020/3742

OJ L 188, 15.6.2020, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/779/oj

15.6.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 188/6


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/779

z dne 12. junija 2020

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/250 glede datumov začetka njene uporabe po podaljšanju roka za prenos Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2016/797/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (1) ter zlasti člena 9(4), člena 15(9) in člena 24(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva (EU) 2016/797 je bila spremenjena z Direktivo (EU) 2020/700 (2), da se državam članicam omogoči podaljšanje roka za uveljavitev nacionalnih zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z določbami iz člena 57(1) Direktive (EU) 2016/797.

(2)

Kar zadeva države članice, ki so Agencijo Evropske unije za železnice in Komisijo uradno obvestile, da nameravajo podaljšati obdobje za prenos Direktive (EU) 2016/797 v skladu s členom 57(2a) Direktive, bi bilo treba začetek uporabe nekaterih določb Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/250 (3) odložiti do 31. oktobra 2020.

(3)

Izvedbeno uredbo (EU) 2019/250 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora iz člena 51(1) Direktive (EU) 2016/797.

(5)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov iz te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) 2019/250 se spremeni:

(1)

v členu 11 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Priloga k Uredbi (EU) št. 201/2011 se še naprej uporablja za izjave o skladnosti tipa vozil iz člena 26(4) Direktive 2008/57/ES do 15. junija 2020 v državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 57(2) Direktive (EU) 2016/797 ter Agencije in Komisije niso uradno obvestile v skladu s členom 57(2a) Direktive (EU) 2016/797.

Priloga k Uredbi (EU) št. 201/2011 se še naprej uporablja za izjave o skladnosti tipa vozil iz člena 26(4) Direktive 2008/57/ES do 30. oktobra 2020 v državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 57(2a) Direktive (EU) 2016/797.“;

(2)

v členu 12 se četrti pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Ta uredba se uporablja od 16. junija 2020 v državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 57(2) Direktive (EU) 2016/797 ter Agencije in Komisije niso uradno obvestile v skladu s členom 57(2a) Direktive (EU) 2016/797.

V vseh državah članicah se uporablja od 31. oktobra 2020.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. junija 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 138, 26.5.2016, str. 44.

(2)  Direktiva (EU) 2020/700 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 2020 o spremembi Direktive (EU) 2016/797 in Direktive (EU) 2016/798 glede podaljšanja obdobja za njun prenos (UL L 165, 27.5.2020, str. 27).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/250 z dne 12. februarja 2019 o predlogah za izjave in potrdila ES za komponente interoperabilnosti železniškega sistema in podsisteme, vzorcu izjave o skladnosti za odobren tip železniškega vozila in postopkih verifikacije ES za podsisteme v skladu z Direktivo (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 201/2011 (UL L 42, 13.2.2019, str. 9).


Top