EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0155

Sklep Sveta (SZVP) 2020/155 z dne 24. oktobra 2019 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Zvezno republiko Somalijo o statusu misije Evropske unije za krepitev zmogljivosti v Somaliji (EUCAP Somalia) v imenu Unije

ST/12529/2019/INIT

OJ L 34, 6.2.2020, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/155/oj

6.2.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 34/3


SKLEP SVETA (SZVP) 2020/155

z dne 24. oktobra 2019

o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Zvezno republiko Somalijo o statusu misije Evropske unije za krepitev zmogljivosti v Somaliji (EUCAP Somalia) v imenu Unije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 37 Pogodbe v povezavi s členom 218(5) in (6) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju priporočila visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 16. julija 2012 sprejel Sklep 2012/389/SZVP (1) o misiji Evropske unije za krepitev regionalnih pomorskih zmogljivosti v državah Afriškega roga (EUCAP NESTOR).

(2)

V členu 8 Sklepa 2012/389/SZVP je določeno, da je status EUCAP NESTOR in njenega osebja, vključno z morebitnimi privilegiji, imunitetami in dodatnimi jamstvi, potrebnimi za izpolnjevanje in nemoteno delovanje EUCAP NESTOR, predmet sporazuma, sklenjenega v skladu s členom 37 Pogodbe o Evropski uniji in postopkom iz člena 218 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

(3)

Predsednik vlade prehodne zvezne vlade Somalske republike je 15. julija 2012 v pismu visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko potrdil, da se bodo pravice in obveznosti iz sporazuma o statusu misije Atalanta pod vodstvom EU, sklenjenega 31. decembra 2008, uporabljale tudi za misijo EUCAP NESTOR, njeno osebje, prostore in lastnino.

(4)

Svet je 12. decembra 2016 s Sklepom (SZVP) 2016/2240 (2) odločil, da je EUCAP NESTOR v prvi vrsti namenjena pomoči Somaliji pri krepitvi njenih zmogljivosti za pomorsko varnost, da se ji s tem omogoči učinkovitejše izvrševanje pomorskega prava. Sklep (SZVP) 2016/2240 je EUCAP NESTOR preimenoval v EUCAP Somalia. Zato bi bilo primerno, da se z Zvezno republiko Somalijo sklene uradni sporazum o statusu misije posebej za EUCAP Somalia.

(5)

Svet je 12. aprila 2018 sprejel Sklep o pooblastilu za začetek pogajanj z Zvezno republiko Somalijo glede sporazuma o statusu misije Evropske unije za krepitev zmogljivosti v Somaliji (EUCAP Somalia).

(6)

Sporazum med Evropsko unijo in Zvezno republiko Somalijo o statusu EUCAP Somalia je bil dogovorjen v pogajanjih med Unijo in Zvezno republiko Somalijo.

(7)

Sporazum bi bilo treba odobriti v imenu Unije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sporazum med Evropsko unijo in Zvezno republiko Somalijo o statusu misije Evropske unije za krepitev zmogljivosti v Somaliji (EUCAP Somalia) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) se odobri v imenu Unije.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma, ki je za Unijo zavezujoč.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 24. oktobra 2019

Za Svet

Predsednica

A.-K. PEKONEN


(1)  Sklep Sveta 2012/389/SZVP z dne 16. julija 2012 o misiji Evropske unije za krepitev regionalnih pomorskih zmogljivosti v državah Afriškega roga (EUCAP NESTOR) (UL L 187, 17.7.2012, str. 40).

(2)  Sklep Sveta (SZVP) 2016/2240 z dne 12. decembra 2016 o spremembi Sklepa 2012/389/SZVP o misiji Evropske unije za krepitev regionalnih pomorskih zmogljivosti v državah Afriškega roga (EUCAP NESTOR) (UL L 337, 13.12.2016, str. 18).


Top