Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L1985

Izvedbena direktiva Komisije (EU) 2019/1985 z dne 28. novembra 2019 o spremembi direktiv 2003/90/ES in 2003/91/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES oziroma člen 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort kmetijskih rastlin in zelenjadnic (Besedilo velja za EGP)

OJ L 308, 29.11.2019, p. 86–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2019/1985/oj

29.11.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 308/86


IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2019/1985

z dne 28. novembra 2019

o spremembi direktiv 2003/90/ES in 2003/91/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES oziroma člen 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort kmetijskih rastlin in zelenjadnic

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o skupnem katalogu sort poljščin (1) ter zlasti člena 7(2)(a) in (b) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (2) ter zlasti člena 7(2)(a) in (b) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktivi Komisije 2003/90/ES (3) in 2003/91/ES (4) sta bili sprejeti za zagotovitev, da sorte iz nacionalnih katalogov držav članic izpolnjujejo protokole, ki jih je določil Urad skupnosti za rastlinske sorte (CPVO) glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju različnih vrst, in minimalnih pogojev za preskušanje sort, če so bili takšni protokoli oblikovani. Za sorte, ki niso zajete v protokolih Urada Skupnosti za rastlinske sorte, navedeni direktivi določata uporabo smernic Mednarodne zveze za varstvo novih sort rastlin (UPOV).

(2)

Od zadnje spremembe direktiv 2003/90/ES in 2003/91/ES z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2019/114 (5) je Urad Skupnosti za rastlinske sorte oblikoval dodatne protokole in obstoječe posodobil.

(3)

Direktivi 2003/90/ES in 2003/91/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi iz te direktive so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Prilogi I in II k Direktivi 2003/90/ES se nadomestita z besedilom iz dela A Priloge k tej direktivi.

Člen 2

Prilogi k Direktivi 2003/91/ES se nadomestita z besedilom iz dela B Priloge k tej direktivi.

Člen 3

Za preskušanja, ki se začnejo pred 1. junijem 2020, lahko države članice uporabljajo direktivi 2003/90/ES in 2003/91/ES v različicah, ki sta se uporabljali, preden sta bili spremenjeni s to direktivo.

Člen 4

Države članice do 31. maja 2020 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji nemudoma sporočijo besedila navedenih predpisov.

Navedene predpise uporabljajo od 1. junija 2020.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 5

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 28. novembra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 193, 20.7.2002, str. 1.

(2)  UL L 193, 20.7.2002, str. 33.

(3)  Direktiva Komisije 2003/90/ES z dne 6. oktobra 2003 o določitvi podrobnih pravil za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort kmetijskih rastlin (UL L 254, 8.10.2003, str. 7).

(4)  Direktiva Komisije 2003/91/ES z dne 6. oktobra 2003 o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preizkušanju, in minimalnih pogojev za preizkušanje določenih sort zelenjadnic (UL L 254, 8.10.2003, str. 11).

(5)  Izvedbena direktiva Komisije (EU) 2019/114 z dne 24. januarja 2019 o spremembi direktiv 2003/90/ES in 2003/91/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES oziroma člen 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort kmetijskih rastlin in zelenjadnic (UL L 23, 25.1.2019, str. 35).


PRILOGA

DEL A

„PRILOGA I

Seznam vrst iz člena 1(2)(a), ki morajo biti skladne s tehničnimi protokoli CPVO (1)

Znanstveno ime

Splošno ime

Protokol CPVO

Festuca arundinacea Schreb.

trstikasta bilnica

TP 39/1 z dne 1.10.2015

Festuca filiformis Pourr.

tankolistna ovčja bilnica

TP 67/1 z dne 23.6.2011

Festuca ovina L.

ovčja bilnica

TP 67/1 z dne 23.6.2011

Festuca pratensis Huds.

travniška bilnica

TP 39/1 z dne 1.10.2015

Festuca rubra L.

rdeča bilnica

TP 67/1 z dne 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

raskavolistna bilnica

TP 67/1 z dne 23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

mnogocvetna (laška) ljuljka

TP 4/2 z dne 19.3.2019

Lolium perenne L.

trpežna (angleška) ljuljka

TP 4/2 z dne 19.3.2019

Lolium x hybridum Hausskn.

oldenburška (skrižana) ljuljka

TP 4/2 z dne 19.3.2019

Pisum sativum L. (partim)

krmni grah

TP 7/2 rev. 2 z dne 15.3.2017

Poa pratensis L.

travniška latovka

TP 33/1 z dne 15.3.2017

Vicia faba L.

krmni bob

TP 8/1 z dne 19.3.2019

Vicia sativa L.

navadna grašica

TP 32/1 z dne 19.4.2016

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

podzemna koleraba

TP 89/1 z dne 11.3.2015

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

oljna redkev

TP 178/1 z dne 15.3.2017

Brassica napus L. (partim)

švedska repica

TP 36/2 z dne 16.11.2011

Cannabis sativa L.

konoplja

TP 276/1 delna rev. z dne 21.3.2018

Glycine max (L.) Merr.

soja

TP 80/1 z dne 15.3.2017

Gossypium spp.

bombaž

TP 88/1 z dne 19.4.2016

Helianthus annuus L.

sončnica

TP 81/1 z dne 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

lan/laneno seme

TP 57/2 z dne 19.3.2014

Sinapis alba L.

bela gorjušica

TP 179/1 z dne 15.3.2017

Avena nuda L.

mali goli oves

TP 20/2 z dne 1.10.2015

Avena sativa L. (vključuje A. byzantina K. Koch)

navadni oves in sredozemski oves

TP 20/2 z dne 1.10.2015

Hordeum vulgare L.

ječmen

TP 19/5 z dne 19.3.2019

Oryza sativa L.

riž

TP 16/3 z dne 1.10.2015

Secale cereale L.

TP 58/1 z dne 31.10.2002

Sorghum bicolor (L.) Moench

sirek

TP 122/1 z dne 19.3.2019

Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

sudanski sirek

TP 122/1 z dne 19.3.2019

Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf

hibridi, ki izhajajo iz križanja Sorghum bicolor s Sorghum sudanense

TP 122/1 z dne 19.3.2019

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

hibridi, ki izhajajo iz križanja vrst iz rodu Triticum z vrstami iz rodu Secale

TP 121/2 rev. 1 z dne 16.2.2011

Triticum aestivum L.

pšenica

TP 3/5 z dne 19.3.2019

Triticum durum Desf.

pšenica durum

TP 120/3 z dne 19.3.2014

Zea mays L. (partim)

koruza

TP 2/3 z dne 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

krompir

TP 23/3 z dne 15.3.2017

PRILOGA II

Seznam vrst iz člena 1(2)(b), ki morajo biti skladne s smernicami za preskušanje UPOV (1)

Znanstveno ime

Splošno ime

Smernica UPOV

Beta vulgaris L.

krmna pesa

TG/150/3 z dne 4.11.1994

Agrostis canina L.

pasja šopulja

TG/30/6 z dne 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth

orjaška šopulja

TG/30/6 z dne 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

plazeča šopulja

TG/30/6 z dne 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

lasasta šopulja

TG/30/6 z dne 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

čistilna stoklasa

TG/180/3 z dne 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

aljaška šopulja

TG/180/3 z dne 4.4.2001

Dactylis glomerata L.

pasja trava

TG/31/8 z dne 17.4.2002

xFestulolium Asch. et Graebn.

hibridi, ki izhajajo iz križanja vrst iz rodu Festuca z vrstami iz rodu Lolium

TG/243/1 z dne 9.4.2008

Phleum nodosum L.

kolenčasti mačji rep

TG/34/6 z dne 7.11.1984

Phleum pratense L.

mačji rep

TG/34/6 z dne 7.11.1984

Lotus corniculatus L.

navadna nokota

TG/193/1 z dne 9.4.2008

Lupinus albus L.

beli volčji bob

TG/66/4 z dne 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

ozkolistni volčji bob

TG/66/4 z dne 31.3.2004

Lupinus luteus L.

rumeni volčji bob

TG/66/4 z dne 31.3.2004

Medicago doliata Carmign.

bodičastoplodna meteljka

TG/228/1 z dne 5.4.2006

Medicago italica (Mill.) Fiori

laška meteljka

TG/228/1 z dne 5.4.2006

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

obalna meteljka

TG/228/1 z dne 5.4.2006

Medicago lupulina L.

hmeljna meteljka

TG/228/1 z dne 5.4.2006

Medicago murex Willd.

okrogloplodna meteljka

TG/228/1 z dne 5.4.2006

Medicago polymorpha L.

mnogolična meteljka

TG/228/1 z dne 5.4.2006

Medicago rugosa Desr.

nagubanoplodna meteljka

TG/228/1 z dne 5.4.2006

Medicago sativa L.

lucerna

TG/6/5 z dne 6.4.2005

Medicago scutellata (L.) Mill.

ščitastoplodna meteljka

TG/228/1 z dne 5.4.2006

Medicago truncatula Gaertn.

trnata meteljka

TG/228/1 z dne 5.4.2006

Medicago x varia T. Martyn

pisana meteljka

TG/6/5 z dne 6.4.2005

Trifolium pratense L.

črna detelja

TG/5/7 z dne 4.4.2001

Trifolium repens L.

bela (plazeča) detelja

TG/38/7 z dne 9.4.2003

Phacelia tanacetifolia Benth.

facelija

TG/319/1 z dne 5.4.2017

Arachis hypogaea L.

zemeljski orešček/arašid

TG/93/4 z dne 9.4.2014

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

oljna repica

TG/185/3 z dne 17.4.2002

Carthamus tinctorius L.

žafranika (barvilni rumenik)

TG/134/3 z dne 12.10.1990

Papaver somniferum L.

mak

TG/166/4 z dne 9.4.2014

DEL B

„PRILOGA I

Seznam vrst iz člena 1(2)(a), ki morajo biti skladne s tehničnimi protokoli CPVO (1)

Znanstveno ime

Splošno ime

Protokol CPVO

Allium cepa L. (skupina čebul)

čebula

TP 46/2 z dne 1.4.2009

Allium cepa L. (skupina Aggregatum)

šalotka

TP 46/2 z dne 1.4.2009

Allium fistulosum L.

zimski luk

TP 161/1 z dne 11.3.2010

Allium porrum L.

por

TP 85/2 z dne 1.4.2009

Allium sativum L.

česen

TP 162/1 z dne 25.3.2004

Allium schoenoprasum L.

drobnjak

TP 198/2 z dne 11.3.2015

Apium graveolens L.

belušna zelena

TP 82/1 z dne 13.3.2008

Apium graveolens L.

gomoljna zelena

TP 74/1 z dne 13.3.2008

Asparagus officinalis L.

špargelj

TP 130/2 z dne 16.2.2011

Beta vulgaris L.

rdeča pesa, vključno s cheltenhamsko peso

TP 60/1 z dne 1.4.2009

Beta vulgaris L.

mangold

TP 106/1 z dne 11.3.2015

Brassica oleracea L.

kodrolistni ohrovt

TP 90/1 z dne 16.2.2011

Brassica oleracea L.

cvetača

TP 45/2 rev. 2 z dne 21.3.2018

Brassica oleracea L.

brokoli ali kalabrijski brokoli

TP 151/2 rev. z dne 15.3.2017

Brassica oleracea L.

brstični ohrovt

TP 54/2 rev. z dne 15.3.2017

Brassica oleracea L.

kolerabica

TP 65/1 rev. z dne 15.3.2017

Brassica oleracea L.

ohrovt, belo zelje in rdeče zelje

TP 48/3 rev. z dne 15.3.2017

Brassica rapa L.

kitajski kapus

TP 105/1 z dne 13.3.2008

Capsicum annuum L.

čili ali paprika

TP 76/2 rev. z dne 15.3.2017

Cichorium endivia L.

kodrolistna endivija in endivija eskariol

TP 118/3 z dne 19.3.2014

Cichorium intybus L.

industrijska cikorija

TP 172/2 z dne 1.12.2005

Cichorium intybus L.

listnati radič

TP 154/1 rev. z dne 19.3.2019

Cichorium intybus L.

korenasti radič

TP 173/2 z dne 21.3.2018

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

lubenica

TP 142/2 z dne 19.3.2014

Cucumis melo L.

melona

TP 104/2 z dne 21.3.2007

Cucumis sativus L.

kumara in kumarice za vlaganje

TP 61/2 rev. 2 z dne 19.3.2019

Cucurbita maxima Duchesne

navadna buča

TP 155/1 z dne 11.3.2015

Cucurbita pepo L.

vrtna buča ali bučka

TP 119/1 rev. z dne 19.3.2014

Cynara cardunculus L.

artičoka in kardij

TP 184/2 z dne 27.2.2013

Daucus carota L.

korenje in krmno korenje

TP 49/3 z dne 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

komarček

TP 183/1 z dne 25.3.2004

Lactuca sativa L.

solata

TP 13/6 rev. z dne 15.2.2019

Solanum lycopersicum L.

paradižnik

TP 44/4 rev. 3 z dne 21.3.2018

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

peteršilj

TP 136/1 z dne 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

turški (laški) fižol

TP 9/1 z dne 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

navadni fižol in visoki fižol

TP 12/4 z dne 27.2.2013

Pisum sativum L. (partim)

oglatozrnati grah, okroglozrnati grah in sladkorni grah

TP 7/2 rev. 2 z dne 15.3.2017

Raphanus sativus L.

redkvica, vrtna redkev

TP 64/2 rev. z dne 11.3.2015

Rheum rhabarbarum L

rabarbara

TP 62/1 z dne 19.4.2016

Scorzonera hispanica L.

črni koren (navadni gadnjak)

TP 116/1 z dne 11.3.2015

Solanum melongena L.

jajčevec

TP 117/1 z dne 13.3.2008

Spinacia oleracea L.

špinača

TP 55/5 rev. 2 z dne 15.3.2017

Valerianella locusta (L.) Laterr.

navadni motovilec

TP 75/2 z dne 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

bob

TP Broadbean/1 z dne 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

sladka koruza in pokovka

TP 2/3 z dne 11.3.2010

Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner

paradižnikove podlage

TP 294/1 rev. 3 z dne 21.3.2018

Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne

medvrstni hibridi Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne za uporabo kot podlage

TP 311/1 z dne 15.3.2017

PRILOGA II

Seznam vrst iz člena 1(2)(b), ki morajo biti skladne s smernicami za preskušanje UPOV (1)

Znanstveno ime

Splošno ime

Smernica UPOV

Brassica rapa L.

strniščna repa

TG/37/10 z dne 4.4.2001


(1)  Besedilo teh protokolov je na voljo na spletni strani CPVO (www.cpvo.europa.eu).

(1)  Besedilo teh smernic je na voljo na spletni strani UPOV (www.upov.int).

(1)  Besedilo teh protokolov je na voljo na spletni strani CPVO (www.cpvo.europa.eu).

(1)  Besedilo teh smernic je na voljo na spletni strani UPOV (www.upov.int).


Top