Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0844

Sklep Sveta (EU) 2019/844 z dne 14. maja 2019 o izvajanju pooblastil generalnega sekretarja Sveta v zvezi s pritožbami, ki jih Svetu predložijo kandidati za mesto evropskega glavnega tožilca

ST/7626/2019/INIT

OJ L 138, 24.5.2019, p. 82–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/844/oj

24.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 138/82


SKLEP SVETA (EU) 2019/844

z dne 14. maja 2019

o izvajanju pooblastil generalnega sekretarja Sveta v zvezi s pritožbami, ki jih Svetu predložijo kandidati za mesto evropskega glavnega tožilca

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Izvedbenega sklepa Sveta (EU) 2018/1696 z dne 13. julija 2018 o operativnih pravilih izbirne komisije iz člena 14(3) Uredbe (EU) 2017/1939 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT) (1) in zlasti pravil VI.1 in VII.1 iz priloge k navedenemu sklepu,

ob upoštevanju Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, določenih z Uredbo Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (2) (v nadaljnjem besedilu: kadrovski predpisi), ter zlasti člena 2 in člena 90(2) kadrovskih predpisov,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi pravila VI.1 Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2018/1696 (v nadaljnjem besedilu: operativna pravila izbirne komisije) lahko kandidati, ki so izključeni iz izbirnega postopka za imenovanje evropskega glavnega tožilca, Svetu predložijo pritožbo na podlagi člena 90(2) kadrovskih predpisov.

(2)

Na podlagi pravila VII.1 operativnih pravil izbirne komisije lahko kandidati, ki niso vključeni na ožji seznam kvalificiranih kandidatov, ki ga sestavi izbirna komisija, v izbirnem postopku za imenovanje evropskega glavnega tožilca Svetu predložijo pritožbo na podlagi člena 90(2) kadrovskih predpisov.

(3)

V členu 2 kadrovskih predpisov je določeno, da vsaka institucija določi, kdo izvaja pooblastila, prenesena na podlagi kadrovskih predpisov, kar vključuje pooblastila organa za imenovanja iz člena 90(2) kadrovskih predpisov.

(4)

V skladu s prvim pododstavkom člena 240(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije Svetu pomaga generalni sekretariat pod vodstvom generalnega sekretarja.

(5)

Pooblastila organa za imenovanja v zvezi s pritožbami v smislu člena 90(2) kadrovskih predpisov, ki jih Svetu na podlagi pravil VI.1 in VII.1 operativnih pravil izbirne komisije predložijo kandidati v izbirnem postopku za imenovanje evropskega glavnega tožilca, bi moral izvajati generalni sekretar Sveta –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Pooblastila organa za imenovanja na podlagi člena 90(2) kadrovskih predpisov v zvezi s pritožbami, ki jih na podlagi pravil VI.1 ali VII.1 operativnih pravil izbirne komisije Svetu predložijo kandidati, ki so izključeni iz izbirnega postopka ali niso vključeni na ožji seznam kvalificiranih kandidatov, ki ga sestavi izbirna komisija, v izbirnem postopku za imenovanje evropskega glavnega tožilca v imenu in pod odgovornostjo Sveta izvaja generalni sekretar Sveta.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 14. maja 2019

Za Svet

Predsednik

P. DAEA


(1)  UL L 282, 12.11.2018, str. 8.

(2)  UL L 56, 4.3.1968, str. 1.


Top