Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D2022

Sklep Komisije (EU) 2018/2022 z dne 17. decembra 2018 o sestavi seznama kvalificiranih strokovnjakov za komisije za pritožbe Agencije Evropske unije za železnice (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8561)

C/2018/8561

OJ L 323, 19.12.2018, p. 29–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/2022/oj

19.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 323/29


SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/2022

z dne 17. decembra 2018

o sestavi seznama kvalificiranih strokovnjakov za komisije za pritožbe Agencije Evropske unije za železnice

(notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8561)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/796 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za železnice in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 881/2004 (1) ter zlasti člena 55(3)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2016/796 Agencijo Evropske unije za železnice (v nadaljnjem besedilu: Agencija) pooblašča, da sprejema posamezne odločitve na področju dovoljenj za vozila, varnostnih spričeval in zagotavljanja usklajenega izvajanja opreme ob progi v okviru evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (v nadaljnjem besedilu: ERTMS). Vzpostavlja tudi komisije za pritožbe, pri katerih se je mogoče pritožiti zoper posamezne odločitve Agencije.

(2)

Komisija je objavila razpis za prijavo interesa dne 25. maja 2018 na spletni strani Generalnega direktorata za mobilnost in promet z rokom za oddajo prijav 30. junija 2018. Komisija je prejela vloge 46 kandidatov.

(3)

Komisija je te vloge ocenila na podlagi meril, določenih v razpisu za prijavo interesa. Ta merila so vključevala merila upravičenosti, merila v zvezi s tehnično in strokovno usposobljenostjo, zahteve glede znanja in merila za področja, ki jih zadevajo odločitve Agencije, zlasti dovoljenja za vozila, enotna varnostna spričevala in ERTMS. Za preprečitev morebitnega nasprotja interesov so kandidati, ki so v preteklih dveh letih delali na Agenciji, izključeni iz izbirnega postopka. Po oceni vlog je bilo 40 kandidatov izbranih za kvalificirane strokovnjake za komisije za pritožbe in uvrščenih na seznam –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Seznam kvalificiranih strokovnjakov za komisije za pritožbe Agencije je določen v Prilogi.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na predsednika upravnega odbora Agencije Evropske unije za železnice.

Člen 3

Generalni direktorat za mobilnost in promet kandidate obvesti o izidu postopka izbire.

V Bruslju, 17. decembra 2018

Za Komisijo

Violeta BULC

Članica Komisije


(1)  UL L 138, 26.5.2016, str. 1.


PRILOGA

SEZNAM KVALIFICIRANIH STROKOVNJAKOV ZA KOMISIJE ZA PRITOŽBE AGENCIJE EVROPSKE UNIJE ZA ŽELEZNICE

Ime

(po abecednem vrstnem redu)

g. Filip ADAMKIEWICZ

g. Ulrik BERGMAN

g. Alain BERTRAND

g. Denis BIASIN

g. Daniele BOZZOLO

g. Angelo Carlo CHIAPPINI

ga. Monika CHRAPUSTA

ga. Katarzyna CHRUZIK

ga. Carole COUNE

g. Gilles DALMAS

g. Alessio GAGGELLI

g. Johannes GRÄBER

ga. Marzena GRABOŃ-CHAŁUPCZAK

g. Luca Maria GRANIERI

g. Patrizio GRILLO

g. Joaquim José Martins GUERRA

g. Stefano GUIDI

g. Przemysław ILCZUK

g. Adam JABŁOŃSKI

g. Marek JABŁOŃSKI

g. Konstantinos KAPETANIDIS

g. Philippe LALUC

g. Dariusz LISZEWSKI

ga. Joanna MARCINKOWSKA

g. Maciej MICHNEJ

g. Juha PIIRONEN

g. Witold PORANKIEWICZ

g. Frank Bernhard PTOK

ga. Daniela RANDT

g. Renato RE

g. Gabriele RIDOLFI

ga. Friederike ROER

ga. Kaisa SAINIO

g. Jean-Baptiste SIMONNET

g. Andreas THOMASCH

g. Ad TOET

ga.Une Elina TYYNILÄ

g. Rob VAN DER BURG

g. Marcel VERSLYPE

g. Marcin ZALEWSKI


Top