EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1959

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1959 z dne 10. decembra 2018 o odstopanju od Direktive Sveta 2000/29/ES glede ukrepov za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Agrilus planipennis (Fairmaire) v Unijo in njegovega širjenja v Uniji z lesom, ki izvira iz Kanade in Združenih držav Amerike (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8235)

C/2018/8235

OJ L 315, 12.12.2018, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1959/oj

12.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 315/27


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/1959

z dne 10. decembra 2018

o odstopanju od Direktive Sveta 2000/29/ES glede ukrepov za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Agrilus planipennis (Fairmaire) v Unijo in njegovega širjenja v Uniji z lesom, ki izvira iz Kanade in Združenih držav Amerike

(notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8235)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) ter zlasti člena 15(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Agrilus planipennis (Fairmaire) je škodljivi organizem, ki je naveden pod točko (a)1.2 oddelka I dela A Priloge I k Direktivi 2000/29/ES kot organizem, za katerega ni znano, ali je navzoč v Uniji.

(2)

Določbe iz točke 2.3 oddelka I dela A Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES določajo posebne zahteve za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Agrilus planipennis (Fairmaire) v Unijo in njegovega širjenja v Uniji z lesom, ki izvira iz nekaterih tretjih držav.

(3)

Na podlagi informacij, zbranih leta 2018 med dvema presojama Evropske komisije v Kanadi in Združenih državah Amerike, se izvajanje pogojev iz možnosti (b) točke 2.3 oddelka I dela A Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES pred izvozom ne preverja v zadostni meri.

(4)

Zato je primerno, da se ne dovoli vnos lesa Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans Mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. in Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., ki izvira iz Kanade in Združenih držav Amerike, v Unijo z uradno izjavo iz navedene možnosti (b).

(5)

Ta sklep bi moral prenehati veljati 30. junija 2020, da se omogoči pregled točke 2.3 oddelka I dela A Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES ob upoštevanju znanstvenega in tehničnega razvoja.

(6)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Z odstopanjem od določb iz točke 2.3 oddelka I dela A Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES se vnos lesa Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans Mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. in Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., ki izvira iz Kanade in Združenih držav Amerike, na ozemlje Unije dovoli samo z uradnimi izjavami iz možnosti (a) in (c) navedene točke 2.3.

Člen 2

Ta sklep preneha veljati 30. junija 2020.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 10. decembra 2018

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.


Top